Lehdistötiedote: Tavarat älykkäiksi laajan konsortion voimin!

Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa 13.4.2016 klo 11

“Liikenne- ja viestintäministeriö iloitsee tämän Thing2data-konsortiohankkeen käynnistymisestä. Hallituskauden tavoitteena on luoda suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille. Hanke on hieno esimerkki digitaalisten hyödykkeiden ja innovatiivisen yritystoiminnan kehittymisestä”, sanoo ylijohtaja Mikael Nyberg Liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Vastedes voimme keskustella tavaroidemme kanssa niiden yksilöllisistä tarpeista – niidenkin vanhojen tavaroiden, joita ei koskaan kytketä internetiin. Tavaran älykkyys voidaan sijoittaa pilvipalveluun. Älypuhelin yhdistää tavaran ja sen internetissä olevan älyn toisiinsa Thing2Data-identiteetin avulla. Kaikki hankalat ja työläät tavaroihin liittyvät asiat muuttuvat helpommiksi.

Tavarat voivat kertoa ongelmansa tai määränpäänsä ja maksaa saamansa palvelun ja jopa vuokrata tai myydä itse itsensä. Tavaroiden ja rakenteiden digitalisointi voidaan toteuttaa näillä keinoin nopeasti. Suomen osalta säästöt voisivat optimaalisesti kasvaa jopa 10 – 20 miljardin euron tasolle vuosittain.

Thing2Data tulee käyttöönottonsa jälkeen vaikuttamaan sekä yritysten työprosesseihin että kuluttajien toimiin helpottaen tavarahallintoa, logistiikkaa, kunnossapitoa ja kaikkea tavaroihin, laitteisiin ja tiloihin sekä muihin tunnistettaviin paikkoihin liittyvää yhteydenpitoa. Kyse on avoimesta rajapinnasta, jonka odotetaan vaikuttavan tulevaisuudessa sekä yritysten tietojärjestelmiin että kuluttajien älypuhelinsovelluksiin. Thing2Data kytkee yhteen hallitusohjelmassa mainitun MyDatan ja tavaroiden internetin selväpiirteisesti hajautetuksi tietoturvalliseksi tilojen, laitteiden ja tavaroiden pilveksi.

Konsortioon on jo perustamisvaiheessa liittynyt useita keskeisiä logistiikan, kunnossapidon, tietotekniikka-alan ja julkishallinnon toimijoita sekä aluekehittäjiä. Julkistushetkellä osallistumisensa ovat vahvistaneet: Cursor, Fujitsu, Huoltovarmuuskeskus, Innofactor, Kouvola Innovation, Liikennevirasto, Liikenne- ja viestintäministeriö, Microsoft, Tieto, Vantaan kaupunki ja VR Group. Hankkeen toimeenpanija ja koollekutsuja on Sovelto. Konsortion jäsenmäärän odotetaan kasvavan lähiaikoina. Useat kymmenet yritykset ja julkiset toimijat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa hankkeessa kehitettävään järjestelmään.

Hankkeessa kehitetään yhteiset rajapinnat, sanastot ja pelisäännöt, joiden avulla organisaatiot voivat kehittää tavaroiden älykkyyttä pilvipalveluiden ja älypuhelinsovellusten avulla. Ohikulkija voi esimerkiksi osoittaa sammunutta lyhtypylvästä kännykällään. Viesti ongelmatilanteesta etenee sille organisaatiolle, jolle kyseisen lyhtypylvään kunnossapito kuuluu. Tavaraan liittyvät tositteet voidaan säilyttää digitaalisesti ja valmistaja voi lähettää tavaralle tietoa esimerkiksi huoltopaikan muutoksista.

Järjestelmä ei edellytä yhtenäistä merkintätapaa. Tavaran yksilölliseksi merkinnäksi käy esimerkiksi autojen osalta niiden rekisterikilpi ja muiden tavaroiden osalta muu vakiintunut ja yksilöivä merkintätapa. Pääsyoikeus tavaran tietoihin määrätään tavara- ja roolikohtaisesti. Tavarapilvien perustamiseen luodaan säännöt Internetin WWW-palveluiden tavoin, jotta yhteensopivuus toimijoiden välillä säilyy.

Thing2Data -palvelut suunnitellaan sopivaksi sekä kuluttajien omiin tarpeisiin että suurten organisaatioiden tarpeisiin. Rajapinnoista tulee avoimia siten, että tavarahallinnan, logistiikan ja ylläpidon sovelluksia, mutta myös monia innovatiivisia sovelluksia voivat kehittää sekä suuret että pienet toimijat. Thing2Data – palvelu on hajautettu räjähdysmäisesti suosiotaan kasvattavan lohkoketju-teknologian avulla (Blockchain).

Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot

Hankkeen käynnistäjänä on toiminut Sovelton hallituksen puheenjohtaja Risto Linturi ja toteutusta johtaa Sovelton perustaja Ahti Haukilehto. Hankkeen valtuuskunnassa ja ohjausryhmissä määritystyötä ja tavoiteasetantaa johtavat osallistuja- ja rahoittajaorganisaatioiden edustajat.

Ohjelmapäällikkö Petri Tolmunen, Cursor Oy: “Esineiden internetin kehittymiselle Suomessa on Thing2Data – hankkeen ja Risto Linturin aloitteen ansiosta loistavat edellytykset tuottaa sellaista uutta, mitä juuri nyt tarvitaan. Tarvittava muutos ei ole ainoastaan teknologinen, vaan myös kulttuurinen – IoT – murros tarvitsee ehdottomasti niin suuret, kuin pienet pk-yritykset saman pöydän ja yhteisen agendan ääreen. Thing2Data – konsortiohankkeessa tehdään uraauurtavaa kehittämistyötä suomalaisen liike-elämän ja koko yhteiskunnan hyväksi.”

Johtaja Mauri Mikkonen, Fujitsu Finland Oy: “Hanke tukee erinomaisesti Fujitsun globaalia Human Centric Intelligent Society visiota sekä tavoitteiltaan että toimintamalliltaan. Tietotekniikan avulla tulisi helpottaa meidän jokaisen arjen ongelmia ja helpottaa toimintoja. Verkostoitunut toimintamalli toimialan teollisuuden ja asiakkaiden kesken mahdollistaa hyvän vuoropuhelun ja asiakastarpeeseen pohjautuvan innovoinnin.”

Varautumispäällikkö Tero Kauppinen, Huoltovarmuuskeskus: “Yhteiskunnan kriittisten rakenteiden ja toimintojen varmistaminen ensiarvoisen tärkeää, mihin Thing2Data meidän näkökulmastamme liittyy. Lisäksi nämä systeemit integroituvat kansainvälisiin verkostoihin logistiikan lisäksi esimerkiksi ICT:hen, talouteen ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. HVK osallistuu tähän hankkeeseen pyrkiäkseen ennakoimaan yhteiskunnan turvallisuuteen vaikuttavia teemoja riittävän varhaisessa vaiheessa.”

Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj: “On hienoa olla mukana tässä Thing2Data-hankkeessa. Uskon että Innofactorin monipuolinen teknologiaosaaminen sekä laaja yritysasiakkaiden ja julkishallinnon tuntemus auttavat kehittämään hankkeesta kaupallisesti menestyvän. Toivon, että Thing2Data-hankkeella on myös merkitystä valtakunnallisella tasolla nostamaan Suomen kansainvälistä kilpailukykyä.”

Toimitusjohtaja Martti Husu, Kouvola Innovation Oy: “Kouvola Innovation Oy ja IBM USA:n Watson IoT Group rakentavat yhdessä teollisen internetin perustuksia tekoäly- ja lohkoketjuteknologialla. Kouvolaan sijoittuvassa yritysten osaamiskeskittymässä kehitetään sekä IBM:n että paikallisten yritysten voimin logistiikan konttiliikennettä optimoivaa IoT-sovellusta jota testataan Eurooppaan johtavissa Scandinavian-Mediterranean- sekä NorthSea-Baltic – kuljetuskäytävissä. ”

Ylijohtaja Mikael Nyberg, Liikenne- ja viestintäministeriö: “Liikenne- ja viestintäministeriö iloitsee Thing2data-konsortiohankkeen käynnistymisestä. Hallituskauden tavoitteena on luoda suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille. Hanke on hieno esimerkki digitaalisten hyödykkeiden ja innovatiivisen yritystoiminnan kehittymisestä, toteaa.”

Liiketoimintajohtaja, IoT, Big Data ja Hybridi-IT Henriikka Åkerman, Microsoft Oy: “Olemme hankkeen valmistelussa ilahtuneena todenneet, että suomalaisista yrityksistä ja myös julkishallinnon organisaatioista löytyy edelläkävijöitä, jotka haluavat tutkia digitalisaation ja asioiden internetin mahdollisuuksia myös nykyisen liiketoimintansa ulkopuolelta. Juuri tämän tyyppiset, nopeisiin kokeiluihin perustuvat yhteishankkeet auttavat meitä Suomessa pääsemään asioiden intranetista kohti asioiden internetin todellisia, vallankumouksellisia hyötyjä.”

Toimitusjohtaja Sanna Varpukari, Sovelto Oyj: “Sovelto edistää aktiivisesti Suomi 2.0 -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa henkilötyön tuottavuus kouluttamalla suomalaiset tulevaisuuden aloille. Thing2Data on yksi ohjelman tärkeimpiä hankkeita. Suomi saadaan nousuun yhteisillä hallinnon, prosessien ja logistiikan digitalisointihankkeilla, joissa on huomioitu myös kansalaisnäkökulma. Hienoa, että näin moni edelläkävijäorganisaatio on saatu mukaan tähän koko kansakunnalle uutta arvoa tuottavaan hankkeeseen.”

Johtaja Taneli Tikka, Tieto Industrial Internet, Tieto Oyj: “Hankkeelle on paljon sovellusalueita. Tieto tekee lukuisia toteutuksia asiakkaille eri teollisuuden, logistiikan, energian ja infrastruktuurin alueilla esimerkiksi – ja monissa niistä on selviä hyötyjä mitä paremmalla & kokonaisvaltaisemmalla datalla voidaan saavuttaa. Thing2data on lupaava lähestymistapa saada kerättyä esim. kattavampaa metadataa ja masterdataa erilaisista esineistä, joka sopii suoraan Tiedon Big Data platformiin, koneoppimiseen ja edistyneisiin analytiikkaratkaisuihimme. Näen tällä hyvää lisäarvoa esimerkiksi jäljitettävyyteen, sertifiointiin, erilaiseen tarkastustoimintaan, sekä lukuisiin prosesseihin.”

Tullausjohtaja Jarmo Räikkä, Tulli: “Toivotan tervetulleeksi hankkeen, jossa tavaraan liittyviä tietoja voidaan koota käytettäväksi mm. tulliselvityksessä annettavien ilmoitussanomien muodostamiseen logistiikkaketjun eri vaiheissa.”

Tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko, Vantaan kaupunki: “Miksipä ei, sopii mielikuvaan Vantaasta. Paljon mahdollisuuksia, jos vain uskaltaa katsoa maailmaa tästä näkökulmasta. Asioiden identiteetti tehostaa tulevaisuudessa merkittävästi kaupunkien ja niitä ympäröivien sidosryhmien toimintaa, tehostamalla esimerkiksi logistiikkaa, tavarahallintoa ja kunnossapitoa. Tämä on investointi tulevaisuuteen ja merkittävä suomalainen askel eteenpäin. Thing2Data tulee käyttöönottonsa jälkeen vaikuttamaan sekä yritysten työprosesseihin että kuluttajien toimiin helpottaen tavarahallintoa, logistiikkaa, kunnossapitoa ja kaikkea tavaroihin, laitteisiin ja tiloihin sekä muihin tunnistettaviin paikkoihin liittyvää yhteydenpitoa.”

Tietohallintojohtaja, Jukka-Pekka Suonikko, VR Group: “Näemme Thing2Data hankkeen mahdollisuutena luoda digitalisaation avulla konkreettisia hyötyjä kaikille – kuluttajille, teollisuudelle, kaupalle, sekä logistisen ketjun eri osapuolille. VR Group on mukana hankkeessa ja haluamme yhteistyössä muiden osapuolten kanssa olla rakentamassa tätä käytännön IoT toteutusta ja uraauurtavaa palvelua. Samalla toivottavasti osaltaan myös kilpailuetua koko Suomelle.”

Palvelupäällikkö Iiro Nummela, Näkövammaisten liitto ry: “Thing2Data-hankkeessa kehitettävän ratkaisun avulla voidaan merkittävästi helpottaa näkövammaisten henkilöiden liikkumista ja tavaroiden löytämistä ostoksilla. Avoimien rajapintojen kautta tarjottava informaatio on hyödynnettävissä lukunäöstä riippumatta esimerkiksi koneäänen avulla mobiililaitteissa.”

Thing2Data – arkkitehtuurin ja hankkeen tekninen tiivistelmä

Thing2Data on rajapinnoiltaan tunnisteriippumaton. Tunnisteita voidaan luoda hajautetusti ja käyttää olemassa olevia, esimerkiksi ajoneuvojen rekisterilaattoja. Järjestelmä estää päällekkäisyydet. Thing2Data voidaan tunnisteajureiden avulla sovittaa mihin tahansa tunnisteisiin, jotka ovat yksilöllisiä. Thing2Data muuttaa tunnisteen algoritmisesti sen tyypistä ja sisällöstä riippuvaiseksi yksilölliseksi identiteetiksi. Hajautettu lohkoketju/blockchain osoittaa inventaaripalvelun osoitteen, jolla tavaran/tilan/laitteen/asian tiedot sijaitsevat. Inventaaripalveluiden rajapinta identiteettitietoineen on vakioitu, jotta sovellukset kykenevät käsittelemään inventaaritietoja palvelimesta ja sen arkkitehtuurista riippumatta. Käyttäjien roolikohtaiset käyttöoikeudet määritellään tavarakohtaisesti ja inventaaripalvelimet valvovat tietoturvaa. Tavarakohtaisesti määritellään myös, kuinka käyttäjän on roolissaan tunnistauduttava. Tavara voidaan sen omistajan niin halutessa siirtää inventaaripalvelusta toiseen identiteetin tai tunnisteen muuttumatta.

Arkkitehtuurin keskeiset hyödyt:

  • Tunnisteriippumattomuus
  • Palvelinriippumattomuus
  • Skaalautuvuus ja hajautus
  • Tavarakohtainen tietoturva
  • Tarpeen mukainen käyttäjätunnistus
  • Käyttötapa tavaran omistajan määrättävissä (MyData)
  • Avoin sovellusrajapinta

Thing2Data -hankkeen tekninen toteutus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thing2Data-hankkeen-tekninen-tiivistelma

Hankkeella on valtuuskunta, johon kuuluu johtotason edustaja kustakin rahoittajaorganisaatiosta. Kullakin hankkeen osa-alueella on oma ohjausryhmänsä, joka käsittelee Thing2Data – järjestelmän tarkemmat määritykset ja priorisoidut sovellusalueet.

Ohjausryhmien työn ja Thing2Data – järjestelmän rajapintojen ja referenssitoteutuksen valmistelee Sovelto, joka toimii hankkeen toimeenpanijana rajapintojen valmistumiseen asti. Rajapinnoista tulee avoimia.

 

Lisätietoja

Risto Linturi, hall. pj. Sovelto Oyj,
risto.linturi@sovelto.fi 050 511 4332

Ahti Haukilehto, hankkeen toteutuksen johtaja
ahti.haukilehto@sovelto.fi 040 500 9788

Pirjo Jarva, käytännön järjestelyt, Sovelto Oyj,
pirjo.jarva@sovelto.fi 0400 604 407

Sovelto on työelämän suunnannäyttäjä: työssäoppimisen, työn mielekkyyden ja tuottavuuden sekä teknologian hyödyntämisen opettaja. Sovelto toimii aktiivisesti Suomi 2.0 -ohjelmassa, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa henkilötyön tuottavuus ja kouluttaa suomalaiset tulevaisuuden aloille.

Päämäärämme on, että vuonna 2020 suomalaiset ovat maailman tuottavin ja rennoin kansa.

www.sovelto.fi