Sovelto osti Salcom Groupin koulutusliiketoimintaan liittyvät tuotteet ja oikeudet

Työelämän oppimiskeskus Sovelto Oyj on ostanut Salcom Group Oy:n konkurssipesästä kaikki koulutusliiketoimintaan liittyvät kurssit, koulutusmateriaalit, kurssitarjooman sekä verkko-opiskeluympäristön Tuutorin koulutussisällöt ja videot. Yritysjärjestelyssä siirtyvä materiaali integroidaan soveltuvin osin digikoulutusympäristö Sovelto Channeliin.

Työväestön osaaminen on avain kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Osaamisvaatimukset muuttuvat nyt nopeasti ja osaamisvajeita on pystyttävä paikkaamaan joustavasti työn ohessa. Työuranaikaisen oppimisen merkitys on tuottavuuden ja hyvinvoinnin kannalta kriittistä. Digitalisaation myötä työn tekemisen tavat ja koulutustarpeet ovat murroksessa ja uuden oppiminen siirtyy yhä enemmän verkkoon ja osaksi työpäivää.

Hallituksen koulutus-kärkihankkeen tavoitteena on mm. parantaa oppimistuloksia vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin panostamalla digioppimiseen, uuteen pedagogiikkaan ja uusiin oppimisympäristöihin. Ohjelman painopiste on koulumaailmassa. Uudistumisen tarve on kuitenkin polttava ja kilpailukyvyn elvyttäminen vaati nopeita ja laajasti vaikuttavia toimenpiteitä työväestön osaamisen ajanmukaistamiseksi. Tieto- ja viestintäteknologia on avainroolissa suomalaisten tuottavuusloikassa. On osaamisesta kiinni, pystymmekö hyödyntämään sen mahdollisuudet. Vuoden 2008 jälkeen työnantajien investoinnit henkilöstön kehittämiseen ovat romahtaneet ja nyt vastuu työuranaikaisesta osaamisen kehittämisestä on siirtymässä työntekijöille.

Digitaalisuus mahdollistaa uudet helpot ja kustannustehokkaat oppimismuodot

“Sovelto Channel on työelämän tarpeisiin kehitetty yhteisöllinen ja digitaalinen oppimisympäristö, joka on käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Yli 3000 oppisisällön eli nanopalan lisäksi oppijalla on tukena myös päivystävä verkkopedagogi. Osaamisen on työelämässä kehityttävä toiminnan muutosten tahdissa. Oppiminen on kehittymisen pullonkaula ja osaaminen ihmisen arvokkainta omaisuutta. Haluamme tarjota palvelua kaikille suomalaisille niin edullisesti, että jokaisella on mahdollisuus omista lähtökohdistaan ja tilanteestaan riippumatta varmistaa ajanmukainen työelämätaitojen osaaminen.” kertoo Sovelton toimitusjohtaja Sanna Varpukari.

Lisätietoja

Sovelto Oyj
toimitusjohtaja Sanna Varpukari
+358 40 7621762
sanna.varpukari@sovelto.fi

Sovelto on työelämän suunnannäyttäjä: työssäoppimisen, työn järkeistämisen ja teknologian hyödyntämisen opettaja. Sovelto toimii aktiivisesti Suomi 2.0 -ohjelmassa, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa henkilötyön tuottavuus ja kouluttaa suomalaiset tulevaisuuden aloille. Päämäärämme on, että vuonna 2020 suomalaiset ovat maailman tuottavin ja rennoin kansa.

www.sovelto.fi

Lue lisää Sovelto Channelista »