7 syytä sertifioitua

7 syytä sertifioitua

Oletko miettinyt sertifioinnin suorittamista? Ehkä tiedät jo, että sertifioinnin suorittaminen varsinkin IT-alalla vaatii aikaa ja resursseja uuden oppimiseen, joten kannattaako panostaminen ja mitä hyötyjä siitä olisi oman työurasi kannalta? Jos istut pöydän toisella puolen työnantajan roolissa, niin saatat miettiä onko ajallinen panostus työntekijän koulutukseen ja sertifioinnin suorittamisen tukemiseen resurssien järkevää käyttöä.

Alle olen koonnut 7 syytä joiden perusteella kannattaa ainakin harkita sertifioinnin suorittamista, olit sitten työntekijän tai työnantajan edustajan roolissa.

1. Itsensä kehittäminen ja virallisesti osoitettu pätevöityminen kannattaa

Sertifioituminen kannattaa aina. Yksilön kannalta kannuste saattaa olla uuden oppiminen ja osaamisen osoittaminen itselle, työkavereille, asiakkaille, työnantajalle jne. Virallisesti osoitettu pätevöityminen edesauttaa myös työpaikan säilyttämistä tai sen hakemista – eikä kouluttautumisesta ole koskaan ainakaan haittaa.

2. Sertifioinnit erottuvat ansioluottelossa

Helpoin tapa IT-alalla osaamisen tunnistamiseen ja sen näyttämiseen on sertifioinnin avulla. Testien avulla saavutetut sertifioinnit määrittävät osaamisen aloittelijasta asiantuntijaan vahvistaen kelpoisuuden erilaisiin työtehtäviin.
On mahdollista, että haet joskus uutta työtä tai haluat edetä organisaatiossasi – vastassasi viimeisellä kierroksella ennen päätöksentekoa on paperilla taidoiltaan saman tasoinen henkilö, jolla ei ole sertifioinnin tunnustamaa pätevyyttä. Työnantajan on tällöin helpompi perustella päätöksensä sinun hyväksesi juuri sertifioinnin ansiosta.

3. Pätevyyden esittäminen luo luotettavuutta

Organisaation kannalta sertifioituneet työntekijät antavat perustavaa tukea tarjouskilpailussa, myynnissä ja aseman säilyttämisessä nykyisissä asiakassuhteissa. Uusia asiakassuhteita luotaessa sertifioinnit antavat kuvan luotettavasta, osaavasta ja työntekijöistään huolehtivasta organisaatiosta – syystäkin.

4. Työnantajamielikuvan rakentaminen

Tarjoamalla mahdollisuuksia sertifioitumiseen työnantaja voi osoittaa huolehtivansa asiantuntijoidensa ammatillisesta kehittymisestä ja ylläpitää jatkuvaa oppimista arvostavaa ilmapiiriä. Tämä luo työviihtyvyyttä ja lujittaa työpaikkaan sitoutumista. Osaava asiantuntija viihtyy osaamista arvostavassa yrityksessä.

5. Mahdollisuus palkankorotukseen tai ylennys uusiin työtehtäviin

Pearson VUE:n tekemän tutkimuksen mukaan 28,8% sertifioinnin suorittaneista sai testin suorittamisen jälkeen palkankorotuksen. Tutkimuksessa selvisi myös, että sertifiointi antaa eväät ohjaamaan muita työntekijöitä, jonka johdosta nopeampi mahdollisuus ylenemiseen kasvoi.

6. Sertifiointi kertoo motivaatiosta

Suurin osa IT-alalla toimivien isojen yritysten sertifioinneista vaatii useamman testin ja mahdollisesti kurssin suorittamisen sekä itseopiskelua, ennen kuin viimeinen sertifiointiin johtava testi on mahdollista läpäistä. Sertifiointi ei ole siis vain yhden testin läpäisy, vaan paljon työtä ja kouluttautumista vaativa suoritus, joka kertoo paljon tekijän motivaatiosta oppimiseen ja uusien asioiden omaksumiseen.

7. Muista päivittää osaamistasi

Tekniikka ja IT-ala kehittyy kovaa vauhtia, joten kun olet saavuttanut sertifioinnin, muista pitää huolta, että osaamasi opit ovat ajan tasalla ja käy tasaisin väliajoin kouluttautumassa sekä uusimassa sertifiointi, mikäli se on tarpeen.

Lue lisää

Sovelton testikeskus »

Sovelton koulutukset »