Spring-sovelluskehys

Spring on suosittu Open Source -kehys Java-ohjelmointiin. Sitä voidaan käyttää Java EE sijaan, tai rinnalla. Erityisesti Spring Boot mikropalveluarkkitehtuurin pohjana on entisestään nostanut Springin suosiota. Spring, kuten Java EE, ei ole vain yksi teknologia tai kirjasto. Onkin hyvä oppia mitä Spring tarjoaa ja mahdollistaa, ja miten sitä kannattaa oikeasti hyödyntää.

Hyöty

Modulaarinen Spring on noin kymmenen vuoden aikana kasvanut valtavaksi kokonaisuudeksi. Oikean ja tyypillisen ohjelmointitavan löytäminen omaehtoisella opiskelulla on huiman haastavaa.

Kenelle?

Java-kehittäjät, jotka tulevat ohjelmoimaan Spring-sovelluskehyksellä.

Esitiedot: Java-kielen osaaminen sekä Javan web-kehityksen perustuntemus.

 

Miksi?

Spring:n merkittävimpiä etuja ovat hyvä testattavuus myös palvelinkoodissa sekä laaja toimivuus eri pilvipalveluissa. Kurssillamme pääset tämän tehokehyksen kanssa täyteen tuotantovauhtiin vain kahden päivän panostuksella. Eirtyisiä painoalueita on Springin komponenttimalli, tietokantakäsittely, transaktiohallinta, web-edustan ohjelmointi, sekä mikropalvelintoteutus. Jos olet Springiin tutustunut vuosia sitten, niin enää Spring ohjelmointi ei ole lähes pelkkää XML dokumenttien kirjoittamista, vaan annotaatioden käyttö on monelta osin korvannut konfiguraatiotiedostot.

Spring Boot on mahdollistanut Java 8 käytön palvelinohjelmoinnissa jo kauan ennen Java EE 8 tuloa. Springin käyttöönotto ei vaadi Java EE unohtamista, vaan esimerkiksi tietokantojen ORM toteutukseksi voi hyvin valita JPA:n, tai Hibernaten.

Miten?

Miksi tuhlaisit viikkoja turhien moduulien opiskeluun ja oikean sovellusrakenteen pohtimiseen? Hae osaaminen ja näkemys nyt yhtenä pakettina!

1. päivä

Spring:n peruspiirteet ja toimintamalli

 • Spring:n osat
 • Inversion of Control / Dependency Injection

Spring Core

 • beanit ja niiden kuvaustiedostot
 • bean container -luokat (BeanFactory, ApplicationContext)
 • riippuvuudet
 • annotaatioiden käyttö
 • beanien elinkaari ja rajapinnat
 • yksikkötestaus sekä integraatiotyyppinen yksikkötestaus

Spring Web MVC

 • toimintamalli ja asentaminen
 • peruskäsitteet: controller ja command
 • Spring:n omat tagikirjastot
 • monisivuisten lomakkeiden käsittely

Tietokantakäsittely (Spring DAO)

 • tietolähteen asetukset
 • tietokannan käsittelyn apuluokat
 • poikkeusten käsittely

ORM-tuki

 • Spring ja Hibernate
 • Spring ja Java Persistence API

Transaktiot

 • konfigurointi annotaatioilla tai XML-tiedostolla
 • transaktiotasot
 • lukitukset

2. päivä

Spring Web MVC: lisäpiirteitä

 • valmiit kontrolleriluokat
 • lokalisointi
 • teemat
 • syötteen ohjelmallinen validointi
 • annotaatioiden käyttö
 • poikkeuskäsittely
 • interceptorit
 • Bean Validation ja Spring Web MVC

REST-palvelut Spring MVC:llä

 • REST perusteet
 • Spring MVC kontrollerit
 • URL-osoitteiden yhdistäminen kontrolleriin
 • Parametrien käsittely
 • Datan käsittely: JSON / XML

Spring Boot

 • Spring Boot ja mikropalvelinarkkitehtuuri
 • Spring Boot projektin luonti ja asetukset
 • REST palvelu Spring Bootilla
 • Spring Boot ja tietokantayhteyksien konfigurointi

Vastuuhenkilö


Tommi Teräsvirta

haluatko_opiskella_heti_270px.jpg

Tämä kurssi asiakaskohtaisena?

Koulutuksia järjestetään myös asiakaskohtaisina toteutuksina

Ota yhteyttä myyntipalveluumme soittamalla puh. 042 42 21 21 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myyntipalvelu@sovelto.fi
niin järjestetään teille oma kurssi.

Jaa tämä sisältö: