Sovelto Channel voitti Best Practice Awards 2015 -palkinnon Etelä-Afrikassa

Leading Learning Partner Association (LLPA) on EMEA-alueen (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) suurin koulutusorganisaatioiden verkosto. Verkostoon kuuluu 27 johtavaa tieto- ja viestintäteknologiakouluttajaa 27 eri maasta.

Tänä vuonna vuotuinen LLPA Summit pidettiin 16. – 20.11. Etelä-Afrikassa ja vuosittain jaettavan Best Practice -palkinnon voitti Sovelto Oyj:n digitaalinen oppimisympäristö Sovelto Channel. Palkinnon valinnan suorittivat verkoston jäsenet. Sovelton lisäksi palkittiin toiseksi kilpailussa valittu CompuTrain Ltd. (Hollanti) ratkaisullaan “Microsoft Exam Camp” ja kolmanneksi valittu Specialist (Venäjä) ratkaisullaan “Unlimited Learning”.

Vastuu suomalaisten työuranaikaisesta osaamisen kehittämisestä on siirtymässä työntekijöille

Suomalaisten organisaatioiden investoinnit henkilöstön kehittämiseen ovat pudonneet dramaattisesti vuoden 2008 jälkeen. Samaan aikaan osaamisvaatimukset työelämässä ovat kasvaneet ja työtekijöiden kyky uuden oppimiseen on noussut yhdeksi tärkeimmistä kilpailueduista. Kuitenkin nykytilanteessa osaaminen pääsee usein uran aikana happanemaan ja työntekijä saattaa työsuhteen aikana jopa menettää kilpailukykynsä. Vastuu työuranaikaisesta osaamisen kehittämisestä on siirtymässä työntekijälle itselleen.

Osaamisvaatimukset muuttuvat nyt nopeasti ja osaamisvajeita on pystyttävä paikkaamaan joustavasti työn ohessa. Työuranaikaisen oppimisen merkitys on tuottavuuden ja hyvinvoinnin kannalta kriittistä. Digitalisaation myötä työn tekemisen tavat ja koulutustarpeet ovat murroksessa. Uuden oppiminen siirtyy yhä enemmän verkkoon ja osaksi työpäivää. Tieto- ja viestintäteknologia on avainroolissa suomalaisten tuottavuusloikassa. On osaamisesta kiinni, pystymmekö hyödyntämään sen mahdollisuudet.

Työuranaikainen osaamisen kehittäminen pitää mahdollistaa kaikille

Suomen kilpailukyvyn elvyttäminen vaatii nopeita toimenpiteitä työväestön osaamisen ajanmukaistamiseen. Työuranaikainen jatkuva ja systemaattinen kouluttautuminen on työkyvyn ylläpidon kannalta keskeistä ja se hyödyntäisi niin työntekijöitä, työnantajia kuin yhteiskuntaakin. Jatkuva kouluttautuminen pitäisi mahdollistaa jokaiselle. Kuitenkin työnantajan maksaman osaamisen kehittämisen suhteen työntekijät ovat hyvin eriarvoisessa asemassa.

“Sovelto Channel on työelämän tarpeisiin kehitetty yhteisöllinen ja digitaalinen oppimisympäristö, joka on käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Yli 3000 oppisisällön eli nanopalan lisäksi oppijalla on tukena myös päivystävä verkkopedagogi. Osaamisen on työelämässä kartuttava toiminnan muutosten tahdissa. Oppiminen on kehittymisen pullonkaula ja osaaminen ihmisen arvokkainta omaisuutta. Haluamme tarjota palvelua kaikille suomalaisille niin edullisesti, että jokaisella on mahdollisuus omista lähtökohdistaan ja tilanteestaan riippumatta varmistaa ajanmukainen työelämätaitojen osaaminen.” kertoo Sovelton toimitusjohtaja Sanna Varpukari.

Lisätietoja

Sovelto Oyj
toimitusjohtaja Sanna Varpukari
+358 40 7621762
sanna.varpukari@sovelto.fi

Sovelto on työelämän suunnannäyttäjä: työssäoppimisen, työn järkeistämisen ja teknologian hyödyntämisen opettaja. Sovelto toimii aktiivisesti Suomi 2.0 -ohjelmassa, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa henkilötyön tuottavuus ja kouluttaa suomalaiset tulevaisuuden aloille. Päämäärämme on, että vuonna 2020 suomalaiset ovat maailman tuottavin ja rennoin kansa.

www.sovelto.fi

Leading Learning Partner Association (LLPA) »

Lue lisää Sovelto Channelista »