Tietohallinto

Ota haltuun modernin tietohallinnon kulmakivet aina ketteristä menetelmistä laadukkaaseen IT-palvelujohtamiseen ja toimittajahallintaan

Katso koulutukset

Modernin tietohallinnon kulmakivet ketterässä kehityksessä, laadukkaassa IT-palvelujohtamisessa sekä toimittajahallinnassa

Agile, SAFe®, DevOps, SCRUM, Lean IT, kokonaisarkkitehtuuri, TOGAF, ITIL®, COBIT®…

Mistä tässä kaikessa on kyse? Lue lisää modernin IT-palvelukehityksen ja -hallinnan menetelmistä ja tietohallinnon murroksesta sekä tutustu Sovelton koulutustarjontaan. Panosta nyt tulevaisuuden menetelmiin - sillä osaaminen ei synny sattumalta!


Digitalisaatio muuttaa IT:n roolia

Liiketoiminnan digitalisaatio luo uudenlaisia paineita IT:lle. Toisaalta liiketoiminnan on ymmärrettävä teknologian luomat liiketoiminnalliset mahdollisuudet ja IT:n rooli voi digitalisaation myötä nousta liiketoiminnan tukifunktiosta koko yrityksen toiminnan ytimeen digitaalisten palvelujen ja asiakaskohtaamisten mahdollistajana. Toisaalta teknologiat kehittyvät nopeammin kuin koskaan ja liiketoimintaratkaisuihin liittyy yhä useammin uudentyyppistä teknologiaa, jonka käytöstä ei ole vielä kokemusta.


Ulkoistus, hankinta ja toimittajahallinta luovat mahdollisuuden keskittyä ydintoimintoihin

Yhä useampi organisaatio on ulkoistanut monia aiemmin tietohallinnolle kuuluvia tehtäviä ulkoisille toimijoille ja tietohallinnon ydintoiminnot liittyvätkin nykyään hankintaan ja toimittajahallintaan.


Kokonaisarkkitehtuuri ja IT-palveluhallinta luovat pohjan toimivalle tietohallinnolle

Kokonaisarkkitehtuuri linkittää liiketoiminnan ja IT:n tavalla, jolla saadaan strategiset tavoitteet toteutumaan tehokkaammin ja organisaatio toiminaan yhteisen toimintatavan mukaisesti. Kun tähän lisätään ITIL®-viitekehyksen IT-palveluiden hallinnan ja johtamisen prosessikehys, luodaan pohja toimivalle tietohallinnolle.


Lue lisää ITIL®-viitekehyksestä ja tutustu koulutuksiimme »


Lue lisää kokonaisarkkitehtuurista, TOGAFista ja COBIT®5-viitekehyksestä ja tutustu koulutuksiimme »

Ketterät menetelmät vauhdittavat ohjelmistokehitystä

SAFe®, DevOps, Scrum ja muut ketterän kehityksen menetelmät ovat tämän päivän ohjelmistokehityksen ytimessä. Kyky luoda arvoa ketterästi ja verkostomaisesti monitoimijaympäristössä, jossa useat toimijat tuovat oman erikoistuneen panoksensa kokonaisratkaisuun, on edellytys laadukkaassa ja nopeasyklisessä ohjelmistokehityksessä. Yhteiset viitekehykset ja menetelmät luovat pohjan tälle toiminnalle.


Tutustu ketteriin menetelmiin ja niiden koulutustarjontaamme!


SAFe® »


DevOps »


Scrum »


Lean IT »

Big data ja analytiikka tämän päivän liiketoiminnan ytimessä

Big datasta puhuvat kaikki, mutta mitä se ihan oikeasti on ja miten sitä kerätään, varastoidaan, analysoidaan ja hyödynnetään. Oikealla osaamisella saat kerättyä liiketoiminnan kannalta merkityksellistä tietoa ja pureksittua sen tavalla, joka tuottaa arvoa sinulle ja asiakkaillesi!


Lue lisää ja tsekkaa big data -koulutuksemme »

Tietoturva on luottamusta - ja luottamus liiketoiminnan edellytys

Cyber security on digitalisoituvan liiketoiminnan ytimessä. Tietoturvallisuudessa osaamattomuus voi tulla kalliiksi, ja tietoturva kuuluukin organisaatiossa jokaiselle aina ylimmästä johdosta teknisten ratkaisujen toteuttajiin. Sovelton monipuolisesta koulutustarjoomasta löydät tietoturvakoulutukset eri kohderyhmille perusteista syväkoulutuksiin.


Lue lisää tietoturvan merkityksestä ja tutustu koulutuksiimme »

Projektinhallinta ja projektien johtaminen ovat keskeisiä työelämätaitoja

Projektinhallinta ja projektien johtaminen ovat keskeisiä työelämätaito maailmassa, jossa työ yhä enenevässä määrin organisoituu erilaisiksi projekteiksi. Projektipäällikkönä toimiminen vaatii projektiosaamista, mutta sitä tarvitaan myös projektin jäseniltä, ohjausryhmässä toimimiseen sekä projektisalkunhallintaan. Hanki tarvittava projektiosaaminen organisaatioosi Sovelton laadukkailla projektikoulutuksilla ja -valmennuksilla!


Lue lisää ja tsekkaa projektiosaamisen koulutustarjoomamme »

Tehokkaalla työskentelyllä lisää tehoa, luovuutta ja tuottavuutta

Toimintaympäristömme muuttuu yhä monimutkaisemmaksi ja se heijastuu myös työhömme. Muutos on jatkuvaa ja tarvitsemme jatkuvasti innovatiivisuutta, luovuutta ja kokeiluja - mutta toisaalta myös tuottavuutta, tehokkuutta ja systemaattisuutta.


Tsekkaa tehokkaan työskentelyn koulutuksemme:


Systemaattinen ongelmanratkaisu: Kepner-Tregoe Foundation »


Itsensä johtaminen muutoksessa »


Tehokas yhteistyö muutostilanteissa »


ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited. Sovelto is a licensed ITIL® affiliate on behalf of AXELOS Ltd. Sovelto is a licensed Quint Wellington Redwood affiliate.


"Parasta kurssilla olivat erilaiset käytännön menetelmät mitä voi hyödyntää asiakaskokemuksen parantamisessa ja harjoitustyöt, keskustelu"

Johtaja
45 v. helsinki

Tietohallinnon koulutuksemmeKiinnostuitko aiheesta?

Sovelton uutiskirje kokoaa yhteen kiinnostavaa ajankohtaissisältöä Sovelton palveluista ja työelämän megatrendeistä.

Tilaa nyt

Tarvitsetko apua koulutuksesi suunnitteluun?

Ota yhteyttä, kun haluat suunnitella henkilökohtaisen koulutuskokonaisuutesi tai kun mietit, mikä kursseistamme ja oppimismuodoista on sinulle paras vaihtoehto. Autamme myös ilmoittautumiseen ja maksutapoihin liittyvissä kysymyksissä.

Soita ilmaiselle koulutusneuvojallemme:

020 7776 670