2018 on kokeilujen ja rutiinien vuosi

2018 on kokeilujen ja rutiinien vuosi

Kokeilut ovat viime aikoina olleet vahvasti pinnalla lehtijutuissa, somessa ja organisaatioiden tavoitteissa. Ja hyvästä syystä. Kokeilut ovat todistetusti onnistumisen avain vaikeiden haasteiden edessä. Mitä nopeampi sykli kokeilujen tekemisessä on sitä nopeammin oppimista tapahtuu. Oppiminen puolestaan johtaa tuloksiin.

Kokeilujen toteuttamisessa on kuitenkin haaste. Ne jäävät helposti arjen kiireiden jalkoihin kuten niin moni muu hyvä aikomus. Kokeilujen toteuttaminen arjessa vaatii, että sinulla on hyvä rutiini ja malli niiden tekemiseen, jotta niiden tekeminen onnistuu myös arjen hektisyydessä. Oppimalla jatkuvan kokeilun tavat pystyt tekemään oppimisesta osan joka päiväistä työn tekoa. Tämä johtaa kiireen vähenemiseen ja sinulle syntyy lisää aikaa tehdä uusia kokeiluja. Tällöin sinulle syntyy myös aikaa auttaa kollegoitasi oppimaan kokeilujen tekemisen käytännöt. Tämä on avain uudenlaisen organisaatiokulttuurin syntymiselle, jossa keskiössä on jatkuva oppiminen nopeiden kokeilujen avulla.

Tämä voi kuulostaa isolta loikalta monen organisaation nykytilanteeseen verrattuna, mutta muutosta on helppo lähteä tekemään oppimalla kaksi rutiinia:

  • Jatkuvien kokeilujen tekemisen rutiinin jonka avulla voit itse lähteä saavuttamaan tavoitteitasi pienten kokeilujen avulla.
  • Kokeilujen valmentamisen rutiinin jonka avulla voit opettaa kollegoillesi kokeilujen tekemistä ja organisaation energian suuntaamista kohti yhteisiä tavoitteita.

Rutiinit kuulostavat tylsiltä. Kuka haluaisi tehdä rutiinityötä? On paljon mukavampaa tehdä kehitystyötä! Minun työ on niin monipuolista, että siihen ei rutiinit sovi! Tämän kaltaisia väitteitä kuulee usein kun lähdetään puhumaan rutiinien luomisesta organisaatioon. On tärkeää huomata, että tässä menevät kuitenkin puurot ja vellit sekaisin. Kyllä nykyaikainen asiantuntijatyö on niin monimutkaista, että sitä ei voi muuttaa muutamaksi yksinkertaiseksi rutiiniksi. Toisaalta juuri tämän monimutkaisuuden vuoksi on tärkeää, että meillä on oikeat tavat sen kehittämiseen. Samalla tavalla kuin on tärkeää, että huippu-urheilijalla on oikeat harjoittelu tavat, jotta tulokset kehittyvät, niin meillä pitää olla myös oikeat rutiinit tavoitteiden saavuttamiseen asiantuntijatyössä.

Rutiinien merkitys on helppo ymmärtää tarkastelemalla ihmisen aivojen toimintaa. Daniel Kahneman voitti Nobelin palkinnon selvittämällä, että oikeastaan meillä on kahta erilaista ajattelua:

  • Nopea ajattelu
  • Hidas ajattelu

2018 on kokeilujen ja rutiinien vuosi

Nopeaa ajattelu on energiatehokasta ja perustuu vuosien varrella opittuihin rutiineihin. Esimerkiksi erikoislääkäri pystyy nopeasti tunnistamaan murtuman röntgen kuvasta, koska hänen aivoihinsa on vuosien varrella rakentunut rutiini tämän kaltaiseen asiantuntijatyöhön. Valtaosa työnteosta perustuu nopeaan ajatteluun.

Hidas ajattelu on puolestaan sellaisten asioiden käsittelyä, joihin meiltä ei löydy valmista rutiinia. Uuden oppimista. Aivomme pystyvät käsittelemään myös onneksi näitä tilanteita. Se kuitenkin vaatii meiltä paljon enemmän energiaa ja väsymme tämän seurauksena paljon nopeammin. Jotkut tutkimukset jopa väittävät, että meillä on käytettävissä vain päivän verran viikossa hitaan ajattelun aikaa. Tämä tekee siitä arvokkaan resurssin.

Voimme kuitenkin tehostaa uuden oppimista, ja siihen liittyen kokeilujen tekemistä, luomalla siitä rutiinin.  Kun saamme opetettua itsellemme rutiinit, joiden avulla opimme uutta kokeilujen avulla, niin niiden tekeminen muuttuu tehokkaaksi ja meitä vähemmän kuormittavaksi.

Epäintuitiivinen totuus tehokkaasta oppimisesta, kokeilujen tekemistä ja haastavien tavoitteiden saavuttamisesta on se, että meidän pitää luoda itsellemme oikeat rutiinit, jotta pystymme luomaan uutta. Tämä on erityisen tärkeää nykyaikaisessa työmaailmassa, joka on luonteeltaan kiireistä ja uuden kokeileminen jää helposti tulipalojen jalkoihin.

Kuuntele myös Soveltoradion podcast aiheesta:
Jakso 31: Uskallatko kokeilla?