Goforen Jussi Puustisen kolme vinkkiä pilvisiirtymään

Goforen Jussi Puustisen kolme vinkkiä pilvisiirtymään

Pilviteknologioden osalta Suomi kärsii huutavasta osaajapulasta, jota yhteiskunnan kiihtyvä digitalisaatio entisestään kasvattaa. Myös Goforen pilvipalveluiden liiketoimintajohtaja Jussi Puustinen on havainnut samankaltaista liikehdintää: “Vaikka pilvi on ollut keskusteluissa kymmenen, jopa viisitoista vuotta, niin väittäisin, että tässä viimeisen kolmen-neljän vuoden aikana on lähtenyt ne isoimmat pilvisiirtymät. Kyllä se heijastelee sellaisena tietynlaisena osaajapulana.”

Pilviosaajista on valtavasti kysyntää

Vaikka Pohjoismaat ja Suomi ovat olleet Euroopan edelläkävijöitä pilvipalveluiden käyttöönotossa, silti osaavista tekijöistä on pulaa myös konsulttiyrityksissä. Gofore ratkaisi oman kasvavan pilviosaajatarpeeseensa kehittämällä vuonna 2020 palkallisen Pilviakatemian, jossa kahdeksassa viikossa koulutetaan uusia pilviosaajia Goforen tarpeisiin. Pilviakatemiassa oppijat saavat valmiudet toimia pilviasiantuntijana vaativissa asiakasprojekteissa. Sovelton kokeneet kouluttajat ovat olleet mukana Pilviakatemiassa valmentamassa Microsoft-pilvisertifiointeihin tähtäävissä ohjelmissa.

Katso videolta, miten pilviteknologian osaajapula ratkaistaan Pilviakatemian avulla.

Jussi Puustisen 3 vinkkiä pilvisiirtymään

Miten sitten organisaatioissa voitaisiin asettaa uudistumistavoitteita pilven osalta ja miten pilvisiirtymään voisi valmistautua?

Miksi pilveen? Pilveen ei kannata siirtyä vain siksi, että mennään pilveen pilven vuoksi. Kannattaa miettiä ensin, mitkä ovat ne hyödyt, joita pilvi voisi tuottaa. Mitkä ovat mahdolliset ajurit tai nykyiset haasteet liiketoiminnassa, mihin pilvi saattaisi olla ratkaisu?

Ketterää tekemistä Ei kannata hakata päätä mäntyyn! Kannattaa pyrkiä aitoon, kokeilevaan kulttuuriin ja testata rohkeasti uusia asioita. Toimimattomista asioista luopuminen on jopa tärkeämpää kuin uusien ratkaisujen etsiminen. Jos huomataan, että joku tietty teknologia ei ollutkaan ratkaisu siihen haasteeseen. mitä lähdettiin ratkomaan, niin sitten koitetaan jotain muuta.

Ota kaikki pilven hyödyt käyttöön Pilvi koostuu monesta valmiista palvelusta ja niiden hyödyntäminen tuo aitoja pilven hyötyjä skaalautuvuudesta, kustannustehokkuudesta ja turvallisuudesta. Siirtymä järkevästi tehtynä tai uusien digitaalisten palveluiden rakentaminen pilven natiivipalveluiden päälle kannattaa – sieltä akselilta alkaa löytyä konkreettisia, aitoja hyötyjä pilvisiirtymästä.

Jussi Puustinen tuumii myös laajemmin IT-osaajien kehityskaarta: ”Osaajapula tulee varmaan näyttäytymään tulevina vuosina myös vanhemmissa legacy-järjestelmissä. Ns. sysadmin-henkilöt alkavat olla jo eläkeiässä ja vanhoille teknologioille ei välttämättä löydy osaamista ihan samalla tavalla kuin aiemmin.”

Jos nyt on pilviosaajista pulaa, niin minkälainen osaajapula on vanhempien teknologioitten parissa vaikkapa viiden vuoden aikajänteellä?

Jussi Puustinen toteaa, että pilven osalta muutostahti on huima ja jatkuva oppiminen on alan osaajien parissa elinehto. Kukin pilvialusta koostuu sadoista erilaisista palveluista, ja alustoja parannellaan sekä kehitetään jatkuvasti. Muutos vaatii osaajilta myös innostusta uudenlaiseen oppimiseen. ”Pilviakatemia on kyllä ollut meille ihan loistava tapa löytää uusia innostuneita, kehittyviä osaajia tähän markkinaan ja sitä kautta nähdään Akatemia erittäin tärkeänä ja arvokkaana keinona meille tähän osaajapulan paikkaamiseen myös jatkossa”, summaa Goforen Jussi Puustinen.

Pilviakatemiasta valmistuneet Jukka Ainali ja Tomi Mertala ovat päässeet sujuvasti osaksi Goforen pilviosaajien yhteisöä.

Varmista tulevaisuuden osaaminen jo tänään

Tiesitkö, että pilviosaajapulaan on jo olemassa ratkaisu? Edullisin, nopein ja vastuullisin ratkaisu on antaa nykyisille työntekijöillesi mahdollisuus kehittää ja uudistaa osaamistaan työnsä ohessa. Samalla pidät organisaatiosi kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa.