Osaamisen johtamisen vuosikello

Oppiwiki on Sovelton ja tekniikan tohtori Leenamaija Otalan yhdessä kehittämä palvelukokonaisuus.

Organisaation toiminnalle asetetut tavoitteet vaativat toteutuakseen henkilöstön toiminnan muuttumista. Tämä puolestaan vaatii uusien taitojen, työtapojen tai asenteiden oppimista.

Organisaation johdolla on usein haasteena tavoittaa koko henkilöstö tarvittavalla tavalla ja korostaa osaamisen johtamisen kannalta tärkeitä asioita arkityössä. Yksittäiset henkilöt eivät voi saada aikaan muutosta. Tarvitaan kaikkia koskeva, systemaattinen toimintamalli.

Paljonko yrityksenne liikevaihto kasvaisi, jos tavoitteet saavutettaisiin todennäköisemmin?

Varmista, että yrityksen tavoitteiden kannalta tärkeät osaamistarpeet havaitaan ja että ne priorisoidaan muiden osaamistar-peiden joukossa.

Oppiwiki tuo menetelmän ja systematiikan

Oppiwiki on Sovelton ja tekniikan tohtori Leenamaija Otalan yhdessä kehittämä palvelukokonaisuus, jonka ideologia perustuu Otalan kirjaan Osaamispääoman johtamisesta kilpailuetu, 2008.

Palvelu tuottaa yrityksen käyttöön osaamisen johtamisen välineet ja menetelmän. Alustana on SharePoint.

Oppiwiki jakaa kalenterivuoden selkeisiin toimenpiteisiin, joilla on vastuuhenkilöt. Toimenpiteiden avulla tavoitteista kiteytetään ydinkompetensseja, joita johdetaan järjestelmällisesti.

Osaamisen johtamisen vuosikellon toimenpiteitä seuraamalla tavoitteiden vaatima osaamistarve viedään henkilöstön toimenpiteiksi.

Palvelu koostuu seuraavista osista:

1. Strateginen osuus

  • Työtilan käyttöönotto: Sivuston julkaisu asiakkaan ympäristössä + asiakaskohtaisten osien räätälöinti
  • Osaamisen johtamisen työtila: vuosikellon systemaattiset vaiheet, dokumentointi ja seuranta
  • Oppiwiki: Koko henkilöstölle suunnattu Wiki-sivusto, jossa oppimiseen liittyvä tieto ylläpidetään keskitetysti
  • Johdon valmennus

2. Jalkauttaminen

  • Esimiesten ja HR:n valmennus
  • Seuranta: toimeenpanon varmistaminen

Ota yhteys myyntipalveluumme:
puh. 042 42 2121 | myyntipalvelu@sovelto.fi