Lencioni: ”Organisaatioiden yleisin virhe ovat huonot kohtaamiset”

Lencioni: ”Organisaatioiden yleisin virhe ovat huonot kohtaamiset”

Lokakuussa maailman parhaiden bisnespuhujien joukkoon kuuluva Patrick Lencioni, Viisi toimintahäiriötä tiimissä -bestsellerin kirjoittaja vieraili Helsingissä kertomassa näkemyksiään johtamisesta ja tiimityöstä.

Kaikkien organisaatioiden, myös monien huipputiimien, yleisimmäksi virheeksi Lencioni määrittelee huonot tapaamiset ja palaverit.

”Tapaamisten pitäisi olla mielenkiintoisin asia työssä, ei tylsin. Niissä pitäisi aidosti keskustella asioista, jopa ärsyyntyä.”

Yksipuoliseen raportointiin keskittyvät palaverit eivät edistä sitoutumista työhön.

”Ihmisten pitää tulla kuulluksi ja olla mukana päättämässä asioista. Vain siten he sitoutuvat päämääriin.”

Hyvä tapaaminen on Lencionin mukaan paljolti kuin hyvä elokuva: ensimmäiset kymmenen minuuttia ovat tärkeimmät, jotta osallistujat sitoutuvat ja kiinnostuvat. Ja konfliktiakin pitää olla sopivasti. Muuten mitään tärkeää ei saadaan aikaan, eivätkä eri näkökulmat tule aidosti esille.

Hyvä johtaja luo sitoutumisen ja vastuun kulttuuria

Lencionin mukaan johtaja on avainasemassa muodostamassa tiimiin toimivaa kulttuuria. Jos ihminen ei tunne tulevansa kuulluksi ja ole mukana päätöksenteossa, hän ei myöskään sitoudu siihen. Tässä palataan siihen, miten tärkeää on aito keskustelu palavereissa.

Myös vertaisten palaute tiimissä on korvaamattoman arvokasta kehittymiselle yksilöinä ja tiiminä. Useimmat ihmiset, mukaan lukien johtajat, eivät kuitenkaan halua vaatia ja antaa rakentavaa kritiikkiä.

”Johtajan on luotava kulttuuri, jossa palautetta uskalletaan antaa ja jossa tiimi korjaa jatkuvasti omaa toimintaansa ja oppii”, Lencioni painottaa.

Kompastuskivien yli yhteisöllisellä oppimisella

Pahimpia uhkia tehokkaalle ja toimivalle tiimityölle ovat Lencionin mukaan omiin kompetensseihin siiloutuminen ja kilpailuasemiin jumiutuminen. Siitä päästäänkin takaisin siihen, ketkä ovat tulevaisuuden menestyjiä: Ne organisaatiot, joihin onnistutaan luomaan paras yhteinen kulttuuri. Tällaista kulttuuria ilmentävät yhteisöllisesti oppivat, itseään kehittävät tiimit.

Herää luonnollisesti kysymys, miten uutta kulttuuria sitten on paras lähteä luomaan? Uuden kulttuurin perustaa rakennetaan parhaiten yhdessä oppimalla. Yhteisöllinen oppiminen ei ole vielä laajamittaisesti rantautunut Suomeen, mutta konseptin edelläkävijä on esimerkiksi Sovelto. Sovelto Channel auttaa organisaation jäseniä opiskelemaan verkossa oman aikataulunsa mukaan jäämättä kuitenkaan yksin. Tiimien yhteispeliä voi kehittää myös Sovelton Winning Team -valmennuksella. Valmennuksella saadaan erittäin lyhyessä ajassa ja pienellä aikapanostuksella konkreettiset työkalut ja toimintamallit tiimin sujuvampaan toimintaan.

KATSO ESIMIESKOULUTUKSET

Patrick Lencioni puhui Helsingissä MLP:n, Sovelton, Haaga-Helian ammattikorkeakoulun ja usean muun organisaation kumppaniyhteistyössä järjestämässä kutsuvierasseminaarissa lokakuussa. Lisää Lencionin vinkkejä pääset lukemaan Tulevaisuuden yritys ei menesty pelkällä älyllä -artikkelista.