Itsensä johtamisen puute romuttaa organisaation suorituskyvyn

Itsensä johtamisen puute romuttaa organisaation suorituskyvyn

Työntekijät ovat keskeinen organisaation menestystekijä. Tästä huolimatta jätämme heidät usein yksin. Kun yksittäinen työntekijä jätetään yksin ja hänen kehittymisensä laiminlyödään, hän irtaantuu nopeasti roolistaan. Organisaation kehitys pysähtyy, eikä ihmiselle synny taitoa tai halua edistää tavoitteitaan proaktiivisesti. Tällä taas on suuri merkitys tuottavuudelle ja organisaation suorituskyvylle. Yrityksen tulos tehdään etulinjassa, ei johtajien kulmahuoneissa.

Tutkimuksen* mukaan 50% työntekijöistä ajattelee, että heidän työnsä on jämähtänyt paikalleen, ja yksi kolmasosa suorittaa vain annettua tehtävää. Mieti mitä voisi tapahtua jos työntekijät tekisivät aloitteita, ratkaisisivat ongelmia itsenäisesti ja hakisivat aktiivisesti keinoja suorituskykynsä parantamiseen.

*) DDI Pulse of the Workforce Survey

Kolme varoitussignaalia josta johtajien tulisi olla huolissaan.

1. Suuri henkilöstön vaihtuvuus. Mikäli et mahdollista työntekijäsi kehittymistä ja ammatillista kasvua, hän hakee sen muualta. Etulinjan työntekijöiden kykyyn ja yhteistyöhaluun panostaminen on paras investointi.

2. Osallistumisen puute. Mikäli työntekijät eivät osoita aloitteellisuutta, proaktiivista asioihin tarttumista, rasittaa se päälliköiden aikaa ja energiaa. Jokaisella tulisi olla oikeus ja velvollisuus johtaa itseään, antaa parastaan ja tuntea onnistumista.

3. Suorituskyvyn romahtaminen. Kun työntekijöillä ei ole taitoja ja työkaluja itsensä johtamiseen, he eivät edes osaa kysyä apua tarvittaessa, vaan odottavat ajan kulumista ja sitä että joku muu hoitaa asian. Kun osaaminen, asenne ja työvälineet ovat kunnossa, antavat he kaikkensa asioiden onnistumisen eteen. Matkustajista tulee kuskeja.

Kolme keskeistä itsensä johtamisen ajattelutapaa

1) Haasta mielen esteet

Jotta yksittäinen työntekijä voi tulla itsensä johtajaksi, mielen esteet on haastettava joka päivä. Jos oletat että esimies tietää mitä tarvitset, todennäköisesti et tule saamaan sitä. Jos ajattelet ettei kukaan kuitenkaan kuuntele ideoitasi, se voi rajoittaa toimintaasi positiivisen muutoksen aikaansaamisessa. Kun haastat mielen esteet ja pysäytät negatiivisen ajattelun, otat itse vastuun asioiden edistämisestä.

2) Aktivoi vallan lähteesi

Itsensä johtaja ymmärtää, että asemavalta ei merkitse kaikkea. Kun johdat itseäsi osaat hyödyntää paremmin sinulla olevaa tietoa ja asiantuntemusta, tehtävävaltaa, vaikutusvaltaa ja suhdevaltaa. Asiantuntijana sinulla on valtava määrä tietoa ja työtehtäväsi mahdollistaa roolin kautta vastuun kantamisen. Hyvät vuorovaikutustaidot mahdollistavat omien verkostojen ja suhteiden hyödyntämisen ja asioiden tehokkaan edistämisen.

3) Ole proaktiivinen

Itsensä johtajana et jää odottamaan sitä, että joku muu sanoo mitä sinun tulisi tehdä. Otat härkää sarvista ja ryhdyt itse proaktiivisiin toimiin. Käynnistät oma-aloitteisesti keskusteluja, pyydät palautetta, ja ohjeistusta sekä tukea tarpeen mukaan. Tämä vahvistaa itsenäisyyttäsi, omistajuuttasi ja suorituskykyäsi.

Kolme keskeistä itsensä johtamisen taitoa

1) Tavoitteiden asettaminen

Varmista, että tavoitteesi ovat tarkkoja, motivoivia, saavutettavissa olevia, relevantteja ja seurattavia. Mikäli tavoitteesi eivät ole selkeitä, kirkasta ne. Itsensä johtajana varmistat, että tavoitteille on olemassa mittarit ja seurantamekanismit, jotta onnistumista voidaan seurata.

2) Diagnosointi

Itsensä johtajana tunnet itsesi. Ymmärrät oman kehitysvaiheesi tehtävään liittyen ja osaat arvioida osaamisesi ja sitoutumisesi tehtävään. Jos koet, ettei sinulla ole työkaluja, taitoja tai osaamista tehtävään tai ongelmaan ratkaisuun, hae ohjeita. Jos taas tunnet epävarmuutta tai sitoutumisen puutetta tehtävään, hae tukea ja keskustelua tilanteen helpottamiseksi. Yksi keskeinen itsensä johtamisen taito onkin oman kehittymisvaiheen tunnistaminen, jotta pystyt hakemaan apua kulloisenkin tarpeen mukaan.

3) Mätsäys

Kolmas itsensä johtamisen taito on pyytää juuri oikeanlaista johtamista tilanteen mukaan. Osaamisen ja kehitysvaiheen diagnosoinnin jälkeen, itsensä johtajat pyytävät proaktiivisesti neuvoja, esimerkiksi ohjeistusta ja selkeytystä tilanteeseen tai tukea, eli kuuntelua ja vaihtoehtojen arviointia ongelman ratkaisemiseksi. Tehokkaalle itsensä johtajalle apua voi löytyä keneltä tahansa organisaatiosta, ei välttämättä omalta esimieheltä.

Self Leadership -opas

Tutustu johtajuuden jatkuvan oppimisen palveluun ja kehity lisää: