Hybridiajan muutos haastaa johtamis- ja etätyötaidot: online-kohtaamiset tulivat jäädäkseen

Hybridiajan muutos haastaa johtamis- ja etätyötaidot: online-kohtaamiset tulivat jäädäkseen

Mihin asioihin sinun mielestäsi kiteytyy työelämämuutos, jos ajattelet aikaa ennen Covidia ja tätä hetkeä? Liittyvätkö muutokset työn paikkariippumattomuuteen, vapauden ja vastuun suhteeseen, digitaalisten välineiden osaamisen merkitykseen, työkuorman lisääntymiseen / vähenemiseen, yksinäisyyden lisääntymiseen, esimiestyön merkityksen lisääntymiseen vai johonkin ihan muuhun? Vai, onko arjessasi mikään muuttunut?

Omasta kokemuksestani nostaisin esiin nämä kaksi:

  1. Asiakastyön tehostuminen
  2. Johtamistyön käynnissä oleva muutos

 Online-tilaisuudet tulivat jäädäkseen

Ennen koronaa etäkoulutuksien järjestämiseen oli täydet valmiudet, mutta online-tilaisuuksia pidettiin korkeintaan luokkakoulutuksen lisänä tai silloin kun läsnäkoulutukseen ei ollut mahdollisuutta.

Asiakaskohtaamisteni perusteella tiedän, että asiakkaat eivät haikaile luokkahuone- ja neukkaritilaisuuksien perään vaan mietintä kohdistuu merkityksellisiin asioihin: miten edesauttaa itseohjautuvan oppimiskulttuurin kukoistusta, miten saada oppimisinvestoinneista täysi hyöty, miten tuottaa jatkuvaa oppimista mahdollisimman vähällä vaivalla, mitkä ovat keskeisimpiä aiheita, joihin juuri nyt panostaa.

Online-asiakaskohtaamiset tulivat jäädäkseen

Kun liikkumiseen ja liikkeelle lähtöön liittyvä säätäminen on jäänyt pois sekä kouluttajilta että myyntihenkilöstöltä, ajansäästö online- vs läsnätapaaminen, on huikea! Onkohan säästyvästä ajasta tehty jo virallisia laskelmia tai arvioita? 

Katso webinaaritallenne: Hybridityön johtaminen – Parhaat käytännöt

Asiakaskohtaamiset ovat muuttuneet ketterämmiksi, tehokkaimmaksi, tavoitteellisemmiksi ja merkillistä, myös läheisemmiksi. Palaverit alkavat pääsääntöisesti juuri sillä kellonlyömällä kuin oli suunniteltu, ne päättyvät joko ajallaan tai vähän ennen sovittua. Spontaaneista arkisista ja joskus ruudulla näkyvistä tilanteista syntyvät keskustelut ovat uniikkeja, lämpimiä ja sisältävät aitoa kohtaamista. Keskittyminen kasvoihin ja rajattuun määrään ärsykkeitä edesauttavat keskittyneitä tapaamisia.

Edelleen on kiva kohdata myös kasvokkain, mutta kumman valitset pääsääntöisesti: neljä kiireetöntä online-tapaamista päivässä vai pari läsnätapaamista kera etsimisen, ajamisen, paikoitustuskan ja hikisen hilkulla ehtimisen?

Hybridiaika haastaa esimiestyön

Kauppalehdessä oli juttu “Great resignation” -teemasta eli suuresta irtisanoutumisaallosta, joka ravistelee työelämää erityisesti USAssa ja Briteissä. Kyse on siis ihmisten omaehtoisista lähtemisistä työpaikoiltaan!

Ilmiötä Suomessa tutkinut Haaga-Helian ammattikorkeakoulun yliopettaja Johanna Maaniemi muistuttaa, että sitoutumiseen tarvitaan kokemusta yhteenkuuluvuudesta, merkityksellisyydestä ja arvostuksesta. Tarvitaan myös korvia ja tiimin tuntemusta sekä kuuntelemista arvailujen sijaan.

Suurin muutostarve, jonka Covid-aika on tehnyt ilmeiseksi, liittyy mielestäni esimies- ja johtamistyön muutokseen. Tämän päivän johtaminen on kohtaamista ja kuuntelua. Läsnäoloa, vaikka etänä. Valmentavaa johtamiskulttuuria, joka luo pohjaa myös jatkuvalle oppimiselle ja itseohjautuvuudelle. Hyvä esimies asettuu toisen asemaan, sparraa tavoitteissa ja luottaa ihmisten omaan oivalluskykyyn. Se on ennen kaikkea emotionaalisesti turvallisen ilmapiirin luomista sekä läsnä olevaa keskittymistä hybridiajan ihmiseen.

Katso webinaaritallenne: Valmentavan johtamisen elementit

Kaipaatko tukea esimiestyöhön?

Esimiestyö hybridiajassa tuo esiin monenlaisia haasteita. Jokainen meistä tarvitsee kannustusta, tukea ja luottamuksellista keskustelukumppania, jonka kanssa on helppo kirkastaa ajattelua, tarkentaa tavoitteita ja pysähtyä kuulostelemaan omia tuntojaan.

Sparrailen kanssasi mielelläni näihin asioihin liittyen:

  • nykyinen tilanteesi ja tarjolla oleva tuki sinulle esimiestyössä tai organisaatiosi esimiehille
  • teille sopivin keino edistää työyhteisönne osaamisen kehittämistä ja keinot kuinka saada oppimiseen varatusta budjetista parhas hyöty.

Varaa aika kalenteristani maksuttomalle 45 minuuttia sparrauskeskustelulle!

Anne Tarkiainen Business Coach
Anne on työskennellyt ict-koulutusalalla johtotehtävissä vuodesta 1995 ja Soveltossa sen historian alkutaipaleelta saakka. Asiakastyö, ihmiset, liiketoiminta, valmentava johtaminen ja win-win -ratkaisut innostavat Annea. Koulutukseltaan Anne on EMBA, Business Coach ja Life Skills Coach.

”Annella on erittäin vahva coaching osaaminen, joka tulee esille hänen kyvyssään luoda vahva luottamuksen ilmapiiri, sekä taidossa esittää äärimmäisen tarkkanäköisiä kysymyksiä, jotka ohjaavat coachattavan toiminnan muuttumiseen.

Anne uskaltaa nostaa esiin coachattavan epävarmuuksia ja uskomuksia, samalla kohdaten toisen aina arvostavasti ja empaattisesti, ja näin mahdollistaen syvälliset ajattelua uudelleen rakentavat oivallukset.

Omassa coaching-prosessissani Annen kanssa sain korvaamatonta tukea keskusteluistamme, sekä konkreettisia työkaluja joiden avulla onnistuin selkeyttämään arvojani, tarkastelemaan uranäkymiäni entistä laaja-alaisemmin, sekä tunnistamaan omia vahvuuksiani ja mahdollisuuksia niiden hyödyntämiseen työelämässä.”

Suvi Niskanen, Koulutuspäällikkö

Tutustu myös Sovelton Business Coaching- pakettiin sekä Sovelto Leader-palveluun.