5 tärkeintä taitoa tietotyöntekijälle vuodelle 2022

5 tärkeintä taitoa tietotyöntekijälle vuodelle 2022
Uskotko, että teillä on valmiudet muutokseen ja kasvuun? Monet organisaatiot pelkäävät menettävänsä kilpailuetunsa digitaalisten muutosten myllerryksessä. Pelko on aiheellinen, jos organisaation osaaminen ei ole muutosta tukevalla tasolla ja jos sitä ei ryhdytä systemaattisesti sekä tavoitteellisesti kasvattamaan. Paras tapa kehittää taitoja on jatkuva oppiminen työn ohessa.
Webinaari: Esihenkilö jatkuvan oppimisen mahdollistajana

Kun organisaatiosi työntekijöillä on tuleville vuosille tarvittavat taidot, se lisää merkittävästi hyvinvointia ja kasvua tulevaisuudessa.

Mitä geneerisiä perustaitoja tietotyötä tekevillä tulisi olla vuonna 2022? Alla on kuvattu top 5 tärkeintä taitoa sekä syyt, miksi juuri näillä taidoilla on kysyntää.

TOP 5 tietotyöläisen taitoa 2022

1. Taito oppia uutta

Jatkuva muutos vaatii työntekijöiltä uusia taitoja. Pysytkö sinä vauhdissa mukana? Tulevaisuuden työelämän tärkeimpänä taitona usean tutkimuksen* mukaan on kyky oppia uutta. Jopa 50 % työntekijöistä tarvitsee uudelleenkoulutusta vuoteen 2025 mennessä, kun teknologian käyttöönotto lisääntyy.

Vaikka digitalisaatiossa on enimmäkseen kyse muutoksesta ja ihmisistä, on se aina linkittynyt tekniseen osaamiseen. Jokaisen tietotyötä tekevän tulisikin nykyään ymmärtää perusteet teknologioista, jotka mahdollistavat digitalisaation palveluissa. Digitalisaatio haastaa myös johtamista ja perinteiset johtamistaidot eivät enää riitä. Jos et tunne teknologioita, et voi johtaa digitaalista muutosta, tai esimerkiksi myydä digitalisoituja palveluja tai kehittää niitä. Jokaisen tietotyöläisen ja johtajan tulisikin ymmärtää perusteet mm. pilven mahdollisuuksista, tekoälystä, data-analytiikasta.

Tehokkainta uuden oppiminen on silloin, kun se viedään osaksi jokapäiväistä arkityötä.

Hanki taidot: Pilvien perusteet, Johdanto Power BI-raportointiin, Ota Office 365 haltuun, Tietokannoista ummikoille.

Lue lisää: Jatkuva oppiminen tapahtuu viikon ohella ketterästi, oppijaa liikaa kuormittamatta, parhaita sisältöjä ja valmennuksia hyödyntäen.

*Esim. WEF: The Future of Jobs Report

2. Etätyötaidot ja yhteistyö

Kaikkialla tarvitaan tiimipelaajia. Pandemia on kuitenkin osoittanut, että etätyö on todellakin taito, joka jokaisen tietotyöläisen tulisi hallita. Kun tiimi ei ole samassa paikassa fyysisesti tai jopa eri aikavyöhykkeillä, voi tiimityö ja viestintä olla haastavaa. Jos viestintää ja yhteistyötä laiminlyödään, tiimityö helposti hajoaa ja samalla luottamus säröilee. Kun etätyö- ja yhteistyötaidot hallitaan, tiimi on tehokkaampi ja tuottavampi riippumatta fyysisestä sijainnista.

Etäviestinnän ja -yhteistyön parantamiseksi on oltava oikeat työkalut ja infrastruktuuri käytettävissä kaikille (esim. Teams, Slack, Google Meet). Tärkeää on, että kaikki osalliset ymmärtävät välineiden käyttötarkoituksen, eikä niitä ole liikaa. Säännölliset tarkoitukseensa määritellyt palaverit ovat hyvä keino tiedonjakamiseen chatin, sähköpostin ja tiedostojen jakamisen lisäksi.

Hanki taidot: Näin Teams taipuu projektitiimin työtilaksi, Teamsin perusteet, Tehokkaat ja innostavat Teams-kokoukset.

Webinaari: Hybridityön johtaminen – Parhaat käytännöt

3. Tiedonkäsittely

Miten selättää tietotulva? Miten vähentää toistuvaa rutiinityötä? Tiedonkäsittelyn välineet tuovat valtavan avun tietotulvan käsittelyyn ja rutiinitöiden eliminointiin, kunhan niitä osaa käyttää. Se, että työssä osataan käyttää ja hyödyntää työvälineitä oikein, keventää aivotyötä. Ja kun mennään askel eteenpäin tästä, voidaan tietotyön rutiineja automatisoida. Lisäksi visualisoimalla dataa pystyt näyttämään asioiden merkityksiä.

Hanki taidot: Power Automate ja automaation perusteet, tiedon hyödyntäminen ja visualisointi Power BI:llä, Excel luettelot ja raportit, Tehosta ja jaa muistiinpanoja, Taltuta sähköpostitulva, Moderni tiedostonhallinta – OneDrive, SharePoint ja Teams.

4. Ajanhallinta

Tietotyössä voi olla vaikea hahmottaa töiden kokonaisuuksia, kun käynnissä on samaan aikaan useita tehtäviä ja projekteja, jotka syövät palasia työajasta. Jos työmäärät tuntuvat isoilta, on hyvä hetki pohtia keinoja oman työn hallintaan ja ajankäyttöön. Aikataulun laatiminen helpottuu, kun työ tehdään näkyväksi: mitä vaiheita projektissa on, mitä on juuri nyt tärkeintä tehdä, mitä kokonaisuuksia on tulossa? Ajanhallintaa kannattaa pohtia myös organisaatiotasolla – ongelmat ovat usein yhteisiä, joten myös ratkaisuja kannattaa pohtia yhdessä.

Hanki taidot: Microsoft Planner ja To Do, Ajanhallinta ja Office 365:n mahdollisuudet, Business Coaching.

5. Stressin hallinta

Tehokkuuden maksimointi ei aina ole järkevä tavoite. Jos tehokkuudella ei ole ylärajaa, jatkuva tehokkuuden tavoittelu voi johtaa loppuunpalamiseen. Mielenterveys on vakava aihe. Suomessa mielenterveyden sairaudet ovat edelleen yleisin syy siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Ylikuormituksen aiheuttamalla työuupumuksella on kova hinta organisaatioille, yhteiskunnalle mutta myös yksilölle itselleen. Tähän voidaan kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi paremman työhyvinvoinnin avulla ja tukemalla terveellisiä elämäntapoja, kuten hyvää unta, säännöllistä liikuntaa, meditaatiota ja terveellistä ravintoa.

Hanki taidot: Sovelto Easy -jatkuvan oppimisen palvelu sisältää videosarjoja stressin hallinnan tueksi, esimerkiksi: unitohtorin vinkit parempaan uneen, vaativat työtehtävät ja uni, palautuminen, uni ja ravinto, aktiivisuus, liikkuminen ja treeni. Kokeile ja lataa maksutta Easy video: Kaisa Jaakkola: vinkit stressittömään ja joustavaan syömiseen.