Elokuun voittaja kehittää Suomen pelastustoimen tietoteknisiä ratkaisuja

Elokuun voittaja kehittää Suomen pelastustoimen tietoteknisiä ratkaisuja

Sovelton 100 stipendiä -kampanja Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017 kiinnitti kokkolalaisen Jukka Kangasvieren huomion sosiaalisessa mediassa ja osallistuminen poiki elokuun päästipendin voiton.

”Olin lukenut aiempien kuukausien voittajien hienoja tarinoita. Tämä on erinomainen kampanja Suomi 100 -juhlavuoteen”, Kangasvieri kiittää.

Hän näkee stipendivoittonsa arvostuksen osoituksena koko pelastustoimelle.

”Tämä stipendi on hieno osoitus Soveltolta, että pelastustoimen työtä arvostetaan. Tällaisia suomalaista osaamista kehittäviä kampanjoita soisi olevan lisääkin. Tässä on erinomainen idea taustalla.”

Kangasvieri on koulutukseltaan tietotekniikan DI ja palopäällystöinsinööri (amk). Hänellä on 20 vuoden historia pelastustoimen parista ja hän työskentelee pelastuspäällikkönä ja toimii hankejohtajana pelastuslaitosten yhteisessä ICT-hankkeessa.

”Teen työtä Suomen pelastustoimen ICT:n ja digitalisaation eteen. Digitaalisuus on parhaimmillaan vuorovaikutusta kansalaisten ja viranomaisen välillä”, Kangasvieri kiteyttää.

Digitalisaatiolla lähemmäs ihmistä

Suomalaiset hoitavat nykyään suuren osan asioistaan puhelimella tai tabletilla.

”Nykyajan palveluiden on tärkeää olla saatavilla niillä laitteilla, joita ihmiset käyttävät”, Kangasvieri painottaa.

Kangasvieri on vetämässä 22 pelastuslaitoksen yhteistä ICT-hanketta, jossa kehitetään kaikille pelastuslaitoksille yhteisiä asioita, kuten entistä parempaa digitaalista palvelua kansalaisille ja pelastuslaitoksen toimintaa tukevia järjestelmiä.

”Nyt eletään isojen muutosten aikoja, kun pelastuslaitokset siirtyvät kunnilta maakunnille vuonna 2020. Monet tukijärjestelmät vaihtavat hallinnollista omistajaa ja samoihin aikoihin otetaan käyttöön viranomaisten yhteisiä isoja tietojärjestelmiä. On tärkeää miettiä, miten digitalisoidaan ja ratkaistaan yhteiset järjestelmät perustyöhömme ja asiakkaillemme.”

Käynnissä on siis mittava pelastustoimen ICT-järjestelmien kokonaisarkkitehtuurityö, johon tarvitaan monipuolista osaamista. Kangasvieri aikookin käyttää voittamansa Sovelton koulutusstipendin joko projektinhallinnan lisäkoulutukseen tai muuhun työtä mahdollisimman paljon hyödyttävään kurssiin.

ICT-järjestelmä, jonka on selvittävä kaikesta

Pelastustoimen ICT-järjestelmiin kohdistuu vielä suurempia paineita kuin moniin muihin järjestelmiin. Järjestelmät vastaavat muun muassa kansalaisen hätäpuhelun välittymisestä lähimmille viranomaisille ja tukevat tilannekuvan muodostamista sekä pelastustoiminnan johtamista. Niiden on toimittava kaikissa tilanteissa.

”ICT:n varautuminen on tärkeää. Esimerkiksi myrsky ei saa vaikuttaa pelastustoimen viesti- ja johtamisjärjestelmien toimintaan ja sitä kautta palveluun, sillä silloin tehtäviä on usein jopa jonona odottamassa pelastajia”, Kangasvieri kertoo.

Pelastuslaitosten tehtäviin kuuluu muun muassa väestön varoittaminen vaaratilanteissa, rakennusten käyttämiseen liittyvä valvonta, pelastuslain mukaisten ilmoitusten vastaanottaminen ja yleinen neuvonta- ja valistaminen. Tälläkin hetkellä mietitään, miten näitä palveluita voitaisiin digitalisoida kansalaisille.

”Digitaalisten palvelujen tarkoitus on tukea kansalaisia, jotta vahinkoja tulisi mahdollisimman vähän. Kun esimerkiksi ilotuliteluvan hakeminen tai savua aiheuttavasta avotulesta ilmoittaminen on helppoa ja palvelu mahdollistaa hyvän vuorovaikutuksen viranomaisen kanssa, vähenevät vahingot ja väärät hälytykset”, kertoo Kangasvieri konkreettisena esimerkkinä digitalisaation mahdollisista hyödyistä.

Sovelton 100 stipendiä -kampanja on päättynyt. Sen kuluessa jaettiin yhteensä 100 stipendiä eri aloja edustaville suomalaisille, jotka vievät osaamisellaan Suomea eteenpäin. Mutta työ ei lopu tähän. Sovelto on jatkuvasti kehittämässä suomalaista osaamista ja luomassa uutta jatkuvan oppimisen kulttuuria. Tilaamalla uutiskirjeen tai kuuntelemalla Soveltoradion podcasteja pysyt ajan tasalla työelämän muutoksessa ja kuulet Sovelton tulevista kampanjoista ensimmäisenä.

BLOGI: DIGITALISAATIO HUUTAA AVUKSEEN OPPIMISEN JOHTAMISTA