C# ja .NET Framework -ohjelmointi

C# on tehokkain ja monipuolisin ohjelmointikieli!

Hyöty

C# kieli on sikäli mielenkiintoinen, että kaikki sen piirteet ovat olemassa jo jossain muussa kielessä. C#:n etu on se että kieli on monipuolinen, mutta pelkästään olio-ohjelmointitaidoilla ei saa kielestä kaikkea tehoa irti. Esimerkiksi funktionaaliset piirteet lyhentävät koodin määrää ja yleensä selkeyttävät sitä. C# kehittyy jatkuvasti, edellinen versio toi paljon lisää lyhennysmerkitöjä ja uusin C#7 lisää toiminnallisia ominaisuuksia ja tietorakenteita.

Kenelle?

Tämä on runkokurssi kaikille C# sovelluskehitykseen osallistuville henkilöille, kuten sovelluskehittäjille, -arkkitehdeille ja projektipäälliköille. Kaikki .NET jatkokurssimme on suunniteltu siten, että osallistujilla on tämän kurssin tarjoamat tiedot ja taidot.

Esitiedot: Kurssi edellyttää ohjelmointiosaamista Windows ympäristössä jollain välineellä. Henkilöille, joilla ei tätä osaamista ole, suositellaan ensin käytäväksi kurssi 'C# -ohjelmoinnin perusteet'.

Tämä kurssi antaa valmiudet .NET-sovelluskehitystyöhön C#-kieltä käyttäen. Kurssilla opitaan ydinosaaminen kaiken tyyppiseen C# .NET sovelluskehitykseen. Kurssilla käsitellään C#-kielen syntaksi ja .NET Framework luokkakirjaston palvelut. Tietokantakäsittely, Web-sovellukset ja Windows Presentation Foundation käsitellään katsauksenomaisesti ja niihin, kuten muihin osa-alueisiin on tarjolla syventäviä jatkokursseja. Kurssi pidetään versioilla Visual Studio 2017 ja .NET Framework 4.6.
Kurssilta saa hyvän pohjan valmistautua suorittamaan testi 70-483 (testi ei kuulu kurssiin).

Miksi?

.NET Framework on niin laaja kokonaisuus että sitä on lyhyessä ajassa erittäin hankala opetella itse. On oleellista tietää mitä ja minkä tyyppisiä toimintoja löytyy valmiina ja mitä pitää ohjelmoida itse.

Kurssi painottuu Framework:n ja C#-kielen oleellisimpiin piirteisiin joita käytetään kaikessa Framework-kehityksessä riippumatta käyttöliittymästä. Web-, Windows- ja UWP -sovellukset käyttävät samoja perustekniikoita. Tiiviissä paketissa kaikki oleellinen.

Miten?

Ilmoittaudu heti kurssille ja hanki itsellesi C# ja Framework -taidot.

Testi:

Exam 70–483: Programming in C#

1. päivä

.NET-arkkitehtuuri

 • arkkitehtuurin tavoitteet ja rakenne
 • kielet ja välineet
 • Common Language Runtime
 • sovelluksen toiminta suorituksen aikana

Visual Studio

 • projektien rakenne
 • editorin tehokas käyttö
 • laajennokset
 • debuggaus

C#-olio-ohjelmointi

 • C#:n perussyntaksi
 • sovelluksen rakenne
 • muuttujat ja kontrollirakenteet
 • metodit ja parametrivälitys
 • luokka
 • periytyminen
 • extension -metodit

2. päivä

C#:n edistyneet piirteet

 • value-tyypit, struct ja enum
 • nullable tyypit
 • rajapinnat ja niiden toteuttaminen
 • delegaatit
 • Lambda-lausekkeet
 • attribuutit
 • generics-luokkien käyttö
 • C#6 ja C#7: uudet ominaisuudet

Poikkeuskäsittely

 • poikkeuskäsittelyn toiminta, try/catch
 • poikkeusluokat ja omien poikkeuksien tekeminen
 • finally
 • resurssien vapautus, IDisposable

3. päivä

.NET Framework Base Class Library (BCL)

 • Frameworkin BCL nimiavaruudet
 • konfigurointi
 • lokalisointi, resurssitiedostot
 • tiedostojen käsittely, luku ja kirjoitus
 • loki ja debuggaus

LINQ

 • LINQ-syntaksi
 • LINQ:n käyttömahdollisuudet
 • Lambda- ja extension -notaatiot

4. päivä

Komponenttiohjelmointi (DLL-kirjastot)

 • DLL-tiedostot
 • versiointi
 • Strong Name
 • paikallinen ja jaettu komponentti
 • Global Assembly Cache

XML-tekniikat

 • Katsaus eri tapoihin lukea ja kirjoittaa XML-tiedostoja
 • XMLReader/Writer
 • XMLDocument
 • DataSet
 • XML Serialization
 • LINQ to XML

Muut keskeiset tekniikat

 • Rinnakkaisuus
 • Katsaukset käyttäliittymä- ja tietokantapalveluihin:
 • WPF
 • ADO.NET ja Entity Framework
 • ASP.NET MVC

Vastuuhenkilö


Heikki Raatikainen

haluatko_opiskella_heti_270px.jpg

Tämä kurssi asiakaskohtaisena?

Koulutuksia järjestetään myös asiakaskohtaisina toteutuksina

Ota yhteyttä myyntipalveluumme soittamalla puh. 042 42 21 21 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myyntipalvelu@sovelto.fi
niin järjestetään teille oma kurssi.

Jaa tämä sisältö: