Testaaminen – Koulutukset

Nimi Ajankohta Sijainnit Hinta ja maksutavat

ISTQB/ISEB Perustason testaussertifikaatti

Kurssin jälkeen hallitset testauksen perusterminologian ja olet tietoinen standardeista ja tekniikoista. Tunnet erilaisia testauksen työkaluja ja tiedät, mitä niillä voi saada aikaan. Tiedät, mistä löydät lisätietoa testauksesta ja osaat suunnitella testausprosessin perusaskeleet.
Seuraava ajankohta
28.05. – 30.05.
Sijainti
Pasila
Vaativuus
Arvostelut

Robot Framework Perusteet

Kurssin jälkeen tiedät, mistä elementeistä Robot Framework koostuu, osaat asentaa Robot Frameworkin ja tarvittavat kirjastot yms. apuohjelmat, ymmärrät, mitä ovat avainsanat, osaat tehdä automaattisia testejä websovelluksille ja opit rakentamaan modulaarisia ja helposti ylläpidettäviä testejä.
Seuraava ajankohta
12.09. – 13.09.
Sijainti
Pasila
Vaativuus
Arvostelut

Robot Framework jatko

Kurssin jälkeen ymmärrät miten voit Python-kieltä käyttäen luoda omia kirjastoja tai laajentaa jo olemassa olevia. Opit hyödyntämään Robot Frameworkia myös muiden kuin selainpohjaisten sovellusten testaamisessa. Kurssin jälkeen ymmärrät miten minimoit ylläpidon, dokumentoinnin luomisen ja esimerkiksi  muuttujien käsittelyn.
Seuraava ajankohta
09.10. – 10.10.
Sijainti
Pasila
Vaativuus
Arvostelut

ISTQB Advanced Level Certificate in Software Testing - Test Manager

Täydennä ohjelmistotestauksen asiantuntemustasi testauspäällikkönä suorittamalla uuden sertifikaattisisällön mukainen jatkotason sertifiointitutkinto!
Seuraava ajankohta
11.06. – 19.06.
Sijainti
Pasila
Vaativuus
Arvostelut

ISTQB Ketterä testaaja

ISTQB Ketterä testaaja on ohjelmistotestauksen kansainvälinen sertifiointitutkinto, jota koordinoi International Software Quality Testing Board (ISTQB) ja jonka Suomessa järjestää Finnish Software Testing Board (FiSTB). Perustason laajennos – Ketterän testaajan sertifikaatti myönnetään henkilölille, jotka läpäisevät tunnin mittaisen kirjallisen monivalintakokeen. Koe järjestetään kurssin jälkeen erikseen sovittavana ajankohtana.
Seuraava ajankohta
24.09. – 25.09.
Sijainti
Pasila
Vaativuus
Arvostelut
Seuraava ajankohta
17.09. – 20.09.
Sijainti
Pasila
Vaativuus
Arvostelut

ISTQB Advanced Level Certificate in Software Testing - Technical Test Analyst

Täydennä ohjelmistotestauksen asiantuntemustasi teknisenä testaajana ja välineosaajana suorittamalla uuden sertifikaattisisällön mukainen jatkotason sertifiointitutkinto!
Seuraava ajankohta
10.12. – 12.12.
Sijainti
Pasila
Vaativuus
Arvostelut

ISTQB/ISEB Foundation Certificate in English

Obtain an internationally valued certificate in software testing!
Seuraava ajankohta
08.10. – 10.10.
Sijainti
Pasila
Vaativuus
Arvostelut

ISTQB Advanced Level/Test Automation Engineer Certificate Course

The ISTQB Advanced Test Automation Engineer Certificate Course is a three-day course explaining the tasks of a test automation engineer (TAE) in designing, developing, and maintaining test automation solutions.
Seuraava ajankohta
29.10. – 31.10.
Sijainti
Pasila
Vaativuus
Arvostelut

UiPath-työkalukoulutus teknisille kehittäjille

Koulutus on aloituspiste yritykselle, joka kehittää ja ylläpitää täysimittaista UiPath-pohjaista ohjelmistorobotiikkaa. Koulutus tarjoaa käytännöllisiä neuvoja UiPathohjelmoinnissa onnistumiseksi auttamalla osallistujia ymmärtämään UiPathin edistyneempiä toiminnallisuuksia.
Seuraava ajankohta
21.11. – 22.11.
Sijainti
Pasila
Vaativuus
Arvostelut

Testing In an Agile Environment

The workshop emphasizes the day to day challenges-solving and "know-how" knowledge in the "life of an Agile tester", and introduces an Agile testing methodology, strategy and day to day approach.
Seuraava ajankohta
Sijainti
Vaativuus
Arvostelut

Testauksen perusteet

Kurssi soveltuu henkilöille, jotka haluavat perusteellisen ja käytännönläheisen näkemyksen siitä, mitä testaus ja laadunvarmistus pitää sisällään ja miten testausta voidaan tehokkaasti suorittaa sovelluskehityksen elinkaaren eri vaiheissa.
Seuraava ajankohta
Sijainti
Vaativuus
Arvostelut

Testitapaussuunnittelu

Testitapaussuunnittelu –kurssi sopii henkilöille, joilla on perustiedot testauksesta ja jotka haluavat syventää osaamistaan testitapausten suunnittelusta työnsä tehostamiseksi. Kurssin osallistujilta odotetaan käytännön kokemusta testauksesta.
Seuraava ajankohta
Sijainti
Vaativuus
Arvostelut

Testausprosessin kehittäminen

Kurssin jälkeen tunnet testausprosessin kehittämisen hyödyt ja tunnistat prosessikehityksen peruskäsitteet sekä erilaisten mittareiden käytön ja kehityssuunnitelman merkityksen. Pystyt konkretisoimaan ja kommunikoimaan prosessikehityksen edut ja riskit organisaatiossasi sekä osaat soveltaa erilaisia malleja käytännön prosessikehitykseen.
Seuraava ajankohta
Sijainti
Vaativuus
Arvostelut

ISTQB Foundation Extension - ketterä testaaja sertifikaatti

Kurssin jälkeen tunnet ketterän testauksen peruskäsitteet ja ketterien projektien menetelmät ja tekniikat ovat sinulle tuttuja. Tunnet erilaisia ketterän testauksen työkaluja ja tiedät, mitä testaustyökaluilla voidaan saada aikaan. Tiedät, mistä löydät lisää tietoa ketterästä testauksesta.
Seuraava ajankohta
Sijainti
Vaativuus
Arvostelut

Ketterä ja tutkiva testaus

Kurssin aikana laajennetaan testauksen työkalupakkia ketterän ja tutkivan testauksen näkökulman avulla. Kurssin jälkeen osallistuja kykenee ajattelemaan ja toteuttamaan testauksen peruselementtejä ketterässä ympäristössä hyödyntämällä myös tutkivaa testausta. Osallistuja osaa myös perustella sekä suunnitelmavetoisen että ketterän ja tutkivan testauksen hyötyjä.
Seuraava ajankohta
Sijainti
Vaativuus
Arvostelut

Testaaminen Java EE -kehityksessä Vain testattu on toimivaa!

Pitäisi tehdä pieni muutos sovellukseen - kylmä rinki takaosassa, kun ei tiedä, mitä kaikkea muutos rikkoo. Kuulostaako tutulta?
Seuraava ajankohta
Sijainti
Vaativuus
Arvostelut

iSQI CAT Certified Agile Tester

Yhä useampi projekti toimii ketterällä mallilla. Sinun täytyy oppia ketteryyteen. Testaus pysyy silti elintärkeänä osana ketteriä projekteja – tarvitset siis ketterän testaajan taidot. Lisäksi yhä useampi työnantaja tai asiakas joko vaatii tai arvostaa sertifikaatteja, joten sertifikaattikin auttaa sinua paljon.
Seuraava ajankohta
Sijainti
Vaativuus
Arvostelut
Kaikki tuotteet ladattu