Jatkuva oppiminen: Kuka uskaltaa tehdä päätöksen?

Jatkuva oppiminen: Kuka uskaltaa tehdä päätöksen?

Startup-maailmassa uudenluominen on vaikeaa, mutta olemassa olevan busineksen uudistaminen saattaa olla yhtä haastavaa. Asiakkailla, sidosryhmillä ja omalla henkilöstöllä on vahva mielikuva toimijasta ja vanha liiketoimintakin pyörii todennäköisesti jollain tasolla. Pitää uskaltaa kyseenalaistaa sisäisesti ja ulkoisesti. Luopua ja luoda uutta. On paljon asiakkaita, jotka pyytävät tarjousta vanhasta palvelumuodosta, mutta tarvitsevat oikeasti muuta.

Soveltossa uudistaminen ja uudistuminen on liittynyt yksittäisten intensiivisten opettamistilanteiden eli kurssien muuttamiseen jatkuviksi oppipalveluiksi. Ensimmäinen jatkuva palvelumme näki päivän valon jo vuonna 2013. Tänään meillä on kolme jatkuvaa palvelua eri kohderyhmille.

Asiakaskeskusteluissa eri toimialojen organisaatioiden ja eri henkilöstöryhmiä edustavien päättäjien kanssa on vallinnut saman mielisyys oppimisen tavoitteellisuudesta, jatkuvan ja oikea-aikaisen oppimisen merkityksestä, opittujen asioiden nopeasta sovellettavuudesta sekä siitä, ettei kurssihallinnointiin haluta käyttää aikaa. Veloituksettoman koekäyttöjakson jälkeen suurin osa on hyvin tyytyväisiä palveluidemme sisältöön, muotoon – jopa siihen, että ne ovat kohtuullisesti hinnoiteltu. Vähän ehkä innostutaankin!

Kunnes prosessi hidastuu. Tärkein ja vaikein on edessä: päätöksenteko.

Päätöksenteossa korostuvat erityisesti seuraavat asiat:

  • Keitä kaikkia päätöksentekoon pitäisi lopulta osallistua?
  • Mitä, jos kaikki lisenssinhaltijat eivät käytäkään palvelua jatkuvasti?
  • Millä varmistutaan palvelun hyödyistä?
  • Koska olisi mahdollisimman oikea hetki aloittaa käyttö?
  • Miten viedä uusi oppimisajatus arkeen?

Kysymykset ovat erittäin relevantteja! Ne vievät eteenpäin ja kertovat, että ollaan ns. ytimessä.

Peruutetaan tässä kohden ajassa ja ostamiskäytännöissä joitakin vuosia taaksepäin: Yksi henkilö osallistui tarvitsemalleen täsmäkurssille, jonka hinta oli sanotaan nyt vaikka 3 000 eur. Päätöksen teki usein esimies osallistujan oman toiveen pohjalta. 

Kun kurssi oli käyty, joitakin asioita saattoi olla avoinna: Mitkä olivat oppimistavoitteet ja täyttyivätkö ne?  Varmistiko kukaan, että oppia sovellettiin käytännössä? Mikä muuttui organisaation arjessa osallistumisen jälkeen? Briiffasiko osallistuja muulle tiimille opitut asiat? Osuiko oppitapahtuma liiketoiminnan kannalta oikeaan hetkeen?

Ostolaskujärjestelmässä näkyi yksi lasku. Hyväksytty. Pahimmillaan kukaan ei edes huomannut, että joku oli käynyt oppimassa.

Tänä päivänä tuolla samalla rahalla saa 50 eri tehotreeniä kymmenelle henkilölle rajattomaan käyttöön koko vuodeksi, n. 900 täsmävideota sisältävän kirjaston, toteutumistakuun, kouluttajan online-tukea tunnin päivässä ja käyttöraportit kvartaaleittain. Kyllä!!! Ihan oikeasti saa.

Päätöksenteon hetkellä saattaa kuitenkin nousta keskiöön, että jos joku kymmenestä henkilöstä ei käytäkään lisenssiään aktiivisesti alkuinnostuksen jälkeen.

Yhdessä olemme keskustelleet näistä päätöksentekoa hidastavista asioista ja villakoiran ytimestä.

Jatkuva oppiminen on läpinäkyvää ja se vaatii organisaatiolta ainakin seuraavaa:

  • Valmentavaa johtamiskulttuuria, luottoa järkevään ajankäyttöön ja siihen, että kukin valitsee itselleen merkityksellisimmät oppimisaiheet.
  • Altistumista aktiiviselle keskustelulle tärkeistä teemoista, kuten työntekemisen tavoista, jo tehdyistä päätöksistä, yhteisistä pelisäännöistä, tavoitteista ja ehkä niiden asetannastakin.
  • Nopeaa reagointia esiin nouseviin teemoihin.
  • Luottoa, että henkilöstö toivoo työnantajansa kilpailukyvyn lisääntyvän.
  • Henkilöstö haluaa kehittää työtapoja sujuviksi ja ympärilleen osaavia kollegoita.

Aiemmin koulutusta ostettaessa annettiin oppimismahdollisuus harvoille – muut jäivät jo lähtökuopissa ulkopuolelle. Nyt voidaan antaa kohtuullisella kustannuksella mahdollisuus ehkä jopa koko organisaatiolle!

Vaikka pieni joukko ei tätä oppimismahdollisuutta käyttäisi, saavutetaan silti moninmoninkertaisesti enemmän oppia vuositasolla kuin aikaisemmin. Kustannustehokkaasti. Koska oppimismahdollisuudet ovat jatkuvia, ei ajoituksen täsmäyttäminenkään ole niin tarkkaa kuin ennen. Jos joku ei ehdi osallistua treenille tässä kuussa, se on tarjolla taas seuraavassa ja siinä välissä tukena ovat videot ja kouluttaja.

Oppimiselta pitää vaatia tuloksia, jalkautumista, soveltamista, keskustelua, kasvua ja kilpailukyvyn lisääntymistä! Oppiminen on arkista ja työn lomassa tapahtuvaa. Se on puheenaihe.

Jokaista jatkuvan palvelun laskua hyväksyessä on paikallaan kiittää itseä rohkeasta päätöksestä ja ottaa siitä vastuu: Mitä opimme tässä kuussa? Mitä aiomme oppia ensi kuussa? Keskustellaanko meillä oikeista asioista? Onko henkilöstö innolla mukana kehittämässä? Miten itse edistin tavoitteita? Mitä tavoittelemme seuraavaksi?

Uutta luodaan yhdessä rohkeiden ja tuloksia vaativien päätöksentekijöiden kanssa.

Sovitaanko online-palaveri jatkuvasta oppimisesta?

Tutustu Sovelton jatkuvan oppimisen palveluihin

Sovelto Easy

Tehosta etätyötä ja Office 365 taitojasi Sovelto Easylla.

Sovelto PRO

Kasvata teknologiataitojasi joka viikko Sovelto PRO:n avulla.

Sovelto Leader

Työkalut parempaan johtajuuteen käytössäsi joka päivä.