Workshop: Laajennettu ja virtuaalinen todellisuus

Miten VR ja AR muuttavat palveluita ja työn tekemistä? Tulevaisuus on jo täällä. Hyödynnä uudet mahdollisuudet ja ilmoittaudu workshopiin!

 

Private course inquiry

 • This course is offered only for corporations privately. Please contact to sales by calling +358 42 42 2121 or by filling the form below.

Workshop: Laajennettu ja virtuaalinen todellisuus

Uusien teknologioiden hyödyntäminen

Digitalisaation edistyessä myös ihmisten tapa tehdä työtä ja käyttää erilaisia laitteita työn tekemiseen muuttuu. Liikkuva työ ja etätyö tulevat uudistumaan yrityksissä virtuaalitodellisuuden (VR) ja laajennetun todellisuuden (AR) käyttöönoton myötä. Nämä teknologiat mahdollistavat myös työn muotoja, joita emme vielä edes tunnista.

Uudet välineet ja menetelmät vaikuttavat tietohallinnon lisäksi moneen muuhunkin yrityksen toimintoon. Tutustumalla asiaan käytännön esimerkkien kautta on luontevaa lähteä suunnittelemaan ja ideoimaan uusia mahdollisuuksia työn tekemiselle ja palveluiden parantamiselle.

Workshop on tarkoitettu yrityksen liiketoiminnan kehittäjille, tuotekehitysjohtajille, teknologiajohtajille ja asiantuntijoille.

Tässä työpajassa liiketoiminnan ja teknologioiden kehittämisestä vastaavat avainhenkilöt pääsevät perehtymään virtuaalitodellisuuden ja laajennetun todellisuuden laitteisiin. Käytännön havaintojen kautta ideoidaan, miten teknologioita voitaisiin hyödyntää ja tunnistetaan myös haasteet. Tavoitteena on tehdä linjauksia ja kehitystavoitteita näiden teknologioiden hyödyntämisestä organisaatiossa.

Sisältö

Aloitus ja johdanto
 • Esittäytymiset ja tavoitteiden esittely, aihepiirin rajaus ja työjärjestyksestä sopiminen
 • Käsitteistön ja lyhenteiden avaaminen
Teknologian tarkastelu
 • Katsaus laitteistoihin
 • Esittely virtuaalilaseista ja laajennetun todellisuuden laseista (Microsoft HoloLens)
 • Laitteistojen kokeilu
Ideointi ja haasteiden tarkastelu
 • Olemassa olevien palveluiden, tuotteiden ja prosessien sovitettavuus virtuaalitodellisuuteen jalaajennettuun todellisuuteen
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
 • Työntekijöiden, asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja päämiesten huomioiminen
Toimenpiteiden suunnittelu
 • Liiketoiminnan muuntautumiskyvyn tunnistaminen ja aikataulujen ymmärtäminen
 • Tärkeiden sidosryhmien havaitseminen ja määrittely
 • Ketkä voivat auttaa teknologian käyttöönottamisessa?
 • Miten osallistaa eri toimijat muutokseen ja sen toteuttamiseen
Yhteenveto
 • Työpajan tulosten koostaminen
 • Jatkotoimenpiteistä sopiminen

 

Keywords: , , , , ,

 

Places left:
No participant limit
Ask for an offer

Responsible person


Jari Kotola

Jari Kotola

Microsoft Certified Trainer (MCT), MCTS, MCITP. Expert in Microsoft SharePoint, Microsoft Office InfoPath, Microsoft Office Visio, Microsoft Office Lync, Microsoft Office. Special skills in Microsoft SharePoint Server and Microsoft Office 365.