Kyselyn tulokset: Esimiehiä turhauttaa lähes joka päivä

Kyselyn tulokset: Esimiehiä turhauttaa lähes joka päivä

Kysyimme mikä esimiehiä ärsyttää ja turhauttaa työssään. Tuloksissa yllättävää ja surullistakin oli, että jopa 50 % vastaajista kokee esimiestyössään turhautumista lähes joka päivä.

Ärsyttää, turhauttaa!

Jopa 20 % vastaajista kokee turhautumista ihan koko ajan ja 30 % turhautuu useimpina päivinä. Puolet vastaajista turhautuu “aika harvoin”. Huolestuttavaa, eikö?

Kuinka usein tunnet turhautumista esimiestyössä?

Kuinka usein tunnet turhautumista esimiestyössä?

Esimiesten ärtymyksessä näkyy turhautumista alaisiin ja johtoon

Keräsimme turhautumista herättäviä asioita esimiehiltä kyselyn avoimella kentällä. Tietyt vastaukset toistuivat vastauksissa selkeästi.

Vastauksissa esimiestyössä turhauttaa, kun alaiset eivät tee tehtäviä ajallaan, eivät innostu, eivätkä kuuntele. Riittämättömyyden tunnetta koetaan erityisesti, kun työssä tulee tasapainotella esimiestyön, projektityön ja rutiinitöiden keskellä. Isoimmaksi ongelmaksi koetaankin ajankäytön haasteet – aikaa esimiestyöhön on vähän.

Epävarmuutta ja turhautumista aiheuttavat lisäksi johto; miten vaikuttaa ylemmän johdon päätöksiin? Entä miten saada omalta esimieheltä tukea? Epätietoisuutta herättää myös se, mitä omassa esimiestyössä oikeastaan tulisi tavoitella.

Mitkä asiat esimiestyössä turhauttavat?

Mitkä asiat esimiestyössä turhauttavat?

Kiinnostaviksi kysymyksiksi johtamisen kehittämisen näkökulmasta nousevatkin kysymykset:

  • Miten innostaa alaiset aktiivisiksi ja oma-aloitteisiksi?
  • Miten nostaa ihmisten motivaatiota?
  • Miten saada alaiset kuuntelemaan ja noudattamaan sovittuja pelisääntöjä?
  • Miten vaikuttaa muutosvastarintaan?
  • Miten pystyä vaikuttamaan ylemmän johdon päätöksiin?
  • Miten tasapainottaa esimiestyön, projektityön ja rutiinitöiden aika, jotta kaikki osa-alueet ovat balanssissa?
  • Miten saada tukea omalta esimieheltä?
  • Mitkä ovat esimiestyön tavoitteet?
  • Miten johdetaan etätyössä tehokkaasti?
  • Miten yhtenäistää johtamisfilosofia johtoryhmän kesken?

Esimiestyössä vietetyt vuodet eivät vaikuttaneet turhautumisen määrään tai turhautumista aiheuttaviin aiheisiin. Haasteet ja turhautumisen määrä vaikuttaisivat siis olevan sama, vaikka olisit ollut esimiestyössä yhden vuoden tai kaksikymmentä vuotta.

Kuinka kauan olet työskennellyt esimiestehtävissä?

Kuinka kauan olet työskennellyt esimiestehtävissä?

Korvaamaton vertaistuki

Kysyimme myös, minkälaista tukea vastaaja toivoo saavansa esimiestyössä. Esimiehet kokevat tarvitsevansa enemmän tukea ja oppia johtamisen tueksi. Vertaistuelta kaivataan hyviä näkökulmia ja on myös helpottavaa päästä purkamaan omia tuntoja.

Esimiestyön tueksi kaivattiin myös tehokkaita koulutuksia työkaluihin ja prosesseihin, sekä tukea palvelevan johtamisen taitoihin.

Millaista tukea toivot saavasi esimiestyössä?

Sovelto Leader -koulutuspalvelu vastaa haasteisiin

Sovelto Leader on rakennettu vastaamaan esimiesten hätähuutoon. Leader tulee kokoaa kehityshaluiset esimiehet yhteen ja tarjoaa työkaluja parempaan johtamiseen. Sovelto Leaderissa et olet yksin.

Sovelto Leader on jatkuva koulutuspalvelu johtajille ja esimiehille, jotka haluavat kehittyä työssään. Palvelu tarjoaa oppimisalustan ja vahvan yhteisön johtamistaitojesi jatkuvaan kehittämiseen.

Kysely esimiehille tehtiin 2020 kevään ja kesän aikana.