Case: Winning Team CGI ja Raisio

Case: Winning Team CGI ja Raisio

Ilman toimivaa ihmisten välistä yhteistyötä on lähes mahdotonta saada mitään onnistumaan. Silti projektien alkaessa keskitytään usein vain teknologiaan ja numeroihin. CGI ja Raisio päättivät tehdä toisin – ja uraauurtava projekti on ollut menestys.

Jonkin aikaa sitten IT-palveluntuottaja CGI valittiin toimittamaan uutta toiminnanohjausjärjestelmää kasvipohjaista ravintoa tuottavalle Raisio-konsernille.

Suomessa ei koskaan aiemmin ole tehty SAP HANA S/4 toiminnanohjausjärjestelmän uusimplementointia. Ison hankkeen sujumista lähdettiin varmistamaan heti alusta saakka Sovelton Winning Team -valmennuksella.

”Mittavissa projekteissa on mukana omaa väkeä ja toimittajan väkeä ja aikataulu on tiivis. Koko projektin menestys voi olla kiinni siitä, hitsautuuko ihmisistä hyvä tiimi”, kertoo Raisio-konsernin kumppanuuspäällikkö Merja Lamponen.

Mullistava työkalu – riskit ehkäistään ennalta

Työtapa-analyyseja ja tiimiyttämistä oli toki tehty ennenkin, mutta Winning Team oli jotain erilaista.

”Winning Teamin mullistava ajatus on, että asiakas ja toimittaja tekevät sen yhdessä, eivät erillisinä tiimeinä”, sanoo CGI:n Program Manager Sanna Verho.

Pelkän organisaation sisäisen kehityksen lisäksi Winning Team voi siis minimoida kommunikaatio-ongelmien ja erilaisten henkilökemioiden riskit myös asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

”Winning Team avasi meidät toisillemme. Eri yrityskulttuureista tulevat ihmiset oppivat samaa kieltä ja saivat työkaluja kommunikoida myös työtavaltaan ja persoonaltaan erilaisten tekijöiden kanssa”, Lamponen kiittää.

Pieni panostus, suuret hyödyt

Sekä Lamponen että Verho kehuvat Winning Teamin helppoutta ja hyviä tuloksia, jotka syntyivät ilman suuria ajallisia panostuksia.

Aluksi tiimiläiset täyttivät DISC-profiilikartoitukset. Sen jälkeen kaikille työpareille tehtiin parianalyysi, josta keskusteltiin työpajapäivässä. Jokainen sai tietoa omista luontaisista kommunikaatiotavoistaan ja eväitä toimia etenkin työparinsa kanssa. Kaikki tapahtui jo ennen projektin aloittavaa perinteistä kick-offia.

”Päivän verran tiimiyttämiseen menee aina. Nyt samassa ajassa saatiin konkreettisia työkaluja luottamuksen rakentamiseen, itseymmärrykseen ja konfliktien ratkaisuun. Eli asioihin, jotka säästävät rahaa ja aikaa läpi koko projektin ja ovat hyödyksi jokaiselle työntekijälle projektin jälkeenkin”, Lamponen sanoo.

Asiakas ja toimittaja löysivät yhteisen sävelen

Winning Team sai osallistujilta kiittävää palautetta molemmissa yrityksissä. Sen ansiosta tiimi koki keskustelevansa alusta saakka avoimesti ja pystyvänsä ratkaisemaan konfliktit.

”Saavutettiin tahtotila, jossa asiakkaan ja toimittajan väki eivät ole viivan eri puolilla, vaan yhtenäinen tiimi, joka tukee toisiaan tavoitteen saavuttamisessa”, kertoo Verho.

Niin Raisiolla kuin CGI:lläkin aiotaan hyödyntää Winning Teamia myös jatkossa.
”Tästä lähtien isot projektit tehdään meillä Winning Teamin avulla. Itse suosittelisin aloittamaan tällä kaikki projektit, joissa asiakas ja toimittaja eivät tunne toisiaan”, Verho sanoo.

Winning Team -konsepti onkin kehitetty nimenomaan moderniin työelämään, jonka keskiössä eivät ole vain yksilösuoritukset. Winning Team auttaa luomaan yhteistyön kulttuuria, joka tuo erilaiset osaamiset yhteen ja tekee tiimistä enemmän kuin osiensa summan.

Winning Team lyhyesti

Winning Team on Sovelton kehittämä valmennus, joka varmistaa tiimin tehokkaan ja toimivan vuorovaikutuksen. Sitä voidaan käyttää projektin alkaessa niin organisaation sisällä kuin organisaatioiden välilläkin. Valmennukseen sisältyy DiSC-työyhteisöprofiilien tekeminen ja työpajapäivä, jossa analysoidaan tulokset ja etsitään tiimille parhaat työ- ja kommunikaatiotavat.

Suurimmat hyödyt

Ihmisten vuorovaikutustyylejä ja käyttäytymistä mallintava DiSC®-profiili on maailman tunnetuin henkilöprofiloinnin työkalu. Sitä käytetään mm osallisutujien itsetuntemuksen parantamiseen keskinäisen ja viestinnän kehittämiseen.

Tutustu palveluun: Winning Team – rakenna tiimistäsi voittajatiimi

Kysy lisätietoa

Pasi Lehtiniemi Director & Executive Consultant

Pasi Lehtiniemi
Director & Executive Consultant
+358 50 5151773
pasi.lehtiniemi@sovelto.fi