Projektihallinnan valmennus ICT-projektipäälliköille

Kuinka toimia haastavassa ja alati muuttuvassa projektimaailmassa? Mitä minun pitää tietää ja tehdä onnistuakseni ICT-projekteissa? Nyt sinulla on erinomainen mahdollisuus saada näihin kysymyksiin vastaukset ja samalla oppia ICT-projektimaailman lainalaisuudet.

Hyöty

Tule mukaan oppimaan ICT-projektipäällikön vaativia osaamisalueita ja luo edellytykset projektisi onnistumiselle. Kurssin jälkeen ymmärrät tapaa toimia ICT-projekteissa ja kuinka saavuttaa tavoitteesi ammattimaisena ICT-projektipäällikkönä. Opetus sisältää runsaasti käytännön harjoituksia.

Kenelle?

Henkilöt, jotka aloittelevat projektipäällikköuraa, toimivat projektipäällikön vahvana tukena tai haluavat ymmärtää tarkemmin ICT-projektin toiminnasta.

Esitiedot: Valmennus ei edellytä projektihallinnan perusteiden osaamista.

ICT-projektipäällikkö kuuluu yrityksen avainhenkilöihin!

Miksi?

ICT-projektissa onnistuminen on monen tekijän summa. Kurssilla kirkastuu sekä teoria että käytäntö, joiden avulla pyritään saavuttamaan projektin tavoitteet ja onnistuminen. ICT-projektipäällikkö kuuluu organisaation arvostettuihin rooleihin.

Haluat varmasti kuulua tähän kasvavaan joukkoon. Kurssilaiset saavat mukaansa suomenkielisen materiaalin ja runsaasti käytännön ohjeita teorian tueksi ICT-projektipäällikön haastavassa maailmassa.

Miten?

Varmista kehityksesi ilmoittautumalla seuraavaan vapaaseen koulutukseen heti.

1. päivä

Projektin piirteet ja määritelmä

 • Mikä on projekti?
 • Projektin piirteitä
 • Projektin onnistumisen mittaaminen
 • Projektin tulokset
 • Erilaisia projektityyppejä
 • Teoria-osuus sisältää harjoituksia

Projektiliiketoiminnan rakenteita

 • Projektisalkku
 • Projektitoimisto
 • Hankkeen ja ohjelman määritelmä
 • Ohjelman ja projektisalkun eroavaisuuksia
 • Aliprojektit
 • Palvelun määritelmä ja ominaispiirteitä
 • Projektit palvelun elinkaaressa
 • Liiketoimintastrategiasta jatkuviin palveluihin
 • Muutosjohtaminen ja projektijohtaminen
 • Prosessin määritelmä ja ominaisuudet
 • Teoriaosuus sisältää harjoituksia

Tyypilliset roolit projektissa

 • Vaadittavat osaamisalueet projektin hallinnassa
 • Roolit projekteissa
 • Roolit palvelussa
 • Hyvän projektipäällikön ominaisuudet

Vaatimusmäärittelyn ja hyväksymistestauksen merkitys

 • Vaatimusmäärittelyn haasteet
 • Mistä vaatimuksia tulee
 • Erilaiset sidosryhmät vaatimusten asettajina
 • Kuinka onnistut vaatimusmäärittelyssä
 • Vaatimusmäärittelyn merkitys projektin onnistumisessa
 • Hyväksymistestaus ja sen kytkentä vaatimusmäärittelyyn
 • Teoria-osuus sisältää harjoituksia

Projektin käynnistäminen ja organisointi

 • Projektin asettamisesta sopimukseen
 • Projektiorganisaatio
 • Projektin sidosryhmät
 • Projektin käynnistyskokous
 • Teoria-osuus sisältää harjoituksia

Erilaiset vaihejakomallit

 • Vesiputousmalli
 • RUP
 • Ketterät menetelmät
 • Prototyyppimenetelmä
 • Prosessipohjaiset
 • Teoria-osuus sisältää harjoituksia

Projektin suunnittelu ja osittaminen

 • Projektisuunnitelman luonti ja tyypillinen rakenne
 • Hyvän projektisuunnitelman piirteitä
 • Projektin tehokas osittaminen
 • Teoria-osuus sisältää harjoituksia

2. päivä

Projektin aikataulutus

 • Projektin aikatauluttaminen ja työmäärien arviointi
 • Aikataulun laadinta
 • Tehtäväluettelo
 • Tehtävien suoritusjärjestys ja riippuvuus
 • Tehtävien työmäärät ja kestot
 • Gantt-kaavio
 • Teoria-osuus sisältää harjoituksia

Resurssien hallinta

 • Projektin resursointi
 • Resurssilaskenta
 • Resurssitasaus
 • Teoria-osuus sisältää harjoituksia

Projektin kustannushallinta

 • Projektin kustannushallinta
 • Projektin kustannusten arviointi
 • Projektibudjetti
 • Teoria-osuus sisältää harjoituksia

Projektin tilanteen seuranta

 • Projektin toimeenpano ja ohjaus
 • Projektin ohjausjärjestelmä
 • Projektin tilan ja edistymisen seuranta

Projektin muutoshallinta

 • Muutoshallinta ja muutosten vaikutukset
 • Muutosten vaikutus resursseihin
 • Muutosten vaikutus käyttöönottoon
 • Muutosten proaktiivinen hallinta
 • Teoria-osuus sisältää harjoituksia

Tehokas riskinhallinta

 • Päätöksenteon laajuus näkökulmana
 • Riskinhallinnan hyödyt
 • Tehokkaan riskinhallinta piirteitä
 • Kuinka luodaan tehokas riskinhallinta
 • Erilaisia riskinhallintatekniikoita ja menetelmiä
 • Riskien tehokas valvonta
 • Yksittäisen riskin hallitseminen
 • Riskien kustannuslaskentaa
 • Teoria-osuus sisältää harjoituksia

Laadunvarmistus osana projektin onnistumista

 • Laadun varmistus ja laadun seuranta
 • Laadunvarmistuksen tavoitteet
 • Tehokas katselmointikäytäntö
 • Laatujärjestelmä
 • Teoria-osuus sisältää harjoituksia

Projektin viestintä kansainvälisessä ympäristössä

 • Tehokkaan viestinnän piirteet
 • Eri kulttuurien huomioiminen viestinnässä
 • Tehokkaat kokouskäytännöt
 • Teoria-osuus sisältää harjoituksia

Hallittu projektin päättäminen

 • Hallittu projektin päättäminen ja siihen liittyvät dokumentit
 • Projektin takuuaika ja siihen liittyvät toimenpiteet
 • Projektiresurssien hyödyntäminen palveluissa

Vastuuhenkilö


Kimmo Hautsalo

haluatko_opiskella_heti_270px.jpg

Tämä kurssi asiakaskohtaisena?

Koulutuksia järjestetään myös asiakaskohtaisina toteutuksina

Ota yhteyttä myyntipalveluumme soittamalla puh. 042 42 21 21 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myyntipalvelu@sovelto.fi
niin järjestetään teille oma kurssi.

Jaa tämä sisältö: