Viisi vinkkiä markkinoinnin automaatiojärjestelmän valintaan

Viisi vinkkiä markkinoinnin automaatiojärjestelmän valintaan

Taipuuko CRM-järjestelmäsi markkinointiautomaation kylkeen?

Viimeisen vuoden aikana olen pannut merkille, että yhä useammin käymme Soveltolla oppilaiden kanssa keskusteluja markkinointiautomaatiosta ja sen tarpeellisuudesta. Suurimmalla osalla organisaatioista, joiden edustajia tapaan, on asiakkuudenhallinta pitkälti jo järjestelmien varassa ja jahka saamme käyttäjät koulutettua ja ymmärtämään näiden järjestelmien hyödyt, ovat he aiheesta innostuneitakin.

Usein ilmenee, ettei perinteinen CRM:ksi kutsuttu järjestelmä enää riitä, vaan tarvitaan rinnalle toinen järjestelmä, joka buustaa markkinointia ja myyntiä automatiikalla. Asiakkailla on valtava määrä kysymyksiä markkinointiautomaatioon liittyen. Tarkastelen alla hieman, mitä tulisi ottaa huomioon markkinointiautomaatiojärjestelmää valittaessa ja lopuksi myös katsaus jonkin aikaa sitten Suomen markkinoille saatuun Dynamics 365 for Marketing -järjestelmään.

Mikä sen markkinointiautomaation pihvi nyt sitten on?

Pihvi ja sen paksuus riippuu pitkälti automaatiojärjestelmään investoivan organisaation tarpeesta ja tavasta, jolla se järjestelmää hyödyntää. Tuotteita ja vaihtoehtoja on markkinoilla jo paljon ja kannattaa harkita tarkkaan, mihin tarpeeseen järjestelmää ollaan hankkimassa.

Huomioi ainakin nämä viisi kohtaa ennen kuin investoit

 1. Minkälainen budjetti on käytössä ja minkälainen tuotto investoinnille on odotettavissa?
  Hinnoittelumalleja on monenlaisia, käyttäjä- ja käyttömääräisiä malleja.
  Spämmigeneraattoriksikin automaatiojärjestelmä saattaa pahimmassa tapauksessa päätyä, mikäli yrityksen sisältöstrategia ei ole kunnossa. Ei siis ole järkevää investoida, ellei ole selvää, mitä etuja uudella järjestelmällä tavoitellaan.
 2. Onko pääasiallinen tehtävä tutkia sähköpostiliikenteen tuottavuutta vai halutaanko järjestelmällä automatisoida lähes koko markkinointiprosessi ja siihen liittyvä tekeminen?
  Sen lisäksi, että automaatio nimensä mukaan automatisoi markkinoinnin prosesseja, auttaa kampanjasuunnittelussa, segmentoimisessa ja kohdentamisessa ja tuottaa liidejä, on siinä toinenkin puoli, joka monelle organisaatiolle on vähintään yhtä tärkeä. Nimittäin analytiikka ja statistiikka. Pelkästään se, että voidaan seurata sähköpostimarkkinoinnin onnistumista ja sen tuottamia tuloksia, on monelle markkinoijalle kullan arvoinen apu. Sen lisäksi automatiikan avulla, saadaan erinomainen ymmärrys yrityksen verkkosivujen kävijöistä ja kävijämääristä. Kyllä, meillä Monissa yrityksissä käytetään tietoja verkkosivujen vierailijoista ja hyödynnetään tätä tietoa. Lienee selvää, että henkilö, joka käyttää runsaasti aikaa tietyn tuotteen tutkimiseen, on tavalla tai toisella tutkimastaan aiheesta kiinnostunut. Tieto sivustoilla käyvistä kontakteista siirtyy CRM-järjestelmään ja on reaaliaikaisesti myynnin ja markkinoinnin hyödynnettävissä. Tällä toiminnolla varmistetaan, että voidaan kohdentaa  markkinointia ja myyntiä oikeille henkilöille, eli niille jotka itse ovat osoittaneet kiinnostuksensa.
 3. Onko järjestelmän käyttö vaivatonta vai vaaditaanko sen käyttöön ja implementointiin dedikoituja henkilöitä?
  Tässä kohdassa on helppoa ajaa seinään. Uuden järjestelmän käyttöönotto, sen opetteleminen ja hallinnointi, vaatii usein suurenkin panoksen.
 4. Tulevaisuuden tarpeet
  Hyvä olisi huomioda sekin, että tarpeita, joita ei omassa organisaatiossa vielä ole tunnistettu, saattaa ilmetä tulevaisuudessa. Näin ollen, luonnollinen valinta olisi järjestelmä, jota jatkuvasti kehitetään ja ennen kaikkea se, että se on helposti integroitavissa ainakin yrityksen käyttämään asiakkuuksien-, sidosyhmä-, tms. hallintajärjestelmään. Tämä selviää tarjolla olevien järjestelmien rajapintoja (API) tutkimalla. Myös tekoälyn (AI) hyödyntämistä liiketoiminnassa ei kannata ohittaa. Microsoftin tekemän tutkimuksen mukaan peräti 86% suomalaisyritysten vastaajista uskovat tekoälyllä olevan merkittäviä vaikutuksia edustamansa toimialan toimintaan seuraavan viiden vuoden aikana. Varmaa on, että liiketoiminnan tehostaminen on AI:n osalta merkittävä kohde.
 5. Yhteensopivuus jo olemassa olevien järjestelmien kanssa
  Kahdesta, toisistaan erillisestä järjestelmästä ei mitään hyvää seuraa. Se, että järjestelmä jolla hallitaan asiakkuuksia/sidosryhmiä ja markkinointiautomaatiojärjestelmä tulee samalta toimittajalta, lienee turvallisin valinta, jos järjestelmä itsessään on asiakasorganisaatiolle sopiva. Tällaisesta, samalta toimittajalta tulevalta järjestelmästä esimerkkinä vasta Suomen markkinoille tullut Microsoftin tarjoama Dynamics 365 for Marketing, joka ensipuraisultaan vaikuttaa varsin lupaavalta.Dynamics 365 for Marketing on suunnattu lähinnä SMB-sektoriin, mutta tuntuu toimivan Suomen mittakaavassa suuremmissakin organisaatioissa.

Toiminnallisuuksia, joita Dynamics 365 for Marketing tarjoaa käyttäjille

 • Sähköpostien ja verkkosisällön tuottaminen ja jakaminen on tehty helpoksi ‘drag and drop’ toiminnolla.
 • Customer Journey/Asiakaspolku on mielenkiintoisella tavalla visualisoitu ja auttaa valitsemaan asiakkaille kohdistettavaa markkinointia ja myyntiä.
 • Koontinäyttöjen avulla seurataan markkinoinnin suoriutumista ja kampanjoinnin onnistumista.
 • Tapahtumahallinta ja suunnittelu tuo monelle yritykselle helpotusta omien tapahtumien manageeraamiseen.
 • Kyselyt ja tutkimukset asiakkaille – Järjestelmällä luodaan kyselyjä asiakkaille/kontakteille ja saatuja vastauksia voidaan analysoida.
 • Markkinoinnille tärkeitä lisätoimintoja – Yhteystietojen päivitys, rekisteröinti tapahtumiin/postituslistoille ja GDPR:n velvoittama nopea tapa peruuttaa tilaus sähköpostilistalta.
 • Liidien pisteytyksellä liidi pisteytetään ennalta määriteltyjen tekijöiden avulla. Kuumimmat liidit näkyvät suoraan myynnille, josta myynti pääsee työstämään liidejä myyntimahdollisuuksiksi.

Sovelto kouluttaa Dynamics 365 online CRM-järjestelmän käyttäjiä, konsultteja ja järjestelmävalvojia.

Jos kiinnostuit Dynamics 365 for Marketing -koulutuksesta, ota yhteyttä

> Tutustu Dynamics 365 koulutuksiimme

> Tutustu Dynamics 365 for Marketing -järjestelmään