Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Sovelto Oyj
Y-tunnus: 0566575-7
Ratapihantie 11, 1. krs
00520 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Suvi Tiirakari, p. 042 2121 (vaihde)

Rekisterin nimi

Sovelto Oyj:n markkinointi- ja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden hoitoa julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä kuvaavia julkisesti saatavilla olevia tietoja käytetään Sovelton viestintään ja B2B-markkinointiin.

Rekisterin tietokentät

Henkilön nimi
Henkilön sähköpostiosoite
Henkilön titteli / vastuualue
Yrityksen nimi
Yrityksen yhteystiedot
Yrityksen toimiala

Rekisterin tietolähteet

Sovelton asiakasrekisteri.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle

Rekisterin suojaus

Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Sovelton valtuuttamilla henkilöillä.

Kielto-oikeus

Jokaisessa Sovelton lähettämässä suorapostissa on lain vaatima linkki, josta vastaanottaja voi halutessaan estää suorapostitukset jatkossa.

Rekisteritietojen tarkastaminen

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä Sovelto Oyj:n asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteella:

Sovelto Oyj
Tarkastuspyyntö / Suvi Tiirakari
PL 89
00521 Helsinki

Sovelto Oyj vastaa kirjallisesti esitettyihin tietojen tarkastuspyyntöihin 3 kuukauden sisällä tarkastuspyynnön esittämisestä.