Vapaa julkaistavaksi: 29.3.2021 klo 8.30

Tekoäly GPT-3 ja tulevaisuudentutkija Risto Linturi tuottavat valmennuskokonaisuuden

Sovelto Oyj julkaisee jatkuvan oppimisen palvelussaan Sovelto Leaderissa valmennuskokonaisuuden Uudistu johtajana: luova ajattelu organisaatiossa. Valmennuksen toteuttaa Risto Linturi, apuopettajana ja sparraajana toimii tekoäly GPT-3. Koulutus rakentuu lyhyistä videoista eli nanopaloista.

Tekoälyn tuottaman opetuksen osuus koulutuksen sisällöstä on yli 30% ja se on kauttaaltaan alkuperäistä ja korjaamatonta. Dialogeilla on suuri merkitys opetuksessa, joka helposti verkkokoulutuksessa jää sivuun. Tekoäly auttaa kokeneen kouluttajan apuna erittäin paljon silloinkin, kun tekee ajatusvirheitä. GPT-3 on tämän hetken kehittynein luonnollisella kielellä käytyihin keskusteluihin kykenevä tekoäly. Se on opetusvaiheessaan lukenut Internetin keskeisimmät sisällöt, jonka avulla sen laajaan hermoverkkoon on syntynyt 175 miljardia parametria, joiden avulla se arvioi, mitä seuraavaksi kussakin keskustelussa tulisi sanoa.

Uraauurtavaa dialogia tekoälyn kanssa

Sovelto Oyj:n toimitusjohtaja Sanna Varpukari: ”Risto Linturi on laajasti luovuutta ja innovaatiomenetelmiä kouluttanut tulevaisuudentutkija, jonka ideoista monet ovat levinneet laajasti globaaliin mediaan. Oppijaksot perustuvat kymmenien filosofien ja innovaattoreiden, aivotutkijoiden, organisaatiotutkijoiden sekä luovuudesta kirjoittaneiden mestareiden ajatuksiin. Dialogeja tekoälyn kanssa hyödyntävän opetusmetodin kokeiluna oppijaksot ovat uraauurtavia. Uskomme, että työelämäoppimisen vallankumous on käsillä ja me olemme vahvasti mukana siinä.”

”Luovuutta tarvitaan yhä enemmän. Työympäristöt, kilpailutilanteet, asiakkaiden ja ympäristöjen haasteet vaativat jatkuvasti uudentyyppisiä ratkaisuja. Esimiestehtävissä ja asiantuntijatehtävissä henkilökohtaisen luovuuden ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta alaisten luovuutta voisi ohjata oman organisaation kannalta hyödyllisiin suuntiin. Luovuuden ymmärtäminen on välttämätöntä myös, jotta osaa tunnistaa luovat ja lupaavat ajatukset riittävän ennakkoluulottomasti. Luovien prosessien ohjaaminen on sekin oma taitonsa, jotta ryhmät tuottaisivat yhteisesti mahdollisimman hyödyllisiä ratkaisuja ja päätöksiä.”, muutosjohtaja ja koulutusohjelman mentori Risto Linturi kertoo.

Valmennusohjelma pähkinänkuoressa

Kokonaisuus muodostuu videoiduista johdannoista ja aihekohtaisista keskusteluista, joissa Risto Linturi ja GPT-3 pohtivat luovuuden keskeisiä kysymyksiä ja luovuuden sekä luovan johtamisen menetelmiä. Teemat jakautuvat kuuteentoista eri kokonaisuuteen. Kustakin kokonaisuudesta esitetään kolme erillistä näkökulmaa keskusteluineen. Esittelevä johdanto ja yhteenveto mukaan lukien lyhyitä noin viiden minuutin oppijaksoja on yhteensä viisikymmentä. Näiden lisäksi kuhunkin kuuteentoista kokonaisuuteen kuuluu kirjallinen kertausmateriaali ja runsaasti syventävää lähdeaineistoa sisältäviä viitteitä. Osa keskusteluista käydään englanniksi. Katso esimerkkivideo keskustelusta GPT-3:n kanssa »

Lisätietoja

Sovelto Oyj, toimitusjohtaja Sanna Varpukari, +358 40 7621762, sanna.varpukari@sovelto.fi ja muutosjohtaja, hallituksen pj. Risto Linturi, +358 50 5114332, risto.linturi@sovelto.fi

Sovelto on työelämän suunnannäyttäjä: kyvykkyyksien johtamisen, jatkuvan oppimisen ja teknologian hyödyntämisen valmentaja. Tavoitteenamme on demokratisoida oppiminen niin, että jokaisella on mahdollisuus oppia ja onnistua! Uskomme, että oppimiskykyinen henkilöstö on organisaation supervoima. Autamme luomaan kehittymistä tukevaa kulttuuria, mahdollistamaan jatkuvan oppimisen arjessa ja innostamaan ihmisiä niin, että jokainen voi olla paras oma itsensä

Sovelto on vuonna 2020 kansainvälisesti palkittu Microsoft Learning Partner of the Year 2020 maininnalla yhdessä globaalin LLPA-verkoston kanssa ja valittu globaalin Training Industry:n 20 nousevan it-koulutusyhtiön Watch List:lle.

Katso esimerkkivideo keskustelusta GPT-3:n kanssa »

Koko sarja tullaan julkaisemaan Sovelto Leader -palvelussa »