Oppimisen johtaminen – paljon puhetta, vähän tekoja?

Oppimisen johtaminen – paljon puhetta, vähän tekoja?

Siksi on hyvä muuttaa tapa, jolla oppimista johdetaan.

Oppimisen johtamisesta pidetään juhlapuheita, mutta miten johtaminen näkyy organisaatioissa käytännössä? Usein ei juuri mitenkään.

Elämme aikaa, jossa digitalisaation näkökulmasta pilviteknologiat vyöryvät organisaatioihin. Jokainen organisaatio on tänään astetta teknologiaintensiivisempi kuin eilen, ja huomenna vielä enemmän.

Jotta organisaatio pysyy mukana muutosvauhdissa, on välttämätöntä pureutua jatkuvan oppimisen mindsettiin, sillä ei ole muuta keinoa kuin oppia muutoksen tahdissa.

Oppimisen johtamisen on oltava systemaattista ja sen tulisi kytkeytyä organisaation strategiaan

Usein haasteena on, että organisaatioissa ei pystytä tunnistamaan osaamisvajeita. Jatkuvan oppimisen mindset tulisikin kirkastua ensimmäiseksi ylimmässä johdossa, sillä vaikutukset yksilöiden sekä koko organisaation tulevaisuuteen ovat valtavat. Tilanteen kartoittamiseksi olisikin hyvä pohtia kysymyksiä:

  • Miten henkilöstölle puhutaan oppimisesta?
  • Tunnistetaanko osaamisvajeet ja pyritäänkö niitä korjaamaan?
  • Mikä on organisaation tulevaisuuden visio?
  • Onko organisaatio nykyisellä osaamisellaan matkalla kohti visiota vai ei?

Vastaukset näihin suuriin kysymyksiin on hyvä kaivaa esiin prosessin aikana ja tunnistaa pullonkaulat.

Kun osaamisvajeet ja mindset organisaatiossa on tunnistettu, täytetään vajeet hankkimalla osaamista. Onko osaamisvajeissa ydinosaamista, joka pitää osata talon sisällä? Jos vastaus on kyllä, on hyvä tarkastella jatkuvan oppimisen hyötyjä ja vaatimuksia pikimmiten. Silloin ei jouduta tilanteeseen, jossa osaamista ei löydykään talon sisältä riittävästi tai että oppimiselle ei ole varattu riittävästi aikaa.

Jatkuvan oppimisen mindsettiä rakennetaan Learning Coachin tuella

Jatkuvan oppimisen kulttuuria ei rakenneta kaiken muun työn sivussa. Jokaisen yksilön jatkuvaa oppimista voidaan tukea Learning Coachin avulla. Organisaation tehtävänä on antaa aikaa oppimiselle. Learning Coach tukee yksilöä ja organisaatiota oppimismatkan aikana silloin, kun tavoite on hukassa, motivaatio laskemassa tai aika on kortilla.

Oppimisen suurin este on useimmiten aika. Kenelläkään ei ole ylimääräistä aikaa arjessa, joten Learning Coach auttaa tekemään oppimisesta mahdollisimman helppoa.

Kun resursseja oppimisen johtamiseen ei ole

Henkilöstön oppimisen johtaminen tehokkaasti ja organisaation liiketoimintatavoitteiden mukaisesti vaatii tavoitteellista johtamista, johon vain harvassa suomalaisessa organisaatiossa on riittäviä resursseja.

Vaatii kykyä havaita organisaatiossa piilevät osaamisvajeet ja luoda kulttuuri, jossa oppimiselle annetaan systemaattisesti aikaa.

Tämä ei ole kuitenkaan syy jäädä kipuilemaan osaamisvajeen kanssa: oppimisen johtamista voi hankkia myös palveluna. Olemme kumppaninasi ja tukenasi:

  • rakentamassa jatkuvan oppimisen kulttuuria tiimissäsi / organisaatiossasi
  • määrittämässä oppimiselle henkilö- ja organisaatio/tiimikohtaiset tavoitteet
  • ottamassa vastuun tavoitteiden toteutumisesta.

Älä jää yksin. Huolehditaan yhdessä, että osaajat viihtyvät tiimissäsi – tai löytävät tiensä tiimiisi ja että pilvikyvykkyys kasvaa organisaatiossa suunnitelman mukaisesti. Jatkuvassa muutoksessa että ei ole muuta keinoa, kuin oppia muutoksen tahdissa.