SQL-kielen peruskurssi

Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu relaatiotietokantojen käyttäjille, jotka tekevät kyselyjä ja päivityksiä tietoihin.

Esitiedot: Kurssilla tarvitaan yleistä Windows-ympäristön osaamista. SQL-kielen käyttökokemusta ei vaadita. Yleiskäsitys tietokantojen periaatteista on eduksi.

SQL-kieli on standardoitu komentokieli, jonka avulla ohjataan yrityksissä laajalti käytettyjen relaatiotietokantojen toimintoja. Tällä kurssilla tutustutaan SQL-kielen perusteisiin ja opitaan kirjoittamaan tietokannasta tietoja hakevia kyselyjä sekä tietoja muuttavia päivityskomentoja. Lisäksi kurssilla perehdytään näkymien käyttöön ja tapahtumakäsitteeseen. Kurssiin sisältyy runsaasti SQL-kielen harjoituksia, joissa voi käyttää Microsoft SQL Server tai Oracle-ympäristöä. SQL-kielen jatkokurssi tarjoaa syventävää tietoa, jota tarvitsevat erityisesti ylläpitäjät, sovellussuunnittelijat ja tehokäyttäjät.

1. päivä

Relaatiomalli

 • datan tallennusrakenteet
 • datan muokkauskomennot
 • eheyspiirteet

SQL-kielen tausta

 • kehityshistoria
 • standardiversiot
 • yleiset periaatteet
 • tuotekohtaiset erot

Yksinkertaiset kyselyt

 • SELECT-lauseen rakenne
 • rajausehtojen määrittely
 • tulosjoukon lajittelu
 • tilastoivat kyselyt
 • joukkofunktiot

Puuttuvan tiedon käsittely

 • puuttuvan tiedon eri tyypit
 • puuttuvan tiedon kuvaustavat
 • NULL-määreen vaikutus komentoihin

2. päivä

Taulujen liitokset ja unionit

 • perus- ja viiteavaimet
 • sisäliitoksen määrittely
 • ulkoliitokset
 • ristiliitos ja taulun sisäinen liitos
 • unioni, leikkaus ja erotus

Alikyselyt

 • sisäkkäiset kyselyrakenteet
 • korreloivat alikyselyt
 • totuusarvon tuottavat alikyselyt
 • johdetut taulut
 • alikyselyn ja liitoksen vertailu

Tietojen muokkauskomennot

 • rivien lisäys
 • rivien poisto
 • rivien päivitys
 • taulun tyhjennys

Näkymät

 • näkymän määrittely
 • näkymän käyttö kyselyissä
 • näkymän käyttö päivityksissä

Tapahtumat eli transaktiot

 • tietokannan toimintaperiaate
 • samanaikaisten käyttäjien hallinta

Vastuuhenkilö


Pekka Korhonen

haluatko_opiskella_heti_270px.jpg

Tämä kurssi asiakaskohtaisena?

Koulutuksia järjestetään myös asiakaskohtaisina toteutuksina

Ota yhteyttä myyntipalveluumme soittamalla puh. 042 42 21 21 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myyntipalvelu@sovelto.fi
niin järjestetään teille oma kurssi.

Jaa tämä sisältö: