SharePoint 2013/2016 ominaisuudet ja käytön suunnittelu

SharePointissa on tapahtunut paljon viime vuosina. Office 365 on tuonut SharePointiin täysin uusia ominaisuuksia, jotka parantavat järjestelmän käytettävyyttä entisestään. Ennestäänkin SharePoint on ollut monipuolinen väline tiedonhallintaan ja julkaisemiseen. Mutta mitä kaikkea SharePointilla voi nykyään tehdä, mitä se vaatii, mihin se sopii ja miten siitä saadaan paras hyöty irti? Mitä muut ovat sillä tehneet ja miten ovat onnistuneet? Tule tälle kurssille näkemään ja kuulemaan miten SharePoint voi muuttaa organisaatiosi tapaa käsitellä ja jakaa tietoa.

Hyöty

SharePoint tuo mukanaan monia eri käyttömahdollisuuksia. Rikas sisältö, käyttäjäystävällinen ja sisältöön keskittyvä käyttöliittymä sekä toimivat työkalut sisällön helppoon seuraamiseen ja löytämiseen tekevät SharePointin käyttämisestä mieluisaa.
SharePoint on useissa organisaatioissa ollut jo vuosia käytössä, mutta siitä ei yleensä oteta kaikkea hyötyä irti. SharePointistahan on moneksi. Se tarjoaa riittävästi ominaisuuksia ollakseen esimerkiksi dokumentinhallintajärjestelmä tai BI-raporttien julkaisualusta. Sisällönhallinta voidaan hoitaa nykyaikaisesti metadataohjattuna tai perinteisesti kansiorakenteilla. SharePointilla voidaan luoda intra-, extra- ja nettisivustoja. Työryhmien ja projektien tarpeisiin on olemassa työryhmä- ja projektisivustoja. Sisällön etsimiseen ja sisältönostoihin on tarjolla mahtava hakukone, jolla löytyy SharePoint-sisällön lisäksi muidenkin järjestelmien sisältöä. Yhteisöllisyyttä tukee SharePointin omien ominaisuuksien lisäksi tai niiden sijaan Yammer. Jotta SharePointista saadaan parhaat puolet esiin, niin pitää ensin ymmärtää kokonaisuus.

Kenelle?

Tämä kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka vastaavat SharePointin käyttöönoton ja käyttötapojen suunnittelusta. Kurssi soveltuu myös niille, jotka haluavat kattavan yleiskuvan SharePointin mahdollisuuksista ja käyttökohteista. Kurssin aiheet koskevat SharePoint-versioita 2013 ja 2016 sekä Office 365:n mukana tulevaa SharePointia.

Esitiedot: Kurssille osallistuvalla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta SharePointista.

Miksi?

SharePoint on valtava kokonaisuus. On tärkeää tutustua hyvin sen tarjoamiin mahdollisuuksiin ennen varsinaisen käyttöönoton suunnittelua. SharePointiin tehtävä panostus on usein työajallisesti ja taloudellisesti suuri, joten paljon voidaan säästää tekemällä oikeita valintoja jo suunnittelu-ja tilausvaiheessa. Ominaisuuksien tunteminen auttaa käyttöönoton jälkeenkin tehostamaan käyttötapoja ja herättää ajatuksia uusista käyttökohteista.

Tällä kurssilla tarjoamme kattavan tietopaketin SharePointin tarjoamista mahdollisuuksista sekä esimerkkejä ja kokemuksia erilaisista SharePoint-ympäristöistä. Kerromme myös mitä pitää huomioida ja millaisiin seikkoihin jokaisen tulee ottaa kantaa, kun suunnitellaan SharePointin käyttöönottoa omatoimisesti tai ulkoisen yhteistyökumppanin kanssa. Sovelton asiantuntijat ovat olleet mukana SharePointin käyttöönotoissa ja käytön tehostamisessa aina ensimmäisestä SharePoint-versiosta alkaen. Olemme nähneet, miten SharePointilla voidaan vaikuttaa tietotyöläisten arkeen. Kerromme kurssilla rohkaisevia ja varoittavia esimerkkejä siitä, miten oikeat ja väärät valinnat vaikuttavat SharePoint-ympäristön toimivuuteen ja käyttäjien sitouttamiseen.

Miten?

Osallistu, omaksu ja varmista, että investointi SharePointiin tuottaa teille suurimman mahdollisen hyödyn!

Materiaali:

Kurssilla käytetään Sovelton tuottamaa materiaalia.

1. päivä

Yleistä

 • Mikä SharePoint on?
 • SharePoint-käsitteistö
 • yleisen tason kuvaus SharePointin ominaisuusalueista
 • Lisensointimallit

Käyttöönottomalli

 • Oma palvelin vai palveluna pilvestä?
 • Toimijat, roolit ja tehtävät käyttöönotossa

SharePointia täydentävät järjestelmät

 • Yammer
 • Office Online Server
 • Exchange
 • SQL Server

Yleiskuva SharePointin rakenteesta

 • Rakenteen ja terminologian perusteet
 • Erot rakenteen hallinnassa on-premises- ja Office 365 -ympäristöjen osalta
 • Web Applications
 • Service Applications
 • Site Collections
 • Sites

Sivustokokoelmat ja sivustot

 • Rakenteen suunnittelu; milloin tarvitaan sivustokokoelmia ja milloin sivustoja?
 • Sivustokokoelmien (Site Collection) ja sivustojen (Site)luonti ja hallinta
 • Sivustokokoelma- ja sivustokohtaisten ominaisuuksien aktivointi(Site Collection Features, Site Features)

Sisältörakenteiden ymmärtäminen

 • Kirjastot ja luettelot
 • Yhteiskäyttö Office-sovellusten kanssa
 • Ulkoisten tietovarastojen käyttäminen (LOB, Line-of-Business)
 • Tiedon elinkaaren hallinta, arkistointi ja hallittu poistaminen
 • Sisällön hyödyntäminen yli sivusto- ja sivustokokoelmarajojen

SharePoint Store

 • Miksi ja milloin käyttää SharePoint Storea?
 • Sovellusten lataaminen ja asentaminen

2. päivä

Käyttäjät ja käyttöoikeudet

 • Käyttäjäprofiilien tuonti AD:sta
 • Käyttäjäprofiilien hyödyntäminen henkilöhaussa ja sisällön kohdentamisessa
 • Käyttöoikeuksien määrittäminen
 • Käyttäjäryhmien luominen
 • Sisällön jakaminen ulkopuoliselle käyttäjälle

Metadatan hallinta lyhyesti

 • Managed Metadata Service
 • Katsaus Term Storeen
 • Termihierarkian toteuttaminen
 • Termien ja avainsanojen hallinta

Yhteisöllisyyttä tukevat tekniikat

 • My Siten ominaisuudet ja käyttöönotto
 • OneDrive for Business käyttäjän henkilökohtaisen ja jakaman sisällön tallennuspaikkana
 • Mikroblogeilla helposti oikeaa tietoa oikeille ihmisille
 • Uudistunut keskustelupalsta ja Community Site
 • Tagit sisällön kuvaamisessa
 • Sisällön ja käyttäjien seuraaminen

Mitä uutta SharePointissa?

 • Luettelodatan automaattinen käsittely Flow:lla (O365)
 • Mobiilikäytön tehostamiseen Power Apps (O365)
 • SharePoint App mobiililaitteille

Yammer

 • Mikä Yammer on?
 • SharePointin yhteisöllisten ominaisuuksien korvaaminen Yammerilla
 • Yammerin käyttöönotto, lisensointi ja käyttöalueet

Dokumentinhallinta lyhyesti

 • Sisältötyyppien (Content Type) hyödyntäminen sisällöntuotannossa
 • Sisältötyyppien jakaminen toisiin sivustokokoelmiin Content Type Hubin avulla
 • Tiedostojoukot (Document Sets)
 • Asiakirjojen tallentamisen vaihtoehdot
 • Versiointi, ulos- ja sisäänkuittaukset, työnkulku
 • Tiedostotunnistepalvelu (Document ID)
 • Sisällönjärjestäminen automaattisesti Content Organizerilla
 • Asiakirjojen kohdentaminen käyttäjille
 • Arkistointi
 • Tietojen hallintakäytännöt (Information Management Policy)

Business Intelligence lyhyesti

 • BI-ominaisuuksien käyttöönotto ja vaatimukset
 • Excel-sisällön julkaiseminen SharePointiin
 • Power BI -sisällön upottaminen SharePoint-sivuille
 • Office Web Apps (SP2013) ja Office Online Server (SP2016)
 • Monipuolisia dashboard-sivuja PerformancePoint Services -tekniikalla
 • Raporteissa käytettävien ulkoisten tietoyhteyksien hallinta
 • Visio Services mm. prosessikaavioiden julkaisuun

Hakupalvelut

 • Yleiskatsaus uudistuneeseen hakuun
 • Search Service Applicationissa tehtävät olennaisimmat asetukset, mm. sisältölähteet ja indeksoinnin aikataulu
 • Result Sources hakutulosten rajaamisessa
 • Hakutulossivun muutokset, mm. hakutulosten esikatselu ja suodatusmahdollisuudet

Vastuuhenkilö


Petteri Sjöholm

haluatko_opiskella_heti_270px.jpg

Tämä kurssi asiakaskohtaisena?

Koulutuksia järjestetään myös asiakaskohtaisina toteutuksina

Ota yhteyttä myyntipalveluumme soittamalla puh. 042 42 21 21 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myyntipalvelu@sovelto.fi
niin järjestetään teille oma kurssi.

Jaa tämä sisältö: