Kouluttajat ja konsultit

Teemu Ahlström
Competence Coach
Teemu on tietotyön valmentaja, jolla on vuosikymmenen kokemus ihmisten innostamisesta parempien työtapojen pariin. Viimeiset kolme vuotta hän on valmentanut Office 365:n käyttöä eri kokoisille suomalaisille organisaatioille. Teemu on koko valmentajauransa saanut positiivista palautetta ihmisläheisestä tyylistään ja persoonallisesta tavasta luoda hyvä tunnelma valmennuksiin erilaisten tarinoiden kautta. Teemu yhdistää valmennuksissaan insinööriasiantuntemuksen ja positiivisen psykologian tavalla, mikä on IT piireissä harvinaista. Omin sanoin, hänen missio työelämässä on: "Vapauttaa ihmisten luovuus ja energia merkitykselliseen työhön."
Risto Ahonen
Konsultti
Johtamisvalmentaja Risto Ahonen, VM, on saanut oppinsa maailman parhailta johtamisen asiantuntijoilta. Risto on energinen ja haastava valmentaja, joka on auttanut tuhansia esimiehiä ja heidän alaisiaan onnistumaan suomalaisissa ja kansainvälisissä huippuyrityksissä. Risto on kirjoittanut yhdessä elämänkumppaninsa Sirke Lohtaja-Ahosen kanssa palautetaitojen parhaan oppaan Palaute kuuluu kaikille.
Asiantuntijuus: johtaminen, tiimityö, palautekulttuuri. Tutkinnot ja sertifioinnit: VM, Tilannejohtaminen II, SLII®, Tiimien tilannejohtaminen, Tiimisopimustyöpajat, Itsensä tilannejohtaminen, Kulttuurin muutos Gung Ho!, Ihmisten johtaminen muutoksessa, DiSC®, HBDI, Palautepyörä™
Tanssijan tehtävä on saada parinsa loistamaan.
Sari Ajanko
Leadership Coach ja valmentaja
Sari on kokenut yritysjohdon ja esimiesten coach ja valmentaja, jonka omaan taustaan kuuluu noin 15-vuotinen johtamiskokemus, josta suurin osa kansainvälisessä yrityksessä. Viimeisten seitsemän vuoden ajan hän on toiminut valmennusalalla. Pääasiassa hänen valmennettaviaan ovat johtajat, johtoryhmät ja esimiehet niin yksilöinä, tiimeinä kuin ryhmissä. Sarin missiona on tuoda suomalaiseen johtamiskeskusteluun perinteistä monimuotoisuutta syvempi teema persoonien erilaisuus, jota voidaan kuvata myös sanalla moninaisuus. Valmennuksillaan hän haluaa edistää johtamistehokkuutta korostamalla moninaisuuden tietoista johtamista ja johtajien itsetuntemusta. Näihin teemoihin liittyen häneltä on ilmestymässä kirja alkuvuodesta 2016. Sari on ammatticoach (PCC) ja ammatticoachien kouluttaja, jolla on lukuisia sertifiointeja erilaisuusmallien käyttöön (Enneagrammi, MBTI ja Belbin-tiimiroolit) sekä myös muutoskyvykkyyteen (Personal Resilience), tunneälyyn ja tunneterveyteen. Sari valmentaa suomeksi ja englanniksi.
ICF-sertifioitu Professional Certified Coach (PCC), Certified Business Coach Master®, Business Coachien kouluttaja, Sertifioitu Enneagrammiohjaaja, ETNT-Enneagrammiohjaajien kouluttaja, Johdon Työnohjaaja, NLP Trainer, WholeBody Focusing Practitioner
Seppo Alanko
Konsultti
Seppo Alanko on Adoben graafisiin sovelluksiin erikoistunut pitkän linjan graafinen suunnittelija ja kouluttaja. Hänen asiantuntijuutensa nojaa erityisesti aikakauslehdistön parissa hankittuun vahvaan tietotaitoon InDesignin, Photoshopin ja Illustratorin käytöstä yhdessä tehokkaana printtimaailman työnyrkkinä tai erikseen luovina täsmätyökaluina. Yli kymmenen vuoden kokemus kouluttamisesta ja pitkä työskentely sekä Windows että Mac-ympäristöissä takaavat, että Seppo on vuosien varrella kohdannut graafisen työnkulun eri kompastuskivet ja oppinut soveltamaan tiensä niiden ympäri. Aikakauslehtien liitto on nimennyt hänet Vuoden Taittajaksi vuonna 2006.
Adobe InDesign CC, Adobe Certified Expert (ACE) Adobe Photoshop CC, Adobe Certified Expert (ACE), Adobe Illustrator CC, Adobe Certified Expert (ACE), CompTIA CTT+ certified Classroom
Heikki Bergius
Senior-konsultti
Heikki Bergius on toiminut ict-alan vaativissa koulutus- ja konsultointitehtävissä parikymmentä vuotta ja kehittänyt näiden vuosien aikana tuhansien suomalaisten asiantuntijoiden osaamista. Viimeisten vuosien aikana hän on erikoistunut SharePoint-tekniikoihin sekä Office- ja Windows-käyttöönottoihin ja työskennellyt useissa näitä osa-alueita käsitelleissä asiakasprojekteissa. Heikki onkin Suomen johtavia Sharepoint-osaajia. Hän toimii Senior-konsulttina Soveltossa.
MCT, MCITP, MCTS, MCSE, MCSE:Security, A+, N+, senior-konsultti. Osaamisalueita mm. SharePoint-palvelimet, Windows-työasemien hallinta, Windows-palvelimet, asennusten automatisointi.
Kaikki on helppoa kun sen osaa
Jan Bosas
Verkkotuottaja
Sovelto Channel -videotuotanto ja Bonnier Academy -verkkosisällöt.
Lauri Cederberg
Ahti Haukilehto
Senior-konsultti
Ahti Haukilehto on Suomen tunnetuin ja arvostetuin Microsoft sovelluskehityksen ja -arkkitehtuurien asiantuntija ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus IT-alan koulutus-, konsultointi- ja muista asiantuntijatehtävistä. Hän on kirjoittanut mm. Visual C# Trainer Kit -kirjan ja ollut yksi kirjoittajista myös muissa IT-alan kirjoissa. Ahtin poikkeuksellisen laaja-alaista näkemyksellisyyttä ja syvällistä osaamista osoittaa myös Microsoftin hänelle myöntämä MS Regional Director, Finland -status vuosina 1998-2015.
DI, MCPD: EAD, MCSD (.NET), MCBMSS, MCT, senior-konsultti. .NET-arkkitehtuurin asiantuntija.
Tietä käyden tien on vanki. Vapaa on vain umpihanki. - Aaro Hellaakoski
Kimmo Hautsalo
Senior-konsultti
Kimmolla on yli 23 vuoden laaja-alainen IT-kokemus yksityiseltä ja julkiselta sektorilta kansainvälisissä IT-organisaatioissa. Vahvaan käytännön kokemukseen sisältyy tietohallinnon eri osa-alueiden konsultointia ja osaamisen kehittämistä, liiketoimintakriittisten IT-palveluiden ja projektien johtamista (mm. ISO20000-projekti), palveluprosessien kehittämistä, palvelu- ja projektipäälliköiden mentorointia, esimies-vastuita sekä ohjelmistojen suunnittelua ja ohjelmointia. Erityisvahvuutena ovat ideointi, luovuus ja ongelmanratkaisukyky, jotka yhdistettynä kokemukseen takaavat asiakkaan arvostuksen.
ITIL v2 Service Manager, ITIL v3 Foundation, CobiT Foundation, IPMA Level C - Certified Project Manager, PRINCE2® Foundation
Anu Holma
Outi Impivaara
Konsultti
Outi on toiminut viimeiset 10 vuotta liiketoiminnan valmentajana, erityisalueenaan yritysjohdon, esimiesten ja tiiminvetäjien valmennukset sekä tiimidynamiikan kehittäminen ihmisten erilaisuuden kautta.   Ennen valmentajana työskentelyä Outi on tehnyt IT-alan töitä yli 15 vuotta; koodannut, kouluttanut, vetänyt projekteja sekä kansainvälisiä kehityshankkeita sekä Suomessa että muualla maailmalla.   Outi on itse ollut esimiehenä ja tiiminvetäjänä ja hänellä on aitoa kokemusta arjessa myös myynnistä sekä myynnin johtamisesta näiden valmentamisen lisäksi.
Valmentaja, Management and Leadership Support. Johtajuusvalmennukset: henkilökohtainen johtajuus, tiimin vetäjät, esimiehet, yritysjohto, johtoryhmät, projektipäälliköt, palvelupäälliköt, Key Account Managerit, jne. Tiimidynamiikka, viestintä ja ihmisten erilaisuus: DiSC –käyttäytymisprofiilit DiSC Classsic ja Everything DiSC -tuoteperheet. Henkilökohtainen tehokkuus, Myynti ja myynnin johtaminen
Mikään ei ole mahdotonta, mahdoton vain vaatii hieman enemmän aikaa ja vaivaa.
Matti Isoviita
Konsultti
Java-kouluttaja Matti Isoviita on toiminut sovelluskehittäjänä 70-luvulta lähtien ja viimeiset 17 vuotta java-ohjelmistoympäristöjen parissa. Matista ohjelmointityö on ollut aina palkitsevaa ja oman haasteensa ja hauskuutensa siihen on tuonut oliopohjainen lähestymistapa. Aloittaessaan ohjelmoijana pankissa Matilla oli työvälineinä cobol, pari hyllymetriä manuaaleja, koodauslomakkeet ja terävä lyijykynä. Tänään ohjelmointityö on Internettiin julkaistujen ratkaisujen ja alati kehittyvien frameworkkien ansiosta täysin toisenlaista. Sovelluskehittäjä voi valita kulloiseenkin ongelmaan sopivan teknologian ja keskittyä varsinaisen sovelluksen toteutukseen tarvitsematta uhrata kohtuuttomasti aikaa triviaalien, mutta usein työläiden sovellusosuuksien toteutukseen. Sovelton kursseilla Matti opastaa sinua sisälle oliopohjaiseen sovelluskehitykseen, javaan ohjelmointikielenä ja auttaa sinua perehtymään alalla vallitsevaan asemaan nousseisiin sovellusten toteutuskäytäntöihin.
Tuuli Jakobsson
Konsultti
Tuuli on energinen, käytännönläheinen, ja kokenut neuvottelutaitojen, vuorovaikutuksen ja työyhteisötaitojen valmentaja ja sertifioitu business coach. Tuulin ote valmennuksissa on käytännönläheinen, haastava ja ratkaisukeskeinen. Hänen valmennuksissa jaetaan kokemuksia ja yhdistetään osaamista ja toimivia käytäntöjä sekä kehitetään omia ja yhteisiä toimintatapoja käytännönläheisellä ja osallistavalla otteella. Ennen valmentajana työskentelyä Tuuli on tehnyt päivittäis-ja kulutustavarakaupan myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen töitä yli 15 vuotta. Hän on itse ollut esimiehenä ja tiiminvetäjänä ja hänellä on aitoa kokemusta arjessa myös neuvottelemisesta, myynnistä sekä myynnin johtamisesta näiden valmentamisen lisäksi. Tuuli uskoo ihmisten kykyyn kasvaa ja kehittyä ja valmentajana intohimona onkin oivalluttaa ja tukea ihmisiä onnistumaan ja yrityksiä menestymään.
Accociated Certified Coach (ACC), Career Coach, Extended DISC ©, Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) method Mindfulness, Transition Coaching Programme on Foundation level awarded the EQA conferred by the European Mentoring and Coaching Council (EMCC), Belbin Team Role valmentaja, SHL työpsykologiset testit, NLP Johdanto, Kasvun tukeminen ja ohjaus (25 op) Win-Win neuvottelut, Asiantuntija kouluttajana, Leadership ja Performannce management, Ajanhallinta, Erilaiset ihmiset ja haasteelliset tilanteet työyhteisössä
Jatkuva oppiminen ja kehittyminen on tie menestykseen.
Petteri Kallio
Senior-konsultti
Petteri Kallio on filosofian tohtori, ex-geenitutkija, ikuinen oppija, kouluttaja, #digitalist ja yrittäjä. Petteriä kiinnostavat työn muutos, motivaatio, itsensä johtaminen, jatkuva oppiminen ja digitalisaatio, josta hän myös kouluttaa. Hän on kirjoittanut Future Leadership johtamisoppaan ja työtapojen muutokseen suunnatun Kokeilukirjan. Petteri on innostava puhuja ja puhunut mm. TEDX-tapahtumassa.
FT
Never Stop Learning
Samu Kauppinen
Jukka Kettunen
Konsultti
Jukka on työskennellyt viime vuodet suunnitellen, kouluttaen ja konsultoiden Microsoft Office 365-, Azure-, Exchange- ja Lync / Skype for business -tuotteita. Näiden lisäksi hänellä on mielenkiinnon kohteena ympäristöjen vianselvitys.
Microsoft MCT, MCSA, MCITP, Cisco CCNA R-n-S, Wireless CWNP, CWNA, CWSP
Antti Kivivalli
Konsultti
Antti on kokenut kouluttaja Tampereelta, joka tekee myös paljon ohjelmistojen käyttötapojen ja koulutusten suunnittelua asiakkaan hyödyn varmistamiseksi. Viime vuosina Antti on kouluttanut paljon viestinnän ja sosiaalisen median välineitä ja toimintatapoja. Suuri osa työstä on hyvien toimintatapojen edistämistä Microsoftin tuotteiden - Excelin, PowerPointin ja Office365-palveluiden parissa. Yksi erityisosaamisalue on Microsoft Project -ohjelmisto ja tarvittaessa onnistuu vaikkapa IBM Lotus Notes.
MCT, MCP, MCTS Project.
Edelleenkin, me olemme ihmisiä ja nämä ovat tietokoneita.
Pekka Korhonen
Senior-konsultti
Pekka Korhonen on tunnettu SQL Server-, SQL- ja Business Intelligence -tekniikoiden asiantuntija, arkkitehti, kouluttaja ja konsultti. Hänelle on kertynyt kokemusta parikymmentä vuotta. Soveltossa Pekka toimii senior-konsulttina ja partnerina. Pekka on suorittanut harvinaisen SQL Server Master -sertifikaatin, joita on maailmassa vain noin 150 kpl. Pidettyjä kursseja Pekalle on kertynyt jo yli tuhat!
SQL Server Master, Master Certified (MCSM: Data Platform), MCSE: Data Platform, MCSE: Business Intelligence, MCSA, MCTS, MCT, MCITP.
Johanna Koskimies
Coach
Johanna on ihmisläheinen ja arvostettu coach ja uravalmentaja, jonka intohimona on tukea ihmisiä löytämään omat voimavaransa sekä luomaan mahdollisuuksia mahdottomalta näyttäviin tilanteisiin. Mielekkäiden työelämäpolkujen ja uramahdollisuuksien tunnistaminen ja löytäminen erityisesti muutostilanteissa on ollut tärkeä osa Johannan työtä jo vuodesta 2008 lähtien. Johannalla on takanaan yli 20 vuoden ura ICT-alan monipuolisissa rooleissa, minkä ansiosta hänelle on kehittynyt syvällinen ymmärrys tietotyön luonteesta ja kyky eläytyä tietoammattilaisten haasteisiin.
Mahdollistavan ajattelun asiantuntija, ICF Associate Certified Coach ACC, Certified Business Coach®, Licensed Firework® Career Coach, Firework® -kouluttaja.
Mitä ikinä uskotkin olevasi – olet paljon, paljon enemmän!
Jari Kotola
Senior-konsultti
Jari Kotola on kouluttanut tietotekniikan hyödyntäjiä vuodesta 1995. Microsoft Officen ohjelmat Wordista ja Excelistä aina Visioon ja InfoPathiin kuuluvat hänen osaamisalueisiinsa. Vuodesta 2003 lähtien hän on käyttänyt suurimman osan ajastaan Microsoftin SharePoint -tuotteisiin liittyvissä koulutuksissa ja konsultaatioissa. Asiakkaina ovat olleet erilaiset yksityis- ja julkishallinnon organisaatioiden pääkäyttäjät, sisällöntuottajat ja käyttäjät.
Microsoft Certified Trainer (MCT), MCTS, MCITP, senior-konsultti. Koulutusalueina Microsoft SharePoint -tuotteet, Microsoft Office InfoPath, Microsoft Office Visio, Microsoft Office Lync, Microsoft Office -tuotteet. Erityisosaamisalueena Microsoft SharePoint Server ja Microsoft Office 365.
Sakari Kouti
Senior-konsultti
Sakari Kouti on arvostettu ja tunnustettu kouluttaja ja konsultti erityisesti Microsoftin PowerShell, Active Directory -, Exchange-, Office 365 -, Hyper-V/SCVMM - ja MIM-tekniikoiden sekä IOS-sovelluskehityksen osalta. Hän on kirjoittanut apunaan Mika Seitsonen 1200-sivuisen kirjan Inside Active Directory, joka on ollut alansa parhaiten myyvä kirja Amazon.comissa ja joka löytyy perusteoksena varmasti monen suomalaisenkin IT-ammattilaisen kirjahyllystä. Se on myös luultavasti ainoa IT-kirja, joka on tehty Suomesta suoraan Amerikan markkinoille. Sakari on myös Sovelton perustajia.
Dipl. ins. (tietotekniikka), Microsoft MCT, Microsoft MCSE: Messaging (Exchange 2016), Microsoft MCSE: Cloud Platform and Infra, Microsoft MCSE: Productivity, ITIL Foundation, Cobit Foundation Certificate
Mikä ei toimi käsin, ei toimi koneellakaan
Tapani Lahti
Konsultti
MMT, FK, senior-konsultti. Tietokantojen (Oracle, SQL Server), niiden suunnittelun ja SQL-kielen asiantuntija. C/C++ -kieli ja XML-tekniikat.
Eine Lahtisalo
Konsultti
Eine on Microsoft Office-tuotteiden asiantuntija joka on toiminut päätoimisena kouluttajana yli 15 vuotta.  Hän on ollut mukana suunnittelemassa lukuisia asiakaskohtaisia koulutusprojekteja sekä toiminut monissa Office-siirtymäprojekteissa vastuukouluttajana. Itsekin innokkaana oppijana hän on työnsä ohella opiskellut HR-johtamista,liiketaloutta sekä projektinhallintaa.
Microsoft Certified Trainer (MCT), MOS Master-taso, MCAS for Excel, Outlook, PowerPoint and Word, IPMA Level D - Certified Project Management Associate, ITIL Foundation 2011 Edition, Microsoft Office-tuotteiden asiantuntija.
Opettajat avaavat oven, mutta sisään on mentävä itse.
Anna Laine
Learning Platform Specialist, verkkotuottaja
Anna tuottaa ja ylläpitää Sovelton webisivujen sisältöä sekä osallistuu seminaarijärjestelyihin ja muihin markkinoinnin tehtäviin.
FM, MCSE, MCSE+security, MCT, Professional Scrum Master I
Oppiminen vaatii rohkeutta ja nöyryyttä. Rohkeus on sitä, että antaa yllätyksille mahdollisuuden muuttua positiivisiksi haasteiksi. Nöyryys on sitä, että ei yritä tehdä kaikkea alusta alkaen itse, vaan ottaa oppia muiden kokemuksista.
Pasi Lehtiniemi
Johtava konsultti, Johtaminen
Pasi Lehtiniemellä on 15+ vuoden kokemus liiketoiminnan ja tietohallinnon  kehittämisestä, projekti- ja palvelujohtamisesta sekä henkilöstön osaamisen kehittämisestä esimiesroolissa. Työuransa aikana Pasi on vastannut laajojen liiketoimintakriittisten muutoshankkeiden toteuttamisesta globaalissa toimintaympäristössä. Pasilla on vankka kokemus toimitusketjun hallinnasta ja strategisesta yritysyhteistyöstä.   http://fi.linkedin.com/in/pasilehtiniemi/
Muutoshallinta; LEAN management, liiketoiminnan kehityshankkeet, ulkoistukset, toimittajahallinta ja hankintatoimen kehittäminen. Tietohallintojohtaminen; Yritysarkkitehtuuri, ICT strategia. Projektijohtaminen; IPMA, Prince2, Scrum. Palvelujohtaminen; ITIL, ISO/IEC20000. Hallintomalli: COBIT.
Maiju Lehtonen
Konsultti
Maiju on tamperelainen diplomi-insinööri, jolle ohjelmistojen käytettävyys on sydäntä lähellä. Maijun tavoite on helpottaa suomalaisten työelämän arkea ja tehdä tietotyöstä joustavaa ja tuottavaa. Maijun ydinosaamisena on tietotyö ja Office-tuotteet ja pääasiallinen koulutuskanava Sovelton digioppimisympäristö, Sovelto Channel. Channelissa Maiju hoitaa oman sisällöntuotannon lisäksi myös muita palveluun liittyviä hallinnollisia ja koordinointitöitä.
DI, Office 2007, Office 2010, Office-ratkaisut, ITIL® Foundation 2011
Tekemällä oppii
Catarina Linderborg
Senior-konsultti
Catarina Linderborg omaa pitkän taustan yritysmailmasta ja erityisesti IT-organisaatioista. Kokemusta löytyy CRM-järjestelmistä jo yli viidentoista vuoden ajalta. Catarinalta löytyy osaamista sekä loppukäyttäjien että käyttöönottoprojektien parissa työskentelevien henkilöiden ohjeistamisessa. Sekä myynnin että markkinoinnin prosessit ja CRM-järjestelmien erilaiset käyttöskenaariot ovat varsin tuttuja. Lähtökohtana on aina löytää järjestelmästä ne toiminnallisuudet, jotka parhaiten tukevat sen käyttäjiä ja tekevät työstä mahdollisimman tuottoisaa. Catarina toimii Soveltolla CRM Leadina ja pitää erittäin mielellän myös koulutuksia. Koulutuskielinä suomi, ruotsi ja englanti.
CompTia CTT+ -sertifikaatin teoriaosuus suoritettu.
Risto Linturi
Muutosjohtaja
Risto Linturi on pitkäaikainen tietoyhteiskunnan vaikuttaja. Hän on toiminut useiden yritysten kehitysjohdossa ja lukuisten tietotekniikkayritysten hallitustehtävissä. Hän on käynnistänyt useita laajoja toimialahankkeita tietotekniikan kehityksen murroskohdissa ja muutama vuosi sitten UNESCOn pääjohtaja kutsui hänet osallistujaksi ryhmään High Level Group of Visionaries on Knowledge Acquisition and Sharing. Linturi on kouluttanut omaa radikaalien innovaatioiden kolmiomenetelmäänsä ja muita luovan johtamisen ja muutosjohtamisen keinoja lähes tuhannelle suomalaiselle päättäjälle. Hänellä on laaja kokemus myös merkittäviltä kansainvälisiltä esiintymislavoilta ja kansainvälisten suuryhtiöiden ylimmän johdon konsultoinnista. Linturilla on vahva teoriatausta organisaatioiden kehityksestä, tulevaisuudentutkimuksesta ja tietoyhteiskunnan rakenteista.
DI
A human being should be able to change a diaper, plan an invasion, butcher a hog, conn a ship, design a building, write a sonnet, balance accounts, build a wall, set a bone, comfort the dying, take orders, give orders, cooperate, act alone, solve equations, analyze a new problem, pitch manure, program a computer, cook a tasty meal, fight efficiently, die gallantly. Specialization is for insects. ― Robert A. Heinlein
Aleksi Litovaara
Coach, työnohjaaja, fasilitaattori, keynote-puhuja
Aleksi on auttanut huippu-urheilu-uransa jälkeen tuhansia ihmisiä vahvistamaan hyvinvointia ja suorituskykyä. Hänen intohimonaan ovat työkalut ja strategiat, millä ihmiset saavat omat luontaiset vahvuutensa ja potentiaalinsa kukoistamaan. Kokeneena mindfulness-ohjaajana, coachina (ACC) ja työnohjaajana (STOry) Aleksi tuo työyhteisöille keinoja vuorovaikutustilanteisiin, palautumiseen ja keskittymiskyvyn lisäämiseen. Aleksi on myös pidetty keynote-luennoitsija ja innostuspajojen fasilitaattori, joka syttyy puhuessaan stressinhallinnasta sekä myötätunnon harjoittamisesta itseä ja muita kohtaan.
ICF Professional Certified Coach ACC, Ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja (80 op/STOry), koulutettu Mindfulness-ohjaaja, Suomen Coaching-yhdistyksen Diplomikoulutus, Licensed Trainer of Neuro-Linguistic Programming®, Executive Coach Master Business Accelerator, Firstbeat asiantuntija, LAB Profile Practitioner, Asahi health® -ohjaaja
Ilolla mennään!
Sirke Lohtaja-Ahonen
Konsultti
Viestintävalmentaja Sirke Lohtaja-Ahonen, FM, tekee viestinnästä innostavaa ja teksteistä ymmärrettäviä. Sirken intohimo on kielen voima. Sirke tunnetaan avoimena ja kannustavana valmentajana sekä innostavana sytykepuheenvuorojen pitäjänä. Sirke on kirjoittanut useita tietokirjoja viestinnästä ja yhdessä elämänkumppaninsa Risto Ahosen kanssa palautetaitojen parhaan oppaan Palaute kuuluu kaikille.
Asiantuntijuus: työyhteisöviestintä, kirjallinen viestintä, palautekulttuuri. Tutkinnot ja sertifioinnit: FM, Tilannejohtaminen II, SLII®, LAP coaching, DiSC®, HBDI, Palautepyörä™
Asioilla on taipumus järjestyä.
Lauri Lovén
Konsultti
Vesa Meriläinen
Konsultti
Konsultti, Microsoft Windowsin ja Office-tuotteiden käytön, käyttöönoton ja asennusten koulutus. Erityisosaamisalueina tietoturva ja ohjelmistosuunnittelu.
Laura Nurminen
Competence Specialist
Laura on pitkän linjan kouluttaja ja kehittäjä, jonka asiantuntijuus on digitaitojen käyttöönotossa. Arjen mobiilien ja digitaalisten työvälineiden muutoksessa tarvitaan ihmisläheistä ja positiivista asennetta sekä tukea ja turvaa yhteisöstä. Erilaisten ohjaus- ja opetusmenetelmien asiantuntijana Laura motivoi ja kannustaa yksilöitä ja yhteisöjä toimintakulttuurin muutosprosesseissa. Viime vuodet hän on toiminut pedagogisena ICT-kouluttajana tukemassa ja kehittämässä digitaalista oppimiskulttuuria Suomen oppilaitoksissa.
Kouluttaja. Kehittäjä. Palvelumuotoilija. Innovaattori.
Jaana Ovaska
Senior-konsultti, valmentaja
Jaana auttaa organisaatioita ja ihmisiä kehittymään samaan aikaan. Vahvuudet ja hiljainen osaaminen muutetaan valmennuksen ja mentoroinnin avulla näkyväksi kyvykkyydeksi. Jaanan kanssa asiantuntijat ovat pääosassa. Valmennuksissa jaetaan ja yhdistetään osaamista, kokemuksia ja toimivia käytäntöjä sekä kehitetään omia ja yhteisiä toimintatapoja. Jaanassa kohtaavat vahva asiantuntijuus organisaatioiden toimintatapojen ja johtamisen kehittämisestä, yhteistyöstä sekä ihmisen osaamisesta, tunteista ja vuorovaikutuksesta. Hänellä on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus projekti- ja palvelukulttuurin kehittämisestä ja konsultoinnista. Hän on kokenut yrittäjä, laatupäällikkö, projektipäällikkö, konsultti, kouluttaja, valmentaja ja mentori.
Datanomi, KM (aikuiskasvatus, viestintä ja sosiaalipsykologia), NLP Trainer, NLP Coach, ammattimentori
Onnistuminen on tunne. Millaisina tuntemuksina se on sinussa?
Siiri Paukkunen
Pertti Pellonpoika
Senior-konsultti
Pertti Pellonpoika on kouluttanut ja konsultoinut palvelinten ja työasemien ylläpitoa sekä näihin liittyvien toimien ja prosessien tehostamista ja automatisointia jo 20 vuotta. Painopisteenä Pertillä on Windows palvelimet ja niiden virtualisointi sekä Windows työasemien tehokkaan käyttöönoton ja ylläpidon menetelmät mukaan lukien aihealueen prosessit ja projektit.
FM, MCT, VMware Certified Instructor (VCI), VMware Certified Advanced Professional (VCAP), VMware Certified Professional (VCP) 3-6, VSP, MCITP, MCTS System Center Configuration Manager jne., ITIL v3 Foundation, Prince2 cert, Senior-konsultti. Osaamisalueita mm. työasemahallinta ja System Center Configuration Manager (SCCM), virtualisointi ja VMware vSphere.
Kaikki IT-ongelmat on ratkaistavissa! Lähes kaikki IT-työ on automatisoitavissa!
Anna Perttilä
Konsultti
Anna Perttilä on ollut mukana auttamassa useita organisaatiota löytämään juuri heille sopivia Office-ratkaisuja. Tämän tietojenkäsittelyn tradenomin päivät kuluvat huippumallien parissa eli Word- ja PowerPoint mallien toteutuksissa sekä uusien ratkaisuiden metsästämisessä. Mallien toteuttamisen lisäksi Anna mielellään levittää tietotaitoaan malleista myös kurssien muodossa.
Tradenomi. Office-ratkaisujen suunnittelu ja toteuttaminen. CompTIA Certified Technical Trainer (CTT+) ITIL2011 Foundation Microsoft Office Outlook, Word ja PowerPoint 2007 Certified.
Ei kaikkea tarvitse tehdä kahdesti
Päivi Pylväläinen
Konsultti
Päivillä on vuosien kokemus kouluttamisesta ja vankka osaaminen Microsoft Office -ohjelmista. Hän on uransa aikana ollut suunnittelemassa ja kouluttamassa lukuisten erikokoisten suomalaisten organisaatioiden Office-siirtymäkoulutuksia ja toiminut monien koulutusprojektien vastuukouluttajana.
Microsoft Certified Trainer (MCT), MCAS Instructor, Microsoft Office Specialist Master Instructor. Microsoft Office -tuotteiden asiantuntija.
Älä vie köyhälle miehelle kalaa, vaan opeta hänet kalastamaan.
Heikki Raatikainen
Senior-konsultti
Heikin pitämien kurssien aihevalikoima on ollut vähintäänkin laaja. Pääsääntöisesti kurssit ovat olleet ohjelmointikursseja, mutta esimerkiksi tietokantojen suunnittelu-, hallinta- ja ohjelmointikurssit kuuluvat valikoimaan. Heikki on paljon mukana asiakasprojekteissa koodaamassa, mistä saatu oppi antaa hyvää kokemusta kurssien pitämiseen.
FM, MCPD, MCTS, MCT, CSM, SCJP, senior-konsultti. C#, C/C++ -kielten, .NET Frameworkin, Visual Studion, tietokantaohjelmoinnin ja yleisen sovelluskehityksen asiantuntija.
Ed Rogers
Konsultti
Johtamisvalmentaja Ed Rogers, MBA, on virtuaalijohtamisen ja tiimityön kehittämisen asiantuntija. Ed viihtyy yhtä hyvin pienryhmissä kuin auditorioissa. Ed on rento ja lämminsydäminen kouluttaja, joka on kehittänyt virtuaalijohtamisen valmennusohjelmia maailman suurimmille yrityksille sekä valmentanut kaikissa maanosissa Blanchardin vaativimpia ratkaisuita. Ed on natiivi amerikkalainen, joka kouluttaa myös suomen kielellä.
Asiantuntijuus: johtaminen, tiimityö, virtuaalityö. Tutkinnot ja sertifioinnit: MBA, Situational Leadership II, SLII®, Situational Team Leadership, Team Chartering, Leading Virtually, Teaming Virtually, Leading People Through Change, LAP coaching, DiSC®
Don’t go where the path may lead but go where there is no path, and leave a trail for others to follow.
Mika Seitsonen
Johtava konsultti, Teknologiat
Mika Seitsonen on kouluttanut ja konsultoinut Microsoft-teknologioita meillä ja maailmalla jo yli kaksikymmentä vuotta ja on varmasti yksi tunnetuimpia suomalaisia asiantuntijoita Microsoft-tekniikoiden käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. 2000-luvun alussa Mika ja kollegansa Sakari Kouti kirjoittivat yhden maailmanlaajuisesti eniten myyneistä suomalaisten kirjailijoiden tietotekniikkakirjoista nimeltään Inside Active Directory. Viime vuodet Mika on keskittynyt Microsoftin identiteetti- ja tietoturvateknologioiden (AD FS, Microsoft PKI), pilvipalveluiden (Microsoft Intune, Azure ja Office 365) sekä yhdistetyn viestinnän (Lync/Skype for Business Server) -ratkaisuiden koulutukseen ja konsultointiin. Ensimmäisistä versioistaan Mikan palettiin ovat kuuluneet myös Remote Desktop Services sekä IIS. Mika on myös Sovelton perustajia ja syksystä 2015 lähtien hän on vastannut Sovelton teknologiat-osaamisalueen kehittämisestä Soveltossa.
DI, M.Sc, MCSE: Communications , MCSA: Office 365, MCSA: Office 365, MS: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions, MCT. Osaamisalueita mm. Lync/Skype for Business Server, Windows-palvelinkäyttöjärjestelmät (ml. Windows Server 2012/R2/2016), identiteetin hallinta: Active Directory (sekä on-premise että Azure), Microsoft Intune, Microsoft-verkkojen tietoturva ja erityisesti PKI.
Älä lennä suojelusenkeliäsi kovempaa!
Mikko Sievänen
eCommerce Manager
Petteri Sjöholm
Senior-konsultti, Team Lead - BI ja tiedonhallinta
Petterillä on yli kymmenen vuoden kokemus kouluttajana ja konsulttina Microsoftin SharePointista ja Office-sovelluksista. Petteri on toiminut lukuisissa SharePoint-käyttöönotoissa asiantuntijana sekä kouluttanut käyttäjiä erilaisiin rooleihin aina sisällöntuottajista administraattoreihin. SharePointissa erikoisosaamisalueet ovat dokumentinhallinta ja Business Intelligence -ratkaisut. Viime aikoina Petteri on kouluttanut SharePointin lisäksi paljon Microsoftin self-service BI -tuotteita, mm. Excelistä löytyvää PowerPivotia.
Microsoft Certified Trainer (MCT), MCITP, MCTS, MCAS Instructor, Microsoft Office Specialist Master Instructor, konsultti. Koulutusalueena mm. Microsoft Office -tuotteet ja SharePoint. Erityisosaamisalueena SharePoint ja Microsoft Excel.
Positiivinen ajattelu parantaa oman onnistumisen todennäköisyyttä, mutta positiivinen ulkoinen asenne parantaa muidenkin onnistumisen todennäköisyyttä.
Nestori Syynimaa
Senior-konsultti, CITP
Nestori on toiminut ICT-alalla johto- ja asiantuntijatehtävissä yli 15 vuoden ajan. Erityisesti Nestorin sydäntä lähellä ovat nykyaikainen tietohallinto ja pilvipalvelut. Microsoftin pilvipalveluiden kanssa hän on ollut tekemisissä jo lähes 10 vuoden ajan. Nestori on yksi harvoja suomalaisia, joka on suorittanut PhD-tutkinnon Henley Business Schoolissa. Lisäksi hänelle on myönnetty vuonna 2013 Britanniassa erittäin arvostettu Chartered IT Professional -status. Nestori kouluttaa sujuvasti suomeksi ja englanniksi aiheinaan tietohallinto, IT palveluhallinta, ketterät menetelmät, kokonaisarkkitehtuuri, prosessien mallinnus ja Microsoftin pilvipalvelut.
PhD, KTM. Palvelujohtaminen: ITIL Foundation, ITIL Service Strategy, ITIL Operational Support and Analysis, COBIT Foundation. Lean ja agile: Lean IT Association Foundation, Professional Scrum Product Owner, Professional Scrum Master, Certified Scrum Master. Projektijohtaminen: Prince2. Mallintaminen ja arkkitehtuurit: ArchiMate Certified, TOGAF Certified. Microsoft: MCT, MCE, MCSA (Office 365), MCTS (Azure).
Et voi avata kirjaa oppimatta jotain
Miro Temonen
Tommi Teräsvirta
Johtava konsultti, Sovelluskehitys
Tommi on ohjelmistokehitykseen liittyvän kouluttamisen ja konsultoinnin rautainen ammattilainen. Tommilla kouluttajaura alkoi vuonna 1997 Java-koulutuksilla. Hän on toiminut ohjelmistoalalla useissa haastavissa tehtävissä, mistä saatua kokemusta hän pystyy hyödyntämään niin Full stack Web-kehityksessä kuin sulautettujen järjestelmien ja käyttöjärjestelmien alueilla. Tommilta löytyy sertifioitua osaamista niin Microsoft-ympäristöön, kuin Java ja C++ -kieliinkin liittyen. Lähellä sydäntä ovat myös mobiilit alustat, avoin lähdekoodi ja Linux. Tommi on erittäin pidetty kouluttaja. Hän onnistuu koulutuksissaan innostamaan aiemmin koodausta karttaneen oppilaan koodauksen salojen mielenkiintoiseen maailmaan. Tommi on konsultoinut ja kouluttanut niin koti- kuin ulkomaillakin.
MCTS, Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer, TOGAF® Foundation Certificate, Certified QT Specialist
Suvi Tiirakari
CRM Specialist
Suvi hallinnoi Sovelton CRM- ja markkinointiautomaatiojärjestelmää. Suvilla on 15 vuoden kokemus työskentelystä kansainvälisissä yrityksissä ja monipuolisista markkinointiviestinnän tehtävistä. Erityisen kiinnostuksen kohteena on luoda parempia asiakaskokemuksia verkossa.
Tradenomi
If you're not failing sometimes, you're not trying hard enough.
Jani Turku
Oivalluttaja
Kuvaus: Jani on ammattifasilitaattori, Coach, arjen luovuuden puolestapuhuja, jonka intohimo on saada asiantuntijoista mahdollisimman hyviä esiintyjiä. Lisäksi Jani on Ideapakka-tuoteperheen takana, joka kerää ammatillisia sisältöjä käteviksi kokonaisuuksiksi. Otaniemen kasvatti Jani hyppäsi viideksi vuodeksi kansainvälisen myynnin maailmaan yhdistäen myyntitaidoista ja improvisaatiosta tulleet taidot toiminnalliseen valmentamiseen. Jani tekee hyviä voileipiä, pitää sarjakuvista ja kuuntelee mielellään musiikkia.
TkL, Certified Results Coach, Certified Applied Improvisation Practitioner
Trust the process!
Jukka Vuola
Senior-konsultti
Jukka on pitkän linjan tietotekniikan ammattilainen ja kouluttaja, jolla on myös laaja kokemus sekä julkisen sektorin että yrityspuolen konsultoinneista. Osaamisalueena kytkinverkot ja IP-reititys, lähi- ja operaattoriverkot, palomuurit ja tietoturva. IPv6-osaaja.
Kasvatustieteen maisteri, Cisco CCSI #24847, CCNP, CheckPoint CCSA,CompTIA Security+, ITIL v3 Foundation, PRINCE2 Foundation
Harjoitus tekee metsurin.
Kim Wasama
Senior-konsultti
Kim Wasamalla on 15 vuoden kokemus liikkeenjohdon konsultointi- ja rahoitusjärjestelytehtävistä sekä runsaan 20 vuoden kokemus julkisesta kehittämisrahoituksesta, EAKR- ja ESR-rahoituksesta sekä ELY-keskusten ja Tekesin rahoitusinstrumenteista ja palveluista. Työuransa aikana Kim on toiminut elinkeinoelämän edunvalvontatehtävissä, aluehallintoviranomaisena, pääomasijoitustehtävissä, pk-yritysten liiketoiminnan asiantuntijana sekä liiketoimintajohtajana osaamisen kehittämisen ja tiedolla johtamisen asiantuntijaorganisaatioissa. Vuodesta 2010 lähtien Kim on toiminut myös Työ- ja elinkeinoministeriön ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, ELY-keskusten valtakunnallisena liikkeenjohdon asiantuntijana.
VTM
Toni Ylärinne
Senior-konsultti
Toni toimii Soveltolla senior-konsulttina. Hänellä on yli viidentoista vuoden kouluttaja- ja konsultointikokemus. Tonin erityisaloina ovat XML-tekniikat, integraatioarkkitehtuurit, BizTalk Server-, .NET- ja SharePoint-sovelluskehitys.
MCPD: SharePoint 2010, MCPD: Web Developer, MCTS: BizTalk Server, Certified Scrum Master, MCT, senior-konsultti. XML-tekniikoiden, Microsoft Biztalk Server- , .NET- ja SharePoint-sovelluskehityksen asiantuntija.