Soveltajan osaamisratkaisut

Minne matka ja miten? Olemme kuvanneet muutamia osaamisaluekokonaisuuksia hieman tarkemmin omille sivuilleen.

Johtaminen | Tietotyö | Teknologiat | Hyvinvointi ja tuottavuus | Markkinointi, myynti ja viestintä

Kokonaisuus edullisimmin

Osallistumisiin kannattaa käyttää Sovelto Accessia, jolla kurssipäivät saa kätevästi edulliseen hintaan.
Lisätietoja Sovelto Accessista »

Johtaminen
Yhtenäisen tiimin viiden toimintatason rakentaminen ei synny itsekseen. Vasta haavoittuvuuteen perustuvan luottamuksen saavuttaminen tuo tuloksia.
Hyödynnä TEKESin innovaatioseteli ja kehitä liiketoimintaa panostamalla innovaatioihin. PK-yritysten innovaatioratkaisut Soveltolta!
Ota ITIL®-sertifioinnit haltuun tehokkaasti Sovelton kursseilta eLearning-opinnoilla tai kouluttajan johdolla.
Työntekijät ja yritykset tarvitsevat uudenlaista osaamista menestyäkseen tulevaisuudessa. Enää pelkkä kova substanssiosaaminen ei riitä. Asiantuntijatyö on muuttunut mitä suurimmassa määrin palvelutehtäväksi.
Lean IT parantaa IT-organisaatiosi asiakasarvoa, asiakastyytyväisyyttä ja palvelulaatua.
Projektiosaaminen on tämän päivän työelämätaito. Hanki tarvittava osaaminen laadukkailla Sovelton projektivalmennuksilla ja -koulutuksilla! IPMA, PRINCE2®; Lean, APM ja monet muut kehykset ja menetelmät.
Markkinointi-instituutti, Sovelto ja Projektiyhdistys ry ovat yhdessä suunnitelleet projektijohtajille räätälöidyn Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET). Se on aikuiskoulutus, joka on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi. Seuraava ohjelma käynnistyy syyskuussa 2017.
Modernin tietohallinnon kulmakivet ovat ketterässä kehityksessä, laadukkaassa IT-palvelujohtamisessa sekä toimittajahallinnassa.
Moderni tuottavuus on sitä, että työ on mielekästä ja että ihmisellä on kyky saada aikaan. Yksinkertaisesti kyse on siitä, haluaako ja pystyykö henkilö tekemään työnsä mahdollisimman hyvin.
Tilannejohtaminen on johtajuuden esikuva kaikkialla ja maailman käytetyin johtamisen malli. Sen kehittäjä The Ken Blanchard Companies on listattu joka vuosi johtamisvalmentajien kärkijoukkoon. Sovelto edustaa Blanchardin Tilannejohtamista Suomessa.
Ilman toimivaa ihmisten välistä yhteistyötä on lähes mahdotonta saada mitään onnistumaan. Haluamme auttaa organisaatioita ja tiimejä muodostamaan voittava joukkue jo ensimmäisestä yhteisestä työpäivästä lukien. Vain hyvällä luottamuksella ja vuorovaikutuksella voimme onnistua.
IT-palvelujohtaminen ja -hallinta ovat toimivan IT:n ja tietohallinnon perusta. Ota kokonaisarkkitehtuuri, TOGAF®9, COBIT®5, ITIL® ja ISO/IET 20000 haltuun Sovelton laadukkaissa koulutuksissa!
Liiketoiminnan kehittämisen tukena yritys voi hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijapalveluita. Sovelto Oyj on tällaisten palveluiden kilpailutettu tuottaja.
Tietotyö
Tilaa organisaatiollesi ajansäästöä, osaamistarpeen vähentymistä ja imagonkohotusta asiakirjamalliratkaisun muodossa. Hyvin suunniteltu ja teknisesti toimiva asiakirjamalliratkaisu tehostaa toimintaa ja rahaakin säästyy.
Excel-osaamista tarvitaan tehtävässä kuin tehtävässä. Tehokkaat työmenetelmät ja oikeat työvälineet oikeassa paikassa tuovat merkittävää ajansäästöä. Mitä suurempi osa työajastasi kuluu Excelin parissa, sitä tärkeämpää on osata ihan oikeasti eikä sinne päin.
Organisaatioilta vaaditaan nyt reagointinopeutta, nopeaa päätöksentekoa ja sujuvia työtapoja. Nykyaikaiset välineet ja tietoyhteydet mahdollistavat tämän kaiken. Tarvittavat välineet ovat yleensä jo käytössä.
Pikavalmistuksessa on kyse materiaalia lisäävästä menetelmästä, jolla haluttu esine valmistetaan automaattisesti 3D-mallin pohjalta. Soveltossa on lähdetty tutkimaan tarjolla olevia laitteita ja menetelmiä sekä tekemään mielenkiintoisia kokeiluja tällä saralla.
Microsoft Project eli tuttavallisesti usein MS Project on varmaankin yleisimmin käytetty projektinhallintaohjelmisto. Siitä on myös ehkä eniten huonoja käyttökokemuksia. Tilanne voisi olla toisinkin. Project on hyvä työkalu, opeteltavissa oleva ohjelmisto siinä kuin mikä tahansa muukin.
Microsoft SharePoint on saavuttanut monissa organisaatioissa liiketoimintakriittisen järjestelmän statuksen. Eri ominaisuuksia voidaan ottaa hyötykäyttöön vaihe kerrallaan. SharePoint-koulutustarjonnastamme löydät eri käyttötapauksiin suositeltavat osaamispalvelut.
Mietityttääkö henkilöstötyön tuottavuus? Ovatko IT-investoinnit hyötykäytössä arkityössä? Jääkö tärkeitä asioita kiireessä hoitamatta? Jalkauta tietotyölle pelisäännöt. Säästä vartti tunnissa.
Tarjoamme välineiden lisäksi myös pedagogisen asiantuntemuksemme ja tuotantotiimin vankan osaamisen tuotantoprojekteista: käsikirjoitukset, roolitus, kuvaus- ja äänityskalusto, editointi ja jälkikäsittely sekä julkaisu.
Teknologiat
ADAE (Active Directory Attribute Editor) on tuote helpottamaan Active Directoryn ylläpitoa. ADAEn avulla Microsoftin ADUC-työkaluun (Active Directory Users and Computers) voidaan lisätä omia uusia välilehtiä, joiden kautta voidaan katsella ja muokata sellaisia tietokenttiä, joita siellä ei normaalisti näy. Olivat ne sitten Windowsin vakiokenttiä, kuten EmployeeID, tai omien schema-laajennosten kautta lisättyjä kenttiä.
Sovelto on nyt APN Training Partner, eli valtuutettu Amazon Web Services -koulutuskumppani. Lisäksi testikeskuksessamme voi suorittaa myös AWS-sertifiointitestejä Kryterion-testijärjestelmällä.
Digitalisaatio merkitsee asennuksessa ja kunnossapidossa useita asioita: Koneet ja laitteet voivat tuottaa informaatiota toiminnastaan ja asennustavoistaan. Tilojen ja laitteiden suunnittelijat tai käyttäjät voivat tuottaa informaatiota käyttötilanteista ja -tarpeista. Valvonta ja diagnostiikka toimii kerätyn tiedon perusteella, kuten myös varsinainen huolto. Virtuaalilasien ja laajennetun todellisuuden lasien käytön arvioidaan kasvavan sadan miljardin euron markkinaksi 2020-luvun alussa. Asennuksen ja kunnossapidon sovellusten uskotaan olevan tärkeimpien VR/AR-lasien käyttöalueiden joukossa.
Sovelto on solminut brittiläisen koulutusyritys QA:n kanssa kumppanuuden, jonka ansiosta voit ostaa QA:n Attend from Anywhere -kursseja Soveltosta. Kurssit täydentävät Sovelton laajaa tarjontaa.
Microsoft Azure on tämän hetken nopeimmin kasvava pilvipalvelu, jonka mestareille on tilaa työmarkkinoilla. Tulevaisuuden pilviasiantuntijan taidot ovat nyt kätesi ulottuvilla. Sovelton Azure -valmennukset johdattavat sinut pilvipalvelun mestariksi. Valmennuksissamme saat syvällisen teknologiaymmärryksen lisäksi supervoimat myös konsultointi- ja myyntityöhön. Ota paikkasi digitalisaation sanansaattajana!
Big Data ja analytiikka ovat avaimia syvempään asiakasymmärrykseen.
Sovelton Competence Management -palvelu auttaa organisaatioita tunnistamaan, suunnittelemaan ja viemään käytäntöön yrityksen strategiasta johdetut tavoitteet. Tavoitteena on kyvykkyyksien ja kapasiteetin varmistaminen ja siihen liittyvän osaamisen kehittäminen.
DevOps-kursseilla opit vauhdittamaan ohjelmistokehitystä ja parantamaan operatiivista suorituskykyä ketterillä menetelmillä sekä sovelluskehittäjien ja IT-asiantuntijoiden yhteistyöllä. DevOps-koulutukset nyt Soveltolta!
Olet alasi asiantuntija, mutta tietävätkö muutkin sen? Ellet ota omaa paikkaasi verkossa, olet digitaalinen nobody – sellainen, jonka osaamisensa paremmin esille tuovat ja verkossa aktiivisesti keskustelevat ohittavat oikealta ja vasemmalta. Tarvitset digitaalisen identiteetin, joka antaa osaamisesi näkyä muillekin.
Nyt Soveltossa: EPI Data Centre Training -kursseja konesaliasiantuntijoiden sertifioitumiseen.
FastTrack on Sovelton koulutusta ja konsultointia yhdistävä kustannustehokkuutta painottava projektikonsepti. Konsepti tähtää haluttujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen asiakasorganisaation tietojärjestelmissä siten, että osaaminen siirtyy organisaation pääomaksi projektin päätyttyä ja asiakas pystyy näin jatkokehittämään ympäristöään.
Päivitä osaamisesi ajan tasalle ja suorita sertifiointitesti kurssin jälkeen. Sertifioinnilla voit osoittaa osaamisesi muillekin. Nyt kannattaa päättää testiin menemisestä samalla, kun ilmoittaudut kurssille. Nyt saat näihin kursseihin liittyvät testipaketit edullisemmin.
SAFe, DevOps, Scrum, Lean IT ja muut agile-menetelmät ja toimintatavat ovat ohjelmistokehityksen tätä päivää. Hanki tarvittava osaaminen jo tänään Sovelton koulutuksista!
Sovelton asiantuntijat ovat käytettävissäsi, kun tarvitset vaikkapa suunnittelu- tai toteutusapua vaativiin ICT-projekteihin. Autamme sinua ja yritystäsi ottamaan tehokkaammin hyödyn irti ICT-järjestelmistäsi.
Olemme astumassa aikakauteen, joka mahdollistaa nähdä, kuulla ja tuntea erilaisia maailmoja: tietokoneen luomaa kuvitteellista maailmaa, todellista maailmaa laajennetulla informaatiolla sekä virtuaalista ja laajennettua todellisuutta yhdistävää maailmaa. Teknologinen kehitys on siinä pisteessä, että nämä mahdollisuudet ovat yritysten ja kuluttajien ulottuvilla. Edullisimmillaan näitä teknologioita pääsee soveltamaan jo muutamien satojen eurojen laitehankinnoilla. Tekniset ratkaisut kehittyvät nopeasti ja uusia ratkaisuja sekä tuotteita julkaistaan viikoittain. Nykyiseen hetkeen liittyy siten riskejä, mutta myös mahtava potentiaali markkinoilla menestymiseen.
Build-konferenssi saapuu Helsinkiin kesällä 2017. Tapahtuma järjestetään keskiviikkona 14.6. Helsingin Hernesaaressa. Jos Build Tourilla kiinnostuit Azureen liittyvistä asioista ja kaipaat lisätietoa, Sovelto tarjoaa koulutuksia Helsingin Pasilassa syksyn aikana. Tarjoamme vuoden 2017 Tourin kunniaksi 17 prosentin alennuksen neljästä arkkitehdeille ja sovelluskehittäjille suunnatusta kurssista.
Houkuttavatko hyötysovellukset? Pakottaako peliosaaminen? Tutustu Sovelton mobiilisovellusten kehityksen kurssitarjontaan.
MOC On-Demand -kursseja Sinulle, joka haluat itse päättää missä ja milloin opiskelet. Opi omaan tahtiisi missä haluat - ota koko kurssi kerralla haltuun tai vaikka 5 min paloissa. Ei matkakuluja eikä siirtymisen vaivaa. MOC On-Demand (MOD) -kurssit - huippuluokan sisältöä suoraan Microsoftilta.
Liiketoiminta on suuren murroksen kourissa ja tämä muutos koskettaa myös Sinua ja asiakkaitasi. ModernBiz Technical Series -koulutukset auttavat Sinua Microsoft-kumppanina pysymällä ajan tasalla uusimmista teknologiainnovaatioista ja niiden mahdollisuuksista.
Sovelto on ainoa Oraclen hyväksymä koulutuskeskus Suomessa. Kaikki Suomessa toteutettavat Oracle Universityn luokkakoulutukset järjestetään Soveltolla. Kouluttajina toimivat sertifioidut suomalaiset ja kansainväliset Oracle-asiantuntijat.
Partner Practice Enablement Bootcamp -koulutuksiin osallistumalla Microsoftin kumppanien asiantuntijat omaksuvat Cloud- ja Enterprise-liiketoimintoihin liittyvien tärkeimpien teknologia-alueiden ratkaisuiden myymiseen ja käyttöönottamiseen tarvittavat tiedot ja taidot.
Sovelto on uusi Red Hat -koulutuskumppani Suomessa. Voit kouluttautua ja sertifioitua Red Hat -asiantuntijaksi Sovelton Pasilan toimipisteessä tai osallistumalla vastaavalle virtuaalikurssille. Red Hat -koulutuksia voidaan toteuttaa myös asiakaskohtaisesti.
SAFe® valjastaa Lean- ja Agile-ajattelun parhaat puolet ohjelmistokehitykseen. Opi skaalaamaan ketterää ohjelmistokehitystä Sovelton SAFe®-koulutuksissa.
Scrum on ketterän kehityksen yleisimmin käytetty menetelmä ohjelmistokehityksessä. Ota Scrum haltuun Sovelton laadukkailla koulutuksilla!
Microsoft Virtual Acadamy yhdistettynä Sovelton asiantuntijoiden vetämiin kursseihin on lyömätön yhdistelmä kartuttaa asiantuntemustasi. Mikäli sinulla ei ole klassista 10 000 tuntia harjoittautuaksesi ekspertiksi, oikotie on tässä. Hanki pohjatietämys haluamastasi aiheesta MVA:n veloituksettomilta videokursseilta. Haasta tämän jälkeen arvostetut asiantuntijamme kasvotusten Sovelton kursseilla.
Sovelto Advanced -koulutukset ovat Sinulle, joka osaat jo paljon, sertifioinnit on suoritettu, mutta tiedät, että aina voi oppia uutta.
Laajan konsortion käynnistämä Thing2Data-hanke toteuttaa pilvipalvelualustan, johon kukin yksilöllisesti tunnistettu tavara voi tietonsa ja älynsä liittää. Kukin Thing2Data-palveluntarjoaja saa valmiuden perustaa omia palveluitaan ja ne ovat lähtökohtaisesti keskenään yhteensopivia. Järjestelmän palvelut ulottuvat tavaroiden hallinnoinnista asiakirjahallintaan, lisättyyn todellisuuteen ja IoT-toimintoihin.
Tietoturva on digitalisoituvan liiketoiminnan perusedellytys ja luottamuksen kulmakivi. Hanki tarvittava osaaminen Sovelton monipuolisista tietoturvakoulutuksista!
Hyvinvointi ja tuottavuus
Organisaatioilta vaaditaan nyt reaktionopeutta, nopeaa päätöksentekoa ja sujuvia työtapoja. Yhteiset kehittämispäivät kannattaakin nyt kohdistaa tuottavuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseen muutoksessa.
LOISTO-palvelulla poistat pahoinvointia, jolloin osaamattomuudesta, tehottomuudesta ja turhautumisesta johtuvat kustannukset laskevat. Lisäksi aikaansaat hyvinvointia, jolloin itseohjautuvuuden, innovatiivisuuden ja paremman yhteistyön tuottovaikutukset lisääntyvät.
Coaching on tutkitusti tehokas tapa kehittyä niin ammattilaisena kuin ihmisenäkin. Sen voima perustuu tilaan ja mahdollisuuteen tarkastella omaa toimintaansa ja oivaltaa olennainen. Coachingin väitetään maksavan itsensä takaisin 5,6 -kertaisesti. Harvaa kehittymismenetelmää pidetään yhtä tehokkaana.
Sovelto Fasilitointi on palvelu, jossa fasilitointiammattilaisemme auttaa sinua vetämään sujuvan kokouksen, tehokkaan palaverin tai onnistuneen työpajan. Fasilitointi auttaa sinua onnistumaan monenlaisissa ryhmävuorovaikutuksen johtamisen tilanteissa, kuten ongelmanratkaisussa, strategiaprosessissa, ideointipalaverissa tai työskentelyn kehittämisessä.
Sovelto Sparraus on coaching-ammattilaisen toteuttama palvelu, jonka tarkoituksena on auttaa sinua löytämään ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin tai kysymyksiin. Sparraus on hyödyllinen silloin, kun kaipaat objektiivista reflektointiapua yksilöityyn kysymykseen - esimerkiksi kun tarvitset tukea jonkin ongelman ratkaisemiseksi tai tuntuu ettet pääse jonkun asian kanssa omin avuin eteenpäin.
Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Sovelto Työnohjaus on selkeyttä ja energiaa antava kehitysprojekti työssä menestymisen ja työkyvyn vahvistamiseksi.
Henkilökohtaiset kriisit vaikuttavat toisinaan voimakkaasti työssä jaksamiseen ja luonnollisesti myös tuloksiin. Kun kriisi koittaa, ei kannata jäädä yksin! Sovelton Premium Access -asiakkaana sinulla on mahdollisuus ostaa Auntien kriisiterapiapalveluita käyttöösi ja käyttää maksuvälineenä Sovelton Access krediittejä.
Tunteiden johtaminen työelämässä - Paranna suorituskykyä ja kilpailukykyä tunnetaidoilla
osaaamisratkaisut-markkinointi-sovelto.jpg
Hyödynnä osaamisemme taittotyön tehostamisessa. Olemme Adoben virallinen koulutuskeskus ja autamme organisaatioita suunnittelutyön ja viestinnän viemisessä uudelle tuottavuuden tasolle.
Haluatko saada tehokkuutta ja vaikuttavuutta oman asiantuntijuutesi tueksi? Viestintätaitojen kehittämisestä on hyötyä sinulle, joka haluat varmistaa viestin perillemenon ja varmistaa yhteistä ymmärrystä, toimitpa sitten asiantuntijana, kouluttajana, myyjänä tai esimiehenä.
Digitaalisen markkinoinnin verkkokoulutus: opi digitaalista markkinointia vain 16 viikossa ja hanki kansainvälinen digitaalisen markkinoinnin Professional Diploma in Digital Marketing -sertifiointi.
Dynamics 365 -järjestelmän koulutuksia löytyy sekä loppukäyttäjille että järjestelmän hallinnasta, mukauttamisesta ja kehityksestä vastaaville henkilöille. Suosittuja ovat myös yrityskohtaisesti toteutettavat koulutuksemme jotka on suunnattu yritysten myynti- ja markkinointitiimeille.
Onko myynninjohtamisesta kadonnut hohto? Hohto™-palvelukokonaisuuden avulla sujuvoitat myyntiprosessia, automatisoit rutiinit ja näet kirkkaammin!
Digital Marketing Instituten tutkinto Professional Diploma in Digital & Social Selling on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet digitaalisen myynnin ja/tai verkkoviestinnän parissa ja haluat varmistaa ajanmukaisen osaamisen ja saada kansainvälisesti tunnustetun todistuksen. Myynnin digitaalisten tekniikoiden hallinta kuuluu nyt jokaisen myyntityötä tekevän perusosaamiseen. Asiakkaasi käyttää näitä kanavia tuotteiden ja palveluiden etsimiseen, on sitten kyse b2b- tai b2c-myynnistä.
Sosiaalinen media on paljon muutakin kuin Facebook. Se tarkoittaa myös kustannustehokkaita ja jopa ilmaisia yhteisöllisiä ratkaisuja, jotka oikein käytettyinä voivat tuoda lähes epäreiluja kilpailuetuja yrityksille!
Pystytkö kohdistamaan työaikasi uuden luovan työn tekemiseen? Onko aiemmin tehty materiaali hyötykäytössä? Jääkö tärkeitä asioita kiireessä hoitamatta? Huomaat eron, kun deadline koittaa!