Esimiestyön haasteita – Apua, miten saada lisää Azure-osaamista?

Esimiestyön haasteita – Apua, miten saada lisää Azure-osaamista?

Ovatko liiketoiminnan uudistaminen ja tehostaminen aiheuttaneet haasteita organisaatiossasi tai tiimissäsi? Ovatko asiakkaiden ja muiden sidosryhmien palveluodotukset muuttuneet? Alinomainen muutos saattaa aiheuttaa haasteita esimiehelle – miten tiimin osaaminen pysyy riittävällä tasolla?

Vaikka Azuren käyttöönotto olisi jo tehty, haastaa pilvipalveluiden hallinta jatkuvaan uusien toiminnallisuuksien nopeatahtiseen sisäistämiseen. Mikäli organisaatio haluaa nostaa liiketoimintansa uudelle tasolle, on tiimin osaamistason oltava riittävällä tasolla, jatkuvasti.

Vuoden 2020 alussa puhjennut koronapandemia on nopeuttanut digitalisaation kehittymistä vauhdikkaasti. Azure on mahdollistanut monen organisaation nousun toimialansa kärkeen, sillä se on mullistanut palveluntarjoajien ja asiakkaiden välisen yhteistyön. Pilvipalveluista onkin tullut olennainen osa minkä tahansa organisaation menestystä. 

Azuren palveluiden hallinta vaatii ajantasaista osaamista

Azuren palveluiden hallinnointi jatkuvien muutosten keskellä on strategisesti tärkeää organisaatioiden toiminnalle. Osaamisen on oltava muuttuvaa ja ajantasaista, jotta organisaatio ja sen henkilöstö pystyvät vastaamaan toimialansa muutoksiin.

Tiimin osaamisesta on hyvä olla kokonaiskuva, jotta resursseja voidaan varata tarpeellisiin kohteisiin. Esimiehen valitessa tai hyväksyessä koulutusta tiimilleen, onkin olennaista miettiä, mitkä ovat aukot henkilöstön osaamisessa, miten osaamisen avulla pystytään saavuttamaan kilpailuetua markkinoilla ja mikä on käytännössä tehokkain tapa oppia. Onko esimerkiksi räätälöity kurssi oikea valinta organisaation tarpeisiin?

Murros kursseista jatkuvaan oppimiseen

Usein tiedon puute käsillä olevasta oppimismuotojen muutoksesta estää tehokkaiden ratkaisujen löytymisen. Jatkuva oppiminen on hyödyllistä organisaatiolle, koska se mahdollistaa jatkuvan, viimeisimmän tiedon saatavuuden. Jatkuva oppiminen on perusta uusille innovaatioille, koska opittu tieto on aina ajantasaista sekä monipuolista.

Oppimisen tuki

Esimiehen haasteena on myös oman tiimin osaamisen johtaminen kohti tavoitetta ja tiimin aktivoiminen oma-aloitteiseksi, jotta tavoitteet saavutetaan ajoissa ja hyvin tuloksin. Azure-osaajien apumoottorina jatkuvan oppimisen Sovelto PRO -palvelussa toimii oppijoiden tukena Learning Coach, joka kannustaa tiimiläisiä kohti tavoiteltua oppimispolkua ja sertifiointeja. Learning Coachin tuki on koettu erityisen tarpeelliseksi tiimeille, joissa työtehtävien määrä ja laajuus on suhteellisen suuri. Sovelton jatkuvan oppimisen palveluissa opitaan pienissä paloissa, joka viikko.