TCP/IP teoriassa ja käytännössä

IP-protokolla on kaikkialla. Sen avulla toimivat kaikki nykyiset Internet-palvelut ja tietoliikenne.

Hyöty

Kurssin aikana lyhenteiden ja protokollatermien sekamelska selkiytyy ja saat jäsenneltyä asiat ymmärrettäviksi ja johdonmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Opit myös käytännön taitoja, joita tarvitset TCP/IP-verkoissa toimiessasi. Saat myös valmiuksia tietoliikenteen vianselvitykseen.

Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu peruskurssiksi TCP/IP-pohjaisten verkkoympäristöjen ylläpitäjille, lähiverkkojen tuki- ja hallintahenkilöille ja yrityksen Internet-yhteyksien määrittämisestä vastaaville.

Esitiedot: Kurssilla ei ole varsinaisia esitietovaatimuksia. Tästä kurssista voi tietoliikenneopiskelun aloittaa.

 

Miksi?

TCP/IP-protokollaperhe on nykyaikaisen lähiverkon ja Internet-yhteyksien perusta. Jokainen infra- tai verkkoympäristön ylläpitäjä tarvitsee päivittäisessä työssään vahvat perustiedot TCP/IP:stä. Useimmilla on varmasti jonkin verran käytännön tietämystä verkkoyhteyksien määrittämisestä ja Internet-liikennöinnistä, mutta perusteellisempi ymmärrys TCP/IP-protokollista on tarpeen erityisesti ongelmatilanteissa.

Kurssilla käsitellään TCP/IP-protokollaperheen olennaisimmat osat. Tärkeimpiä asioita ovat IP-osoitteiden ja aliverkkojen käyttö, osoitealueiden hallinta ja reitityksen perusteet. Kurssi sopii hyvin pohjaksi kaikille tietoliikenteen ja käyttöjärjestelmäpuolen kanssa tekemisissä oleville osaajille. Asiat käydään läpi teoriatasolla yleisesti, laite- ja ohjelmistovalmistajista riippumattomasti.
 
Jokaisella kurssilaisella on käytössään oma testiympäristö, jossa ovat laitteina yksi Windows-palvelin (DHCP, DNS), yksi Windows-työasema ja yksi Ciscon reititin. Mitään vaativia määrittelyjä ei tarvitse tehdä, mutta esimerkkilaitteiden avulla asiat konkretisoituvat.

Miten?

Opettele perusasiat ensin - nimenomaan tällä kurssilla. Ilmoittaudu mukaan.

Materiaali:

Kurssilla käytetään Sovelton tuottamaa suomenkielistä materiaalia. Opetus on suomeksi.

1. päivä

Kokonaiskuva ja TCP/IP:n taustatiedot

 • Kuinka internetin pitäisi toimia
 • Pakettikytkentäisyyden toiminta
 • Internetin hallintaorganisaatiot
 • Protokollakerrokset OSI-mallissa
 • Verkon komponentit ja niiden tehtävät

Lähiverkot ja niiden toiminta

 • Ethernetin toiminta
 • Paikalliset kehykset ja osoitteet
 • Address Resolution Protocol, ARP
 • VLANit ja niiden merkitys
 • Harjoitus tai demo: VLANin luominen kytkimeen ja tutkiminen

IP-osoitteistus

 • IP-osoitteet
 • Otsaketiedot ja rakenne
 • Harjoitus: IP-osoitteiden määrittely työasemaan

IP-aliverkot ja reititys

 • IP-verkot ja aliverkotus
 • Yhtäaikaisten yhteyksien hallinta
 • Harjoitus: Aliverkotustehtävä
 • Reitittimen tehtävä
 • Eri tavat luoda reittejä
 • Harjoitus: Staattisen reitin luominen työasemaan tai palvelimeen
 • Harjoitus tai demo: Reititysprotokollan käynnistäminen ja reititystaulun tutkiminen reitittimessä

TCP - luotettava protokolla

 • TCP:n toiminnot
 • Yhtäaikaisten yhteyksien hallinta
 • Otsaketiedot
 • TCP erityisominaisuudet
 • Harjoitus: TCP-yhteyksien tutkiminen työaseman omin välinein ja protokolla-analysaattorilla

2. päivä

UDP - yhteydetön protokolla

 • Miksi ja mihin UDP:ta käytetään?
 • Otsaketiedot
 • UDP verrattuna TCP:hen
 • Harjoitus: Työaseman UDP-yhteyksien tutkiminen protokolla-analysaattorilla

DNS - nimipalvelu

 • Nimien käyttäminen asiakaslaitteessa
 • Nimen selvittämisen vaiheet
 • DNS hierarkia
 • Kyselyt ja viestit
 • Tietuetyypit ja niiden merkitys
 • Harjoitus: DNS työkalut Windows palvelimessa ja työasemassa ja niiden käyttäminen

ICMP - verkon työkaluprotokolla vianselvityksen apuna

 • Vianselvityksen strategia ja edellytykset
 • ICMP:n rakenne ja otsaketiedot
 • Käyttösovellukset: ping, tracert jne.
 • Lyhyt vianselvityskaava
 • Harjoitus: Windows työkalujen testaaminen

Tietoturva TCP/IP-verkossa

 • Käyttäjien identiteetti ja todennus
 • Tiedon salaus - perusperiaatteet
 • Palomuurit
 • Harjoitus: Windows palomuurin tutkiminen ja sääntöjen teko

Esimerkkejä ohjelmistoista, jotka käyttävät TCP/IP-yhteyksiä

 • Sähköpostin toiminta, SMTP, POP ja IMAP
 • Katsaus muihin sovelluksiin

Edistyneet ominaisuudet ja tulevat tekniikat

 • IPV6 yleiskatsaus
 • Harjoitus: Työaseman IPv6-osoitteiden tutkiminen
 • QoS eli palvelun laatu TCP/IP -verkoissa - yleiskatsaus

Vastuuhenkilö


Jukka Vuola

haluatko_opiskella_heti_270px.jpg

Tämä kurssi asiakaskohtaisena?

Koulutuksia järjestetään myös asiakaskohtaisina toteutuksina

Ota yhteyttä myyntipalveluumme soittamalla puh. 042 42 21 21 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myyntipalvelu@sovelto.fi
niin järjestetään teille oma kurssi.

Jaa tämä sisältö: