Ketteryys on ajattelutapa

Ketteryys on ajattelutapa

Ketterät menetelmät, ketterä kehittäminen, agile, lean – ketterällä kehittämisellä on monta nimeä. Tämä nimien paljous ei välttämättä ole ihmekään, sillä ketterän tekemisen alle mahtuu monta eri menetelmää tai viitekehystä. Sovelton konsulteista Anssi Rusanen on erityisesti perehtynyt ketteriin menetelmiin – niiden käyttöön ja kouluttamiseen. Helppoahan Anssin onkin erikoistua, hän on nimittäin urallaan vetänyt yli 2000 dailya ja toiminut scrum masterina, scrum product ownerina ja tuotekehitysorganisaation vetäjänä. Siihen rakastuu, mitä tekee.

Mitä ketterä kehittäminen on käytännössä?​

Mitä ketterä kehittäminen sitten ihan käytännössä on? Tähän Anssilla on selkeä vastaus: “Ketteryys on ajattelutapa, tämä on tärkeää ymmärtää”. Ketterä kehittäminen ei siis ole menetelmä tai prosessi, vaan nimenomaan ajattelutapa. Malli siitä miten suhtaudutaan tekemiseen ja muutokseen, jota kehityksen aikana väistämättä kohdataan. Ketteryys on mukautumista tilanteeseen.

Ketteryys on sitä, että osataan ottaa huomioon muutos jo tekemisen aikana ja korjataan suuntaa oikeammaksi koko ajan. Näin säästetään aikaa ja rahaa sekä pystytään pysymään paremmin aikataulussa. Keskeistä ketterässä tekemisessä on tunnistaa asiakkaalle tuotettava arvo ja maksimoida se suhteessa käytettävissä olevaan aikaan ja resursseihin.

Ketterät mallit mahdollistavat nopean reagoinnin muutokseen

Näkökulma ja tekemisen tapa on täysin erilainen verrattuna perinteiseen projektitoimitukseen tai projektimaiseen tekemiseen.

Mitä ketterällä kehittämisellä saavutetaan?

Ketterällä kehittämisellä, agile-toimintamallilla, saavutetaan ennen kaikkea kykyä toimia tehokkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tekemisen malli mahdollistaa sen, että organisaatio tuottaa suurinta mahdollista asiakasarvoa käytettävissä olevalla ajalla ja muilla resursseilla.

Ketterät toimintatavat edellyttävät vahvaa läpinäkyvyyttä ja luottamusta niin toimittajan ja tilaajan kuin myös organisaation sisällä eri tiimien välillä. Kun luottamus on kunnossa ja asiat ovat läpinäkyviä, on reagointikin nopeaa ja tiimit tuottavat oikeita asioita. Jos suuntaa täytyy muuttaa, on sekin nopeaa. Ketteryys on siis nykyaikaa ja sopii etenkin nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön ja vaatimuksiin.

Anssi Scrum VR-koulutus
Anssi Rusanen on kouluttanut Scrumia myös virtuaalisessa maailmassa Soveltolla.

Miten liikkeelle ketterässä kehittämisessä?

Ketterät menetelmät on periaatteessa hyvinkin helppo ymmärtää teoriassa. Mitään ihmeellistä toimintamallissa ei ole. “Ketteryys on helppo ymmärtää mutta vaikea toteuttaa käytännössä”, toteaa Anssi. Käytännössä haasteeksi organisaatioissa muodostuu usein se, miten tiimit saadaan puhaltamaan aidosti yhteen hiileen organisaatiorajoista riippumatta. Erityisesti tämä on haasteellista organisaatioissa, joissa on vahva projektikulttuuri tai hyvin itsenäisesti toimivia organisaation osia. Ketterässä mallissa tavoitteena on häivyttää tilaajan ja toimittajan raja, on se sitten sisäinen tai organisaatioiden välinen, ja tuottaa aidosti yhteistyössä asiakasarvon maksimoiva kokonaisuus.

Ketterä kehittäminen edellyttää vahvaa luottamusta ja läpinäkyvyyttä

Ketterään kehittämiseen voi hyvin lähteä helposti tutustumaan Googlenkin kautta. Pian kannattaa kuitenkin tutustua aiheeseen syvemmin ja ymmärtää aidosti, mistä ketteryydessä on kyse: ajattelutapamuutoksesta. Kannattaa käydä läpi kokeneiden ja ketteriä menetelmiä hyödyntäneiden asiantuntijoiden kanssa, mitä se käytännössä tarkoittaa. Heiltä saa varmasti nopeasti hyviä käytäntöjä siihen, miten kannattaa lähteä liikkeelle. Ketteryydessä on kuitenkin kyse yhteistyöstä, läpinäkyvyydestä ja toimivasta kommunikaatiosta.

Tervetuloa tutkimusmatkalle ketterään kehitykseen!

Tästä liikkeelle 10 minuutissa:

Lyssa Adkins: The Scrum Framework

Ketterän kehityksen termejä
    • Scrum – Scrum on suosituin ketterän kehityksen viitekehys. Scrum mahdollistaa kompleksisten, tuntemattomien ongelmien tehokkaan ratkaisemisen, samalla kun tuotetaan parasta mahdollista arvoa tehokkaasti ja tuottavasti.
    • Lean – Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, joka keskittyy seitsemän erilaisen “jätteen” (tuottamattoman toiminnon) poistamiseen samalla, kun ollaan joustavia ja avoimia muutokselle. Sen avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, parantamaan laatua, pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja.
    • SAFe – Scaled Agile Framework on yleisimmin käytetty skaalatun ketteryyden viitekehys. SAFe antaa riittävät rakenteet ja tarvittavia käsitteitä, rooleja ja konkreettisia käytäntöjä, jotta tuottavasti ja tehokkaasti arvoa tuottavat tiimitason ketterät periaatteet (kuten Scrum) saadaan tuottamaan asiakasarvoa myös suurissa organisaatioissa. Muita skaalattuja viitekehyksiä ovat mm. Nexus ja LeSS.

Koulutukset