Sovelto Academyn mukana luomassa tulevaisuuden koulua

Sovelto Academyn mukana luomassa tulevaisuuden koulua

Sovelton ja Academyn yhteistyössä toteuttama Accelerated learning -ohjelma on Suomessa jotain ennennäkemätöntä. Ensimmäinen koulutus päättyi joulukuussa, ja tulokset olivat vakuuttavia. “Todistimme yhdessä, että pystymme kouluttamaan ihmiset uudelle uralle vain 12:ssa viikossa”, kertoo Academyn toimitusjohtaja Jukka Pulkkinen. Sovelton Sanna Varpukarin mukaan ohjelman tehokkuus yllätti jopa kouluttajien odotukset.

ACCELERATED LEARNING – KIIHDYTETTY OPPIMINEN

Kiihdytetyn oppimisen metodia kokeiltiin nyt Suomessa ensimmäistä kertaa. Academy on ruotsalaisen Academic Workin uusi maksuton koulutusohjelma, josta valmistuu IT-konsultteja vain 12:ssa viikossa. Lupaus kuulostaa hurjalta, mutta tulokset puhuvat puolestaan.

“Haasteet sinällään liittyivät pitkälti täysin uuteen termiin, joka piti lanseerata”, Pulkkinen toteaa. “Academylla on oma pedagoginen linjansa ja tarkka visio koulutuksen järjestelyistä. Tarvitsimme kumppaniksemme toteuttajan, joka kykenee vastaamaan kurssin koviin lupauksiin.”

Pulkkisen mukaan Sovelto oli näkemyksellinen ja mukautumiskykyinen kumppani, joka oli heti alusta lähtien mukana oikeanlaisella asenteella. Koko konseptin lähtökohtana on elinikäisen oppimisen tärkeys ja jatkuva kehittyminen, joten oli luontevaa, että myös kouluttajat omaksuivat optimaaliset toimintatavat nopeasti ja myös haastoivat itseään.

Varpukarin mukaan ohjelma on erinomainen osoitus hyvin suunnitellun konseptin ja ammattimaisen opettamisen vaikuttavuudesta. Tällä hetkellä ajanmukaisen ICT-osaamisen vaje yhteiskunnallisella tasolla on huomattava, ja ensimmäiset kiihdytetyn oppimisen ohjelmat keskittyvätkin ohjelmointiosaamiseen. Kiihdytetyn oppimisen metodi on erinomainen työkalu organisaatioiden osaamisvajeen paikkaamiseen.

“Haluamme luoda suomalaiseen työelämään uudenlaisen oppimiskulttuurin, jonka omaksuminen on kilpailukyvyn säilyttämiseksi elintärkeää”, Varpukari kertoo. “Henkilöstön ajanmukainen osaaminen ja oppimiskyky ovat valtavia kilpailuvaltteja, ja ne on nostettava johdon agendalle. Tavoitteellinen ja systemaattinen henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen on välitöntä hyvinvointia lisäävä voimavara, ja siihen investoiminen maksaa itsensä nopeasti takaisin. Työuranaikaiseen oppimiseen panostaminen vähentää myös irtisanomisia, joten se on yhteiskunnallisesti tehokkain tapa pitää työväestön osaaminen koko ajan iskussa.”

UUSILLE URILLE JA TAKUULLA TYÖELÄMÄÄN

Kurssin intensiteetti edellyttää koulutettavilta tiettyjä valmiuksia, sillä koko koulutuksen idea on omaksua valtava määrä tietoa lyhyessä ajassa. Tärkeimpinä ominaisuuksina sekä Varpukari että Pulkkinen nostavat esiin motivaation, oppimishalukkuuden ja kognitiiviset kyvyt.

“Academyssa kaikki lähtee opiskelijan soveltuvuudesta”, Pulkkinen kertoo. “Sen jälkeen tulevat alan parhaat opettajat ja inspiroivan oppimisympäristön luominen.”
Laadukkaan opetuksen lisäksi tukena on myös vertaisryhmä. Kaikki ovat samassa tilanteessa, kaikilla on vahva intohimo oppimiseen.

“Tärkeää on myös jatkuva reflektio”, sanoo Varpukari. “Jokainen oppilas on tietoinen oppimistavoitteista, edistymisestään ja siitä, mihin seuraavaksi pitää panostaa. Oppiminen on aina yksilöllistä, joten opetuksenkin on oltava opiskelijakeskeistä. Ihmiset ovat erilaisia ja tilanteet vaihtelevat opittavan asian suhteen, mutta intensiivinen reflektointi auttaa kaikkia kehittymään omien vahvuuksiensa pohjalta.”

Academylla ja Soveltossa uskotaan vahvasti action based learningiin, jossa keskiössä on käytännön tekeminen. “Uskomme, että koodaamaan oppii koodaamalla”, sanoo Academyn pääopettajana toimiva Sovelton Tommi Teräsvirta. 12 viikon ohjelman aikana henkilöt koodaavat yli 500 tuntia, joka on lähes verrannollinen yliopistotutkintoon.

Teräsvirta nostaa esille myös opiskelun rytmittämisen ja levon tärkeyden. Pelkkä korkea motivaatio ei aina riitä huipputulosten saavuttamiseksi, jos opiskelijat eivät pääse missään vaiheessa rentoutumaan. Tätä silmälläpitäen kurssilaisille järjestettiin myös erillinen mindfulness-koulutus, josta opiskelijat saivat konkreettisia työkaluja oman jaksamisensa ylläpitämiseen.

Academy lupaa myös vakituisen työpaikan jokaiselle kurssin suorittaneelle. Pulkkisen mukaan moni kyvykäs ja motivoitunut ihminen tekee töitä, joita kohtaan heillä ei ole aitoa intohimoa, mutta ei myöskään mahdollisuutta vuosia kestävään uudelleen kouluttautumiseen. Takuulupaus työpaikasta mahdollistaa hypyn uudelle uralle, eikä vastaavaa tarjoa yksikään toinen yritys maailmassa.

KOULUTUS PITÄÄ TIEDON TUOREENA

Ihmisen kouluttaminen uudelle uralle lyhyessä ajassa vaatii kouluttajilta todella syvällistä opeteltavan alueen osaamista, uudenlaista pedagogista osaamista ja kattavaa käsitystä työmarkkinoiden osaamisvajeesta. Ammattitaitoisten opettajien merkitys on valmennusten vaikuttavuudessa keskeinen.

Kiihdytetyn oppimisen metodissa epäolennaisuuksille ei ole aikaa, ja kun asiat opetetaan pieninä soveltavina kokonaisuuksina, suuren kontekstin hahmottaminen on opetuksessa tärkeää. Sovelton näkökulmasta kiihdytetyn oppimisen malli mahdollistaa opetuksen kohdistamisen juuri niille alueille, joilla lisäosaamista kaivataan.

Varpukarin mukaan Suomessa on pitkään totuttu luottamaan siihen, että hyvä pohjakoulutus tekee ihmisistä valmiita työelämään, mutta nykyisin osaaminen vanhenee nopeammin kuin koskaan ennen.

“Meillä suomalaisilla on kuitenkin hyvän peruskoulutuksen ansiosta erinomaiset edellytyksen jatkuvaan uuden oppimiseen. Maailma muuttuu, mutta uuden ajan osaaja on vain oppimista vaille valmis. Academy-koulutuskonsepti osoittaa, että uudet osaamisalueet tai jopa uusi ura ovat kaikkien ulottuvilla. Tahdomme luoda uudenlaisen mekanismin, joka olisi yksilön, organisaation ja yhteiskunnan kannalta optimaalisin työssäoppimisen malli. Nyt olemme todistaneet, että se on mahdollista, ja vielä huikein tuloksin”, Varpukari ja pulkkinen kertovat.