DNA luottaa Sovelto Channeliin

DNA luottaa Sovelto Channeliin

Nykypäivän työelämässä koulutustarpeet ovat usein niin yksilöllisiä, äkillisiä ja tapauskohtaisia, että valmiudet joustavaan itseopiskeluun nousevat organisaation kilpailukyvyn kannalta avainasemaan. Sovelto Channel tarjoaa DNA:n henkilöstölle mahdollisuuden osaamisen päivittämiseen työn ohessa.

Sovelto Channel tuo täsmällisyyttä, tehokkuutta ja valinnanvaraa

Channel-projekti käynnistyi Sovelton ja DNA:n aiempien yhteistyökuvioiden luonnollisena jatkeena. ”Aiemmin menimme vahvasti Office edellä, mutta kun Sovelton tarjonta laajeni, tahdoimme ilman muuta tutustua myös muuhun sisältöön”, kertoo osaamisen kehittämisen tiimin esimies Ulla Koivisto. ”Lähdemme aina siitä, mikä on opiskelijan näkökulmasta toimivin, kustannustehokkain ja paras tie osaamisen laajentamiseen.”

Aiemmin DNA:n työntekijöilleen Soveltossa tarjoama valmennus tähtäsi ajokorttityyppiseen perusasioiden hallintaan. Perustaitojen ja työvälineiden tuntemus ovat tärkeä lähtökohta, mutta Sovelto Channelin sisällöt mahdollistivat myös täsmällisemmän perehtymisen johonkin tiettyyn yksittäiseen tietoon tai taitoon. Valmennuskoordinaattori Jesse Alastalo nostaa esiin myös suomenkielisen sisällön: ”Joissakin tilanteissa se helpottaa oppimista. Jokapäiväinen liiketoiminta on niin spesifiä, että täsmäapua on löydyttävä nopeasti.” Koivisto täsmentää, että nykyisin DNA tarjoaa työntekijöilleen entistä useammin mahdollisuutta verkkovalmennukseen.

Itsenäinen opiskelu on työelämän tärkeimpiä osa-alueita

Koiviston ja Alastalon mukaan Sovelto Channel on sopinut hyvin DNA:n tarpeisiin. Organisaatio on niin laaja, että kaikkia osa-alueita palvelevat suuret massakoulutukset eivät toimi. ”Kun jonkin työkalun ohjelmistoversio päivittyy tai muuttuu, on täysin turhaa istuttaa ihmisiä luokassa, kun jokainen voi ottaa asiat haltuun itsenäisesti – juuri itselleen sopivana ajankohtana”, Koivisto kertoo. Alastalo lisää, että raporttien mukaan Sovelton palveluita käyttävien opiskelijoiden pääpaino on edelleen ollut Office-sisällöissä, mutta muutakin on käyty läpi. ”Kenties Adoben suomenkielisiä tukimateriaaleja voisi kaivata vielä lisää, mutta muuten sisällöt ovat palvelleet tarpeitamme erinomaisesti.”

Molemmat ovat sitä mieltä, että työn ohessa tapahtuvan itseopiskelun tukeminen ja kehittäminen ovat tulevaisuuden työelämän tärkeimpien osa-alueiden joukossa. ”Kaikki etenee niin nopeasti, että tämä alkaa olla jo välttämättömyys”, Alastalo sanoo. Koiviston mukaan monimuotovalmennukset ja verkkovalmennukset ovat trendi, jonka merkitys vain kasvaa. ”Ne ovat mutkaton, ajasta ja paikasta riippumaton vaihtoehto. Lähikoulutuspäivät eivät katoa kokonaan, mutta niiden sisältö fokusoituu teorian soveltamiseen sekä konkreettisten casejen läpikäymiseen”, Koivisto arvelee.

Verkkovalmennusten kehittäminen sekä tarjonnan laajentaminen eivät ole enää ainoastaan panostus tulevaisuuden kilpailukykyyn, vaan olennainen menestystekijä jo tämän päivän työmarkkinoilla. Hyvin jäsennelty, monipuolinen ja helposti lähestyttävä koulutussisältö on saanut kiitosta, ja Sovelto Channel tuleekin olemaan myös jatkossa osana DNA:n organisaatiokehitystä.