Käyttäjälähtöistä Dynamics 365 -koulutusta

Käyttäjälähtöistä Dynamics 365 -koulutusta

Sovelto uudisti Dynamics 365 Customer Engagement (CRM) -kurssitarjontansa vastaamaan selkeämmin käyttäjäkohtaisiin tarpeisiin. Peruskäyttäjien, myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten sekä asiantuntija- ja pääkäyttäjien osaamistarpeet edellyttävät kukin hieman erilaista näkökulmaa. Uudistetut kolme kurssikategoriaamme on nyt suunnattu järjestelmän käyttäjille, käyttöönotto- ja ylläpitoryhmille sekä asennuksista ja sovelluskehityksestä vastaaville henkilöille. Lisäksi Dynamics 365 -konsulteille räätälöitiin täysin oma kurssikokonaisuus, jossa teknisten ja toiminnallisten taitojen ohella keskitytään myös asiakastyössä vaadittuihin siirrettäviin taitoihin, eli soft skillseihin.

CRM tehostaa asiakastyötä

CRM on lyhenne sanoista Customer Relationship Management. Termi pitää sisällään lukuisia toimintoja, jotka ovat välttämättömiä organisaatioiden asiakastyölle. CRM helpottaa markkinointi-, myynti- ja palveluprossien hallitsemista ja tarjoaa myös erinomaisen työkalun myyntiraportointiin ja seurantaan. Nykypäivän työmaailmassa samojen järjestelmien käyttö on yhä monialaisempaa, ja voidaankin sanoa, että käyttötapoja ja -kohteita löytyy yhtä paljon kuin järjestelmää hyödyntäviä organisaatioita. Tästä syystä itse CRM-käsitettä voidaan pitää jossain määrin vanhentuneena, mutta sen sisältämät osakomponentit eivät ole menettäneet arvoaan, vaan päinvastoin – niiden hallinta on tärkeämpää kuin koskaan. Juuri siksi oli tarpeellista määritellä kokonaisuudet uudelleen, käyttäjäkohtaisten tarpeiden mukaisiksi.

Dynamics 365 organisaation ja myynnin tukena

Dynamics 365:n peruskäyttäjien ja aloittelijoiden tueksi kehitelty yksipäiväinen Dynamics 365 Peruskäyttäjille (ja untuvikoille) -kurssi sopii kaikille lähtötasosta riippumatta. Se antaa lisäoppia järjestelmän käytön sujuvoittamiseksi, mutta myös kokonaan uudet käyttäjät pääsevät sen myötä tutustumaan Dynamics 365:n perusominaisuuksiin.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisille suunnattu yksipäiväinen Dynamics 365 Myynnin työvälineenä -koulutus keskittyy myynnillisiin asioihin, kuten liideihin, myyntimahdollisuuksiin, kontakteihin ja asiakkaisiin. Kaksipäiväinen Dynamics 365 Liiketoimintajohdolle on hiljattain uudistettu kurssi, joka tähtää organisaation parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, tyytyväisiin loppukäyttäjiin ja liiketoimintajohtoa parhaiten palvelevaan kokonaisuuteen. Kurssin sisältö suunnitellaan aina organisaatiokohtaisesti, ja sen vaikutukset keskittyvät järjestelmän suunnittelu- ja käyttöönottovaiheeseen, tai aikaan pian käytön aloittamisen jälkeen.

Erityisosaamista myös asiantuntijoille ja konsulteille

Uudistuksen myötä myös Key Userit ja Pääkäyttäjät (System Adminit) saivat omat kurssinsa. Kahden päivän Dynamics 365 Key Usereille -koulutus keskittyy Key Usereiden päivittäin työssään tarvitsemaan erityisosaamiseen sekä työkaluihin, jotka auttavat loppukäyttäjien työskentelyn helpottamisessa.  Käyttöliittymätaitojen kehitys tarjoaa tehokkuutta loppukäyttäjien ongelmien ratkaisemiseen sekä järjestelmän käytön tehostamiseen koko organisaation laajuudelta. Dynamics 365 SysAdmineille -kurssi on Pääkäyttäjille räätälöity kolmepäiväinen koulutusohjelma. Se on kohdistettu kaikille organisaation järjestelmästä vastaaville henkilöille, joten se on sisällöltään hieman teknisempi. Kurssin aikana keskitytään pääasiassa järjestelmän back end -toimintoihin ja loppukäyttäjän maailman ymmärtämiseen. Siksi myös perustoiminnallisuus ja riittävä käyttöliittymäosaaminen ovat osa kurssin sisältöä.

Dynamics 365:n elementeistä muodostuu laaja kokonaisuus, ja organisaation kannalta sen osa-alueiden hallinta on erityisen tärkeää – yhdessä ja erikseen. Omassa työssä päivittäin tarvittava tietotaito sekä muiden käyttäjäryhmien ymmärtäminen rakentavat osaamiskokonaisuuden, joka tehostaa koko organisaation järjestelmän hallintaa ja ongelmien ratkaisua.