Vuorovaikutus ja luottamus työyhteisössä, välineenä DiSC®

Parantamalla kommunikointia saat nopeasti tuloksia organisaatiossasi. Yli 90 % organisaation ongelmista johtuu kommunikaatiohaasteista. Entä jos sinä voisit poistaa omasta elämästäsi nämä haasteet tai edes vähentää niitä puoleen?

Hyöty

Tämä valmennus auttaa sinua parantamaan kommunikaatiotasi, vähentämään ristiriitoja, konflikteja ja turhautuneisuutta, sekä helpottamaan vuorovaikutusta erilaisten ihmisten kanssa.
 
Saat konkreettisia neuvoja ja ideoita arjen vuorovaikutustilanteisiin sekä työpaikalle että vapaa-ajalle.
 
Päivän jälkeen ymmärrät, miten tulosta tiimissä oikeasti tehdään ja miten suuri vaikutus ihmisten välisellä luottamuksella sekä hyvällä kommunikaatiolla on sitoutumiseen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kenelle?

Sopii kaikille asemasta ja tehtävästä riippumatta. Jokaiselle, joka joutuu kommunikoimaan toisten ihmisten kanssa ja vaikuttamaan muiden tekemiseen; johtajat, esimiehet, projektipäälliköt, palvelupäälliköt, asiakaspalvelijat, myyjät, tiiminvetäjät, tiimiläiset ja opettajat.

Esitiedot: Osallistujat saavat linkin sähköpostiin, jota kautta pääsevät tekemään oman henkilökohtaisen Everything DiSC® for Workplace -profiilinsa, jota hyödynnämme yhteisessä valmennuksessa.

Miksi?

Auttaisiko sinua, jos oppisit tunnistamaan, mistä toinen ihminen motivoituu ja toimimaan hänen lähtökohdistaan käsin?

Tutkimusten mukaan (Helsingin yliopisto, 2013) erilaisissa johtamistehtävissä (johtajat, esimiehet, tiiminvetäjät, projektipäälliköt, jne.) olevien henkilöiden ajasta jopa 40 % kuluu konfliktien ja niihin liittyvien asioiden käsittelyyn. Konflikteja käsitellään hyvin vastahankaisesti: epämieluisista asioista ei puhuta, asiat ymmärretään väärin ja ihmiset tulkitsevat viestejä omasta toimintaympäristöstään käsin. Lisäksi työelämän muutosten odotetaan vain lisäävän konflikteja tulevaisuudessa.
 
Samaan aikaan monessa eri julkaisussa viitataan siihen, että kaikki ongelmat organisaatioissa ovat johtamisongelmia ja niistä yli 90 % on kommunikaatio-ongelmia.
 
Tämän päivän aikana saat selkeitä ideoita siihen miten parannat omaa vuorovaikutustasi yksi ihmissuhde kerrallaan.
 
Valmennuksessa käytettävä Everything DiSC for Workplace -profiili on tehokas vuorovaikutustyökalu, joka on käytössä useissa maissa, sillä on kymmeniä miljoonia käyttäjiä ja sen tutkimushistoria yltää lähes 40 vuoden taakse.
 
Ei enää turhautumista, stressiä ja väärinymmärryksiä vaan uusi toimintatapa arjen vuorovaikutustilanteisiin! Hermot lepäävät ja tiedät missä mennään!

Miten?

Ilmoittaudu heti!

Materiaali:

Sovelto Accessilla tai koulutuskortilla maksavilta veloitus 1,5 päivää.

1. päivä

Toimintatapojen ja kulttuurin vaikutukset tuloksiin

 • Mitä olemme tavoittelemassa henkilökohtaisesti?
 • Luottamus tuloksen tekemisen perustana
 • Mitä luottamus tarkoittaa ja miten se syntyy?
 • Miten asiat tulee käsitellä, jotta se vahvistaa osapuolten välistä luottamusta?
 • Sitoutuminen ja vastuun ottaminen tuloksellisen yhteistyön edellytyksenä
 • Kulttuuri vs. strategia, kumpi on totta?

Henkilökohtaiset oivallukset

 • Oman käyttäytymisprofiilin purku
 • Tunnistetaan oma tyyli ja tutustutaan henkilökohtaisiin prioriteetteihin, motivaatiotekijöihin sekä stressin aiheuttajiin.
 • Muiden käyttäytymistyylien erojen ymmärtäminen
 • Tunnistetaan omat reagointitavat erilaisiin käyttäytymistyyleihin
 • Miten minä toimin ja miten muut minut näkevät sekä kokevat?

Tulosten tehostaminen

 • Tunnistetaan, mitä hyötyjä ja haasteita voi kohdata työskenneltäessä eri tyylejä edustavien henkilöiden kanssa
 • Miten muutan omaa käyttäytymistäni suhteessa muihin luottamuksen saavuttamiseksi ja parempien tulosten aikaan saamiseksi?
 • Harjoitellaan tehokkaampien suhteiden luomista opitun avulla
 • Luodaan henkilökohtainen toimintasuunnitelma suhteiden tehostamiseksi
 • Mitä ja miten kerron itsestäni muille jatkossa?

Vastuuhenkilö


Pasi Lehtiniemi

haluatko_opiskella_heti_270px.jpg

Tämä kurssi asiakaskohtaisena?

Koulutuksia järjestetään myös asiakaskohtaisina toteutuksina

Ota yhteyttä myyntipalveluumme soittamalla puh. 042 42 21 21 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myyntipalvelu@sovelto.fi
niin järjestetään teille oma kurssi.

Jaa tämä sisältö: