Sovelton asiakkaat sanovat: jatkuva oppiminen tuo kilpailuetua ja parantaa työnantajamielikuvaa

Sovelton asiakkaat sanovat: jatkuva oppiminen tuo kilpailuetua ja parantaa työnantajamielikuvaa
Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen ovat nyt johdon, esihenkilöiden ja HR-osaajien huulilla, sillä ne nähdään organisaatioissa kilpailuetuna. Kun työntekijöillä on tarvittavat taidot, eikä suuria aukkoja osaamiseen ehdi kehittyä, on organisaatio niin sanotusti kuskin paikalla tulevaisuuden tuomissa muutoksissa. Mitä mieltä Sovelton asiakkaat ovat jatkuvasta oppimisesta ja miten sitä jalkautetaan työntekijöiden arkeen?  

Sovelton syksyn 2021 aikana asiakkailleen tekemän vaikuttajahaastattelujen tavoitteena oli selvittää, missä määrin suomalaisissa organisaatioissa toteutetaan jatkuvan oppimisen periaatteita, millä tavalla jatkuvaa oppimista voisi hyödyntää enemmän ja mitä mieltä asiakkaat ovat Sovelton jatkuvan oppimisen palveluista. Jatkuva oppiminen nähdään kilpailuetuna, sillä se parantaa tehokkuutta, työnantajamielikuvaa, sitoutumista ja tasa-arvoa. 

Lue Sovelto Easy jatkuvan oppimisen -palvelua käyttävien yhteyshenkilöiden vinkit jatkuvaan oppimiseen: 

Oppimiselle on varattava aikaa

Työelämä on kiireistä. Tehtävät pirstaloituvat yhä enemmän ja ajanhallinta on vaikeaa. Jatkuvan oppimisen edellytys on, että yksilö ottaa itse vastuun osaamisestansa, sillä vain sillä tavalla voi saada juuri oikean tiedon, oikealla tavalla ja oikeaan aikaan. Yksilön on tiedettävä, missä kaipaa kehitystä.  

Kun hahmotetaan, millä osa-alueilla tarvitaan kehitystä, on tärkeää laittaa kalenteriin aikoja oppimiselle. Osa katsoo aamukahvin lomassa muutaman minuutin videoita, osa kyselee Easyn asiantuntijapäivystyksessä täsmäneuvoja ja toiset puolestaan varaavat kalenteriinsa aikaa säännöllisille tehotreeni -valmennuksille oppiakseen uutta.  

Mikä ikinä sopivin keino yksilöille uuden oppimiselle onkaan, tärkeintä on varata oppimiselle aikaa. Saimme haastatteluissa monia nauruja, kun oivalsimme yhdessä, kuinka yksinkertaisuudessaan nerokas tapa kouluista tuttu lukujärjestys onkaan! 

Hyödynnä keinot, joilla yksilöt aktivoidaan oppimaan

Merkittävä löytö on myös se, että monella on halu opiskella, muttei oikein tiedetä, mistä sitä aloittaa. Uuden tiedon määrä saattaa tällöin olla lamaannuttavaa. Haastatteluissa on pohdittu tapoja madaltaa aloittamisen kynnystä ja auttaa opiskeluun virittäytymisessä.  

Sovelto Easy tukee oppimiseen aktivoitumisessa monella tapaa: 

 • Opintovideo -hakutoiminto nopeuttaa vastausten löytämistä 
  Helpottaa täsmäavun löytämistä siinä hetkessä, kun tarvitaan apua esim. Office -ohjelmien käytössä.  
 • Sovelto Easy Learning Coachin vinkit 
  Learning coach jakaa yhteyshenkilöiden Teams-kanavalla säännöllisesti vinkkejä ja keinoja käyttäjien aktivointiin sekä oppimiskulttuurin rakentamiseen organisaatiossa.
 • Opintopolut ohjaavat oppimaan tavoitteellisemmin 
  Learning Coach suunnittelee niin organisaatioille kuin yksittäisille opiskelijoillekin opintopolkuja ja valmentaa haluttuihin tavoitteisiin pääsemisessä.  
 • Ohjausryhmätyöskentely organisaation yksilölliseen tukemiseen 
  Tukeaksemme organisaatioita yksilöllisesti, autamme ohjausryhmätyöskentelyn kautta asiakkaitamme parantamaan entisestään oppimisen johtamista juuri heille sopivalla tavalla. 

Aivan ehdoton helmi opiskelukynnyksen madaltamiseen on tehotreeneihin osallistuminen ryhmässä. Tämä on yksi loistava esimerkki asiakkaidemme keksimistä aktivointitavoista. Ryhmäosallistumista käyttää mm. Easy-asiakkaamme Uudenmaan liitto. 

Just in time -oppiminen on työelämässä edellytys

Just in time (JIT) – juuri oikeaan aikaan, oikealla tavalla ja oikeassa paikassa. Pitkien koulutuspäivien aikatauluttaminen on hankalaa, järjestäminen kallista ja sisältö hankalaa kohdentaa niin, että se palvelisi kaikkia. Erästä haastateltavaa lainatakseni: ”koulutustavan pitää tukea arjen mikro-oppimista.” Tämä on aivan totta. On todella vaikeaa sisäistää paljon asiaa kerralla, varsinkin, jos aihe on oppijalle uusi.  

Oman haasteensa luo työarjen hektisyys. On vaikeaa syventyä oppimiseen pitkäksi aikaa, kun sähköposti tai Teams tuuppaa työhön liittyviä tulipaloja jatkuvana syöttönä sammutettavaksi. Tämä on samalla syy sille, miksi moni meistä, itse nostan ensimmäisenä käden pystyyn, on osallistunut jollekin verkossa tapahtuvalle kurssille saattamatta sitä koskaan loppuun. Monella meistä on varmasti vähintään yhtä paljon kursseja, joille aioimme osallistua, mutta emme koskaan edes aloittaneet niitä. 

Oppiminen ja opitun soveltaminen käsi kädessä on motivoivin tapa oppia. Jos tarvitset apua esimerkiksi Excel-taulukon helppoa pivotointia varten, tarvitset vastauksen nopeasti. Easysta vastaus löytyy heti 3 minuutin videon muodossa.  

Oppiminen on harvoin lineaarista. Siksi on tärkeää tukea erilaisia tapoja oppia: tunnin kouluttajavetoisia harjoituksia, henkilökohtaista apua täsmäkysymyksiin, ajasta ja paikasta riippumatonta mikro-oppimista ja, mikä tärkeintä, opitun soveltamista käytäntöön. 

On tärkeää tunnistaa ja tunnustaa toimintaympäristön jatkuva muutos, sillä nimenomaan muutos tuo mukanaan aina oppimistarpeen. Oppiminen on keskeinen osa työtä ja vähintään yhtä tärkeää kuin tehokkuus, sillä oppiminen mahdollistaa uusiutumisen, joka mahdollistaa kilpailukyvyn säilyttämisen. Näin ollen osaamisen kehittäminen vaikuttaa suoraan yrityksen tulokseen ja tuottavuuteen.