Enemmän irti opinnoista monimuotokoulutuksen avulla

Enemmän irti opinnoista monimuotokoulutuksen avulla

Itsensä kehittäminen on yksi avainasioista Ifissä. Ifin asiakasjärjestelmien sovelluskehitystiimin vetäjä Kimmo Leppänen tiimeineen lähti koulutusponnistukseen, jossa haluttiin saada sovelluskehittäjille mahdollisuus astua mainframesta kohti pilvipalveluita ja nykyaikaistaa osaamista Microsoft-teknologioiden suuntaan. Sovelto valikoitui parhaaksi kumppaniksi. Sieltä saatiin hyvää vastakaikua tiimin toiveille ja kaikilta osin soveltuvaa osaamista.

Etsittiin kokenutta kouluttajakumppania, jolla oli tarjolla monipuolisia vaihtoehtoja kouluttamiseen.

Sovelton koulutustarjonnasta muotoiltiin Ifille .NET Developer -monimuotokoulutus. Ifläiset halusivat saada koulutuspanostuksesta enemmän irti ja siksi pelkkä luokkamuotoinen koulutus ei tullut kysymykseen. Pidempikestoinen monimuotokoulutus soveltui hyvin Ifin tiimille myös, koska se antoi mahdollisuuden osallistujille aikatauluttaa opiskelua omaan tahtiin sopivaksi. “Kun tiimin jäsenet ovat eritasoisia, on tärkeää, että jokainen pystyy itse aikatauluttamaan opiskeluaan ja sovittamaan sitä paremmin omaan työskentelyyn”, muistuttaa Leppänen. Sovelton asiakasvastaava Pekka Paulakannas sekä Competence Coach Anu Holma paketoivat tämän ja monet muut opintokokonaisuuden yksityiskohdat Ifille valmiiksi kokonaisuudeksi.

Sovelton Senior-konsultti Heikki Raatikainen piti aluksi tiimille lähiopetusta .NET-ohjelmoinnista ja kurssilaisille jaettiin itseopiskelumateriaalit sekä luotiin viikoittainen oppimisaikataulu.

Siru Raiko toimii järjestelmäasiantuntijana asiakasjärjestelmien parissa ja koki mielekkääksi sen, että opiskeluun oli tarjolla monenlaisia vaihtoehtoja. “Verkkokurssit oli tosi hyviä ja niissä pystyi palaamaan taaksepäin ja kertaamaan niitä asioita, jotka olivat itselle haasteellisia”, muistelee Raiko. Kollega Sirpa Nieminen muistelee, kuinka melko pian opintojen alkamisen jälkeen alkoi muodostua yhteisiä opintopiirejä: “Jokainen tekikin varmaan ensin itsekseen, mutta sitten kun asiat muuttuivat vaikeammaksi, päätettiin että tehdään yhdessä.”

Tiiminvetäjä Kimmo Leppänen antaa peukkuja koko porukalle: “Tähän opintohaasteeseen kuului se, että oppijat käyttävät tähän myös omaa aikaa, joten hienoa että lähtivät tähän mukaan.” Työntekijän näkökulmasta se on hyvä ja jaksamista edistävä asia: “Kyllä se lisää motivaatiota, että voi osan opiskelusta tehdä työajalla. Jos päivät tekee ohjelmointityötä ja illat pitäisi vielä jaksaa uutta asiaa, niin kyllä se alkaa käydä työstä käydä se opiskelukin!”

Kyllä se lisää motivaatiota, että osan opiskelusta voi tehdä työajalla. Jos päivät tekee ohjelmointityötä ja illat pitäisi vielä jaksaa uutta asiaa, niin kyllä opiskelukin alkaa käydä työstä!

Tehtiin porukalla ja opiskeltiin yhdessä, muistelee Sirpa Nieminen monimuoto-opetusta.