Front Kilta blogi

Digiosaamisessa on kyse uusista työtavoista

Olet varmaan jo kuullut digiosaamisen tarpeista?

Monessa yhteydessä keskustellaan nyt digiosaamisen tarpeesta. Useasti käy niin että keskustelu kulminoituu tekniikkaan ja siihen miten kaikilla ei ole mahdollisuutta sitä hyödyntää. Mutta digiosaaminen ei ole ensisijaisesti itse tekniikan osaamista vaan tapoja oivaltaa ja soveltaa tekniikan tuottamia mahdollisuuksia työn tuottavuuden ja mielekkyyden parantamiseen. Myös ilmaisilla palveluilla ja älypuhelimella voi tehdä jo paljon jos osaa ja oivaltaa.

Digitaalisuuden hyödyt nousevat parhaiten esille yhteisöllisillä työtavoilla, liikkuvaa työntekoa tukevien työvälineiden käyttöönotolla sekä rakentamalla uudenlaista luottamuksen, avoimmuuden ja jakamisen kulttuuria.

Miksi digiosaamisen kasvattaminen on niin hidasta?

Työyhteisöissä on viime vuosina säästetty henkilöstön ja organisaation kehittämisessä. Moni uusikin työväline, ohjelmistoversio tai työprosessi on jäänyt vähäiselle perehdyttämiselle tai olemattomalle käytön opastukselle. Aika lailla itsekseen on saanut opetella tai sitten on käytännössä jatkettu vanhaan mallin tekemistä mutta uusilla välineillä.

Selvää lienee ettei näistä uudistuksista kannata odottaa henkilöstötyön tuottavuuden tehostajaa. Se suuri oivallus uuden työtavan hyödyistä jää tulematta eikä kukaan opasta uudenlaiseen tekemiseen. Jälkikäteen sitten ihmetellään kun investoinnit työn tuottavuuden parantamiseen eivät tuoneetkaan tulosta…

Eikä se digiosaaminen ole vain välineosaamista vaan uudenlaista tapaa organisoida työ. Sitä pitää lähteä kasvattamaan uudenlaisilla tavoilla. Eikä se ole vain sujuvampaa nappulointia vaan työn mielekkyyden kokemuksen kasvattamista joustavilla työtä tukevilla ratkaisuilla ja työtavoilla. Se saattaa vaatia myös uudenlaisia rooleja ja uusia malleja hoitaa työtehtäviä.

Tätä osaamista ei kenelläkään ole varaa jättää päivittämättä!

"Digitalisaatio luo uutta työtä, mutta myös hävittää vanhaa.

"Vaikeus syntyy siitä, että vanhan katoaminen ja uuden syntyminen eivät välttämättä tapahdu yhtä aikaa, ja uudet työpaikat vaativat erilaisia kykyjä, taitoja ja tietoja kuin mitä työnsä menettävillä voi olla.

Aika vähän on ihmisiä herätelty huomaamaan työn muuttuva luonne. Uudet tehtävät vaativat uudenlaista joustavuutta, avoimmuutta ja viestintää, yhdessä tekemistä ja ketteryyttä. Valmiutta sietää epävarmuutta ja muutoksia sillä asiat muuttuvat ja kehittyvät nopeammin jolloin valmiita ratkaisuja on vähemmän.

"Digitalisaatio muokkaa työtä monin tavoin. Samalla kun perinteisiä tehtäviä häviää syntyy uusia ammatteja ja työn tekemisen muodot monipuolistuvat kun työ ei ole enää sidoksissa tiettyyn aikaan tai paikkaan.

"Digitaalinen työelämä ei kuitenkaan tarkoita vanhoja töitä uusilla työkaluilla. Se tarkoittaauusia viestinnän, työnteon ja verkostoitumisen taitoja – digitaitoja.

Tiedän monia työyhteisöjä joissa puhutaan paljon digiosaamisen kehittämisestä sekä miten digitalisaatio muuttaa liiketoimintaa, organisaation omaa tekemistä sekä osaamisvaatimuksia tekijöille. Mutta alkaisiko olla jo aika lähteä tekemään jotakin konkreettista digiosaamisen kehittämiseksi?

meeting-room-730679_1280.jpg

Nämä digitaidot ovat osaamista joihin ei aiemmin ole juurikaan panostettu tai aktiviteetit ovat kohdentuneet vain harvalukuisen joukon hyödyksi. Osaamisvaje alkaa olla jo melkoinen, sillä yhä kasvava joukko tekee jo töitä uudenlaisten työtehtävien parissa.

Samaan aikaan myös työssäoppimisen käytännöt ovat muuttumassa. En usko että mikään työyhteisö vakavissaan harkitsee henkilöstönsä digiosaamisen kouluttamista perinteisin keinoin. Eiköhän digitaitoja ole loogista opetella digitaalisten kanavien kautta pieninä annoksina työn lomassa. Ketterästi voi edetä myös työssäoppimisen keinoin (esim.70-20-10 mallin mukaan tai ketterien menetelmien mukaisesti) kokeilemalla rohkeasti uudenlaisia tapoja ja oppimalla kokemuksista.

Organisaatioilta tämä vaatii uudenlaista joustavuutta, kokeilukulttuuria, yhteisöllisten työtapojen mahdollistamista sekä aitoa halua jatkuvaan organisaation toiminnan kehittämiseen.

Miten ne digitaidot määritellään? Mitä se digiosaaminen on?

Kollegani Petteri Kallio (@petterikallio) avautuu aiheesta digitaidot.fi sivustollamme ja listaa tutkimuksessamme löytyneet digitaidot sekä muutaman meidän itsemme tunnistaman oleellisen osaamisen digitalisoituvassa toimintaympäristössä pärjäämiseen.

Jokaisen hallittavat digitaidot ovat tämän tutkimuksemme mukaan:

Voit lukea tuolta digitaidot.fi sivustoltamme miten noita digiosaamisia ja kriittisiä digitaitoja määritellään tarkemmin. Tuomme esille konkreettisia esimerkkejä ja määrittelyitä mitä erilaiset digitaidot mielestämme tarkoittavat.

Luonnollisesti pyrimme myös tarjoamaan omat ratkaisumme yhteisen digiosaamisen haasteen ratkaisemiseksi. Tuotamme laadukkaita materiaaleja ja oppimiskokemuksia digitaalisiin oppimisympäristöihin joilla tuota osaamisvajetta voi lähteä pienentämään henkilökohtaisen opiskelun kautta tai koko työyhteisöä koskevien ratkaisuiden avulla.

IMG_2364.jpg

Voit olla yhteydessä Sovelton myyntipalveluun tai allekirjoittaneeseen niin kerromme sinulle moderneista mahdollisuuksista kasvattaa organisaation digiosaamista sekä mielekkään työnteon mahdollistavia kriittisiä digitaitoja.

Terveisin Sami M. Leppänen

Jaa artikkeli