Excel perusteet- ja jatkokurssit

Excelin perusteet ja syventävät opintopolut online-koulutuksena Soveltosta! Excel-opintopoluissa opitaan livenä tehotreeneissä kouluttajan johdolla harjoituksia tehden, lyhyiden täsmävideoiden avulla omaan tahtiin sekä valmentaja etäapuna tämäongelmia ratkoen.  

Excel-opintopolut koko henkilöstölle

Sovelton Excel-opintopolut eri tasoisille oppijoille sisältyvät Easy-palveluun. Easy-palvelussa henkilöstön Excel-osaaminen ei tyssää tasoeroihin, aikapulaan, eikä pelkkiin perusteisiin. Easy perustuu oppimiseen pienissä paloissa viikoittain – jatkuvaan oppimiseen.

Excel-osaamisen kasvattamisen lisäksi Easy-palvelu on kustannustehokas vaihtoehto koko organisaation O365-taitojen nostamiseen!

Excel perusteet

Perustason Excel-oppimispolku on suunniteltu henkilöille, jotka ovat opettelemassa Excelin käyttöä. Tavoitteena on oppia oikeat työtavat heti alusta alkaen sekä nopeuttaa ja tehostaa työskentelyä.

Opintopolut sisältävät yhdistelmän videokokonaisuuksia ja valmennuksia (Tehotreejä). Voit ratkoa sovellusten käyttöön liittyviä haasteita lisäksi myös viikottaisissa etätapaamisissa valmentajan kanssa.

 1. Excelin alkeet

Tehotreenit: Excel Alkeet 1 & Excel Alkeet 2 

2. Excelin perustoimintoja 

Tehotreeni 1: 
Excel vinkkejä muotoiluun ja tekstin syöttöön 
 
Videot 14 min: 
Tiedon syöttö 
Vinkit liikkumiseen 
Muotoilut Excelissä ja muotoilujen poistaminen 
  
Tehotreeni 2: 
Excel luettelojen muokkaus ja tulostus 
 
Videot 9 min: 
Ison taulukon tulostaminen 
Teksti sarakkeisiin -toiminto 
 
Tehotreeni 3: 
Excel luetteloaineistojen lajittelu, suodatus ja taulukkotoiminnon hyödyt 
 
Videot 10 min: 
Lajittelu Excelissä 
Suodatus Excelissä 
Kaksoiskappaleiden käsittely 

3. Perusasiaa kaavoista ja laskemisesta

Tehotreeni: 
Excel kaavat ja soluviittaukset 
 
Videot 37 min: 
Peruskaavan luonti 
Summan laskeminen 
Kaavan muokkaaminen 
Kaavojen kopioiminen 
Virhetilanteita kaavaa luotaessa 
Soluviittaukset 
Kaavat arvoiksi 
Tietojen ketjutus kaavalla 
Funktioiden rakenne 
Perustilastofunktiot 

4. Lukujen havainnollistaminen kaavioilla 

Tehotreeni: 
Lukujen havainnollistaminen kaavioilla  
 
Videot 16 min: 
Lukujen havainnollistaminen kaavioilla 
Kaaviolajit ja peruskäsitteet 
Kaavion luonti, muokkaaminen ja poistaminen Excelissä 
Kaaviolajin vaihtaminen, lähdealueen muuttaminen ja luokkien ja sarjojen kääntäminen 
Kaavion asettelu ja kaaviotyylit 
Suositellut kaaviot 
Kaavion kopiointi Excelistä muihin Office-ohjelmiin 
Kaavion luonti PowerPointissa 

Excel-jatko

Excel-jatko sopii henkilöille, jotka käsittelevät ja muodostavat raportteja tai analysoivat muista järjestelmistä tuotuja aineistoja. Tässä opintopolussa opitaan isojen aineistojen käsittelyyn tarvittavat taidot ja hyödyntämään funktioita monipuolisesti.

 1. Lukujen havainnollistaminen kaavioilla  

Videot: 

 • Lukujen havainnollistaminen kaavioilla 
 • Kaaviolajit ja peruskäsitteet 
 • Kaavion luonti, muokkaaminen  
  ja poistaminen Excelissä 
 • Kaaviolajin vaihtaminen, lähdealueen muuttaminen ja luokkien ja sarjojen kääntäminen 
 • Kaavion asettelu ja kaaviotyylit 
 • Suositellut kaaviot 
 • Kaavion kopiointi Excelistä muihin Office-ohjelmiin 
 • Kaavion luonti PowerPointissa 
   

Tehotreeni: 
Lukujen havainnollistaminen kaavioilla  

2. Excel-kaavion jatkokäsittely 

Videot: 

 • Kaavion osien muokkaus
 • Piilotetut ja tyhjät solut kaaviossa
 • Objektit kaavioalueella
 • Kolmiuloitteisen kaavion muokkaus
 • Excel yhdistelmäkaavio 

Tehotreeni: 
Excel-kaavion jatkokäsittely 

3. Sparkline-kaaviot Excelissä  

Videot: 

 • Mitä ovat Sparkline-kaaviot 
 • Sparkline-kaavion luonti
 • Sparkline-kaavioiden muokkaaminen ja käsittely
 • Sparkline-kaavion akselien määrittäminen
 • Sparkline-kaavioiden poistaminen 
   

Tehotreeni: 
Excel-kaavion jatkokäsittely  

4. Ehdollinen muotoilu Excelissä  

Videot:

 • Mitä on Ehdollinen muotoilu? 
 • Ehdollisen muotoilun käyttö 
 • Ehdollisen muotoilun muokkaaminen 
 • Ehdollisen muotoilun poistaminen 
 • Kaavaan perustuva ehdollinen muotoilu 
   

Tehotreeni: 
Excel ehdollinen muotoilu 

5. Laskukaavojen ja funktioiden käyttö  

Videot: 
Phaku eli Vlookup-funktio 
 
Tehotreenit: 

 • Excel PHAKU ja VHAKU -funktiot
 • Excel 365 – uusia funktioita XHAKU ja  XVASTINE (XLOOKUP ja XMATCH)
 • Excel 365 – muutoksia laskennassa ja uusia funktioita 
   

Videot: 

 • Linkkikaavat
 • Tiedostojen väliset linkkikaavat 
   

Tehotreeni: 
Excel yhteenvetojen teko linkkikaavojen avulla 
 
Videot: 

 • Jos-funktio, esittely 
 • Jos-funktio luonti ohjatun toiminnon avulla 
 • Jos-funktion luonti kirjoittamalla 
 • Sisäkkäiset funktiot 
   

Tehotreeni: 
Excel loogiset funktiot 
 
Videot: 

 • Aluenimien luonti 
 • Aluenimien tarkastelu ja muokkaus 
 • Aluenimien käyttö laskennassa 
 • Taulukkokohtaiset aluenimet 
   

Tehotreeni: 
Excel aluenimien käyttö kaavoissa

 1. Raporttien ja yhteenvetojen luominen 

Videot: 
 

 • Aineiston rakennesäännöt
 • Aineiston muuntaminen taulukoksi
 • Taulukon nimeäminen 
   

Tehotreeni: 
Excel aineiston muokkaaminen Pivot-raportointia varten 
 

Videot: 

 • Johdanto Pivot-raportteihin
 • Pivot-raportin luominen
 • Suositellut Pivot-taulukot
 • Pivot-taulukon kenttien valitseminen
 • Pivot-taulukon useiden otsikoiden käsittely
 • Pivot-taulukon yhteenvetofunktiot
 • Pivot-taulukon lajittelu
 • Pivot-taulukon suodatus
 • Pivot-taulukon otsikoiden poistaminen
 • Tietojen ryhmitykset pivot-taulukoissa
 • Pivot-taulukon päivitys
 • Pivot-taulukon osittaminen
 • Osittajan siirtäminen ja koon muuttaminen
 • Osittajan ulkoasu
 • Osittajan yhdistäminen Pivot-taulukoihin
 • Aikajanan lisääminen
 • Yhteenvetotulosten esitys prosenttimuodossa
 • Kumulatiivisuus, eli juokseva summa
 • Luokiteltu frekvenssitaulukko
 • Pivot-taulukon tietoihin viittaaminen
 • Pivot-kaaviot 

Tehotreeni: 
Excel pivot raportoinnin perusteet

2. Toimintojen automatisointi Excelissä 

Tehotreeni: 
Excel makrojen nauhoituksen perusteet 

3. Self-service BI Microsoft-tuotteilla 

Videot: 
 

 • Mikä PowerPivot on ja mihin sitä käytetään 
 • PowerPivot-apuohjelman aktivointi ja käyttöliittymä
 • PowerPivot: Tietojen tuominen samasta Excel-tiedostosta
 • PowerPivot: Tietojen tuominen ulkoisesta tietolähteestä
 • PowerPivot: Taulukoiden väliset yhteydet
 • PowerPivot: Sarakkeiden poistaminen ja palauttaminen
 • PowerPivot: Taulukon sarakkeiden piilottaminen käyttäjiltä
 • PowerPivot: Johdatus DAX-kieleen
 • PowerPivot: Esimerkki lasketusta sarakkeesta ja kentästä
 • PowerPivot: Rivi- ja suodatinkonteksti
 • PowerPivot: Hierarkian luominen
 • PowerPivot: Tiedon ryhmittely aikaperusteisesti
 • PowerPivot: Useiden yhteyksien hyödyntäminen kahden taulukon välillä
 • PowerPivot: Johdanto CALCULATE-funktioon
 • PowerPivot: Johdanto Time Intelligence -funktioihin (Aikavälit)  
   

Tehotreeni: 
Excelin Power Pivot – uuden toiminnon perusteet 

Pian alkavat Excel-koulutukset

Sovelto Easy sisältää kymmenittäin aikataulutettuja Tietotyön tehotreenejä. Tehotreeneissä opitaan kouluttajan johdolla harjoituksia tehden, täsmäaiheeseen syventyen. Tehotreenit ovat tarkoituksella lyhyitä ja ne on suunniteltu sopivaksi työarkeen. 

Online
Easy-käyttäjille 0 €
-
Easy-käyttäjille 0 €
Peruskäyttötaidot haltuun A1:stä alkaen!
Opi lisää kaavioista! Koulutuksen kesto on 1,5 tuntia
Havainnollista laskelmat grafiikalla! Koulutuksen kesto on 1,5 tuntia

SOVELTO EASY

Henkilöstön tietotyökoulutukset iisisti

Sovelto Easylla hoidat helposti koko henkilöstön tietotyökoulutukset ja varmistat O365-lisenssien tehokkaan hyödyntämisen.

Easy on iisiä sinulle ja koko organisaaatiollesi:

 • Ei säätöä: Ei koulutusten aikataulutusta, hallinnointia, siirtoja, perumisia, uudelleen järjestelyitä, palautteiden hallintaa, tai raportointia
 • Tavoitteellista oppimista: Easy-palvelun Learning Coach toimii oppimisen ohjaajana, rohkaisijana ja tavoitteiden sparraajana oppijoille
 • Laadukas ja pidetty sisältö: Easy-palvelu saa jatkuvasti kiittävää arvostelua käyttäjiltä ja tilaajaorganisaatioilta.
 • Aina ajantasainen sisältö: Sisältöjä ja tehotreenejä lisätään ja päivitetään viikoittain.
courage

Tehokasta itseopiskelua yli 800+ videon kirjaston avulla, jossa näät etenemisesi selkeästi

trust

Valmentajien päivystys käytössä, kun jokin askarruttaa

professionalism

Viikottaiset 1,5h tehotreenit ajankohtaisiin aiheisiin valmentajan johdolla

Easy tiimille 

Mahdollista tiimillesi koko vuosi valmennuksia, videoita sekä valmentajan tuki joka päivä!

Hinta 10 henkilön tiimille nyt vain 318 € (+alv)/henkilö/vuosi.

Easy organisaatiolle 

Ota haltuun henkilöstön jatkuva kehittäminen. Sovelto Easy mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja työn tehostamisen kustannustehokkaasti.

Organisaatioille hinta alkaen 4€ (+alv)/henkilö/kuukausi.

SOVELTO EASY

Hanki käyttöösi enemmän kuin kurssi

Opi Microsoft Exceliä tehokkaammin: Tutustu kätevään Sovelto Easy palveluun

Sovelto Easy jäsenenä saat käyttöösi:

 • Viikottaiset 1,5h Tehotreenit
 • Mahdollisuuden kysyä valmentajilta
 • Laajan yli 800+ videon kirjaston itseopiskeluun
 • Alkaen vain 2€/työntekijä/kuukausi
courage

Tehokasta itseopiskelua yli 800+ videon kirjaston avulla, jossa näät etenemisesi selkeästi

trust

Valmentajien päivystys käytössä, kun jokin askarruttaa

professionalism

Viikottaiset 1,5h tehotreenit ajankohtaisiin aiheisiin valmentajan johdolla

Pyydä tarjous

Haluatko räätälöidyn tarjouksen Excel-kurssista tai Sovelto Easysta? Onko sinulla mitä tahansa kysyttävää?

Kerro tarpeistasi ja tavoitteistasi, niin palaamme sinulle mahdollisimman pian!