Projektityön perusteet projektitiimin jäsenelle

Oletko miettinyt koskaan, kuinka moni nykyään osallistuu projekteihin, tai onko jotain tahoa tai toimialaa joka ei osallistuisi. Nykyään lähes kaikki tarvitsevat projektityöhön liittyvää osaamista onnistuakseen omassa työssään ja tukeakseen laajempien asioiden onnistumista.

Hyöty

Nyt sinulla on mahdollisuus saada projektityöhön liittyvää valmennusta tavoitteittesi tukemiseen. Tule mukaan oppimaan hyödyllisiä projektityön perustietoja ja -taitoja, joita tarvitaan enenevässä määrin tämän päivän töissä. Valmennuksessa keskitytään kokeneen Sovelton projektiammattilaisen johdolla projektityön perustietoihin ja käytännön soveltamiseen kurssilla tapahtuvien harjoitusten avulla.

Kenelle?

Kurssi on suunnattu projektiryhmän jäsenille, jotka osallistuvat projekteihin ja tarvitsevat projektityön perustietoja.

Esitiedot: Valmennus ei edellytä projektityöhön liittyviä esitietoja.

Osaava projektityön ammattilainen on arvostettu projektiryhmän jäsen!

Miksi?

Tärkein tekijä projektin onnistumiselle on osaava projektiryhmän jäsen, joka tuntee projektityön perusteet. Haluat olla niitä henkilöitä, joiden projektityön osaamiseen projektipäällikkö voi luottaa.

Tämän kurssin jälkeen sinä kuulut heihin. Kurssilaiset saavat mukaansa suomenkielisen materiaalin ja rautaisen annoksen itseluottamusta.

Miten?

Ilmoittaudu seuraavaan vapaaseen koulutukseen heti. 
 
PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. 
Sovelto is a licensed PRINCE2® affiliate on behalf of AXELOS Ltd.
 
 

1. päivä

Johdanto projekteihin

 • Projektin käsitteet ja termit
 • Projektin määritelmä
 • Projektin elinkaaren vaiheet
 • Projektin piirteitä
 • Projektin tuloskolmio
 • Vesiputousmalli
 • Projektityypit
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia

Eri tarkastelukohteet

 • Projektisalkun määritelmä
 • Hankkeen ja ohjelman määritelmä
 • Aliprojektit
 • Palvelun määritelmä ja ominaispiirteitä
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksen

Projektin organisointi ja sidosryhmät

 • Projektiorganisaatio
 • Projektin resurssointi
 • Projektin sidosryhmät
 • Linjaorganisaatio
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksen

Tyypilliset roolit projektissa

 • Vaadittavat osaamisalueet projektin hallinnassa
 • Roolit projekteissa
 • Hyvän projektihenkilön ominaisuudet
 • Käytöspätevyydet
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia

Projektin viestintä ja kokouskäytännöt

 • Viestinnän merkitys projektiorganisaation ryhmille
 • Kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden huomioiminen viestinnässä
 • Erilaiset projektikokoukset ja tyypillisimmät kokousasiakirjat
 • Tehokas kokouskäytäntö
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksen

Projektin riskinhallinta

 • Riskinhallinnan merkitys
 • Kuinka luodaan tehokas riskinhallinta
 • Riskianalyysi
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia

Projektien haasteellisuus

 • Haasteellisuus lisääntynyt projekteissa
 • Tyypillisiä haasteita projektin elinkaaren aikana
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia

Muutosten vaikutukset projekteissa

 • Muutoshallinta ja muutosten vaikutukset
 • Muutosten proaktiivinen hallinta
 • Muutosvastarinta ja sen käsittely
 • Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia

Yleisimmät projektin hallinnan viitekehykset

 • PRINCE2®
 • MSP
 • PMBOK ja PMI
 • IPMA
 • PMP

Vastuuhenkilö


Kimmo Hautsalo

haluatko_opiskella_heti_270px.jpg

Tämä kurssi asiakaskohtaisena?

Koulutuksia järjestetään myös asiakaskohtaisina toteutuksina

Ota yhteyttä myyntipalveluumme soittamalla puh. 042 42 21 21 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myyntipalvelu@sovelto.fi
niin järjestetään teille oma kurssi.

Jaa tämä sisältö: