Mikä on digitalisaation huippuasiantuntijan oppimislupaus vuodelle 2019?

Mikä on digitalisaation huippuasiantuntijan oppimislupaus vuodelle 2019?

Vauhdilla kiihtyvässä työelämän murroksessa kaivataan jatkuvasti uutta osaamista sekä luovia oppimisen tapoja. Sovelto pyysi suomalaisilta oppimislupauksia, jotta voisimme jatkossakin olla kotimaisen osaamisen tukena. Digitalisaation huippuosaamista tarjoavan tamperelaisen ohjelmistoyhtiö Goforen toimitusjohtaja Timur Kärki antoi Soveltolle oman oppimislupauksensa.

Muutos tehdään yhdessä

Uusien teknologioiden ja työtapojen yltäkylläinen tulva sekä alituinen muutos luovat uudenlaisia edellytyksiä myös suomalaisten osaamisen kehittämiselle. Työssään Kärki on tottunut ratkomaan digitalisaation asettamia haasteita, mutta hän näkee kehityksessä myös mahdollisuuksia.”Minua motivoi uutta kohden meneminen sekä uusien asioiden näkeminen ja kokeminen. Se pätee sekä yksilö- että yhtiötasolla”, Kärki kertoo. ”Onhan tämä jatkuvan kehityksen aikakausi hienoa aikaa. Vaikka se onkin jossain määrin myösraskasta, niin kehitys vaatii jatkuvaa uuden oppimista”, hän jatkaa.

Nykyarjessa työyhteisön tuki on Kärjen mukaan tärkeässä roolissa. Organisaationon muututtava maailman mukana. Esimiehenä Kärjen omaa osaamistaakkaa hieman lieventää vahva ja hieno henkilöstöverkosto, mutta yhtiön kasvaessa myös johtamisen vaatimukset kasvavat.”Me muutumme, opimme ja kasvamme yhdessä. Toki itsenikin täytyy oppia jatkuvasti uutta, sillä hallinnointi muuttuu koko ajan vaativammaksi”, Kärki summaa. ”Monet asiat ovat mahdollisia, kun mennään hyvällä ryhmällä uutta kohden. Rohkeasti ja yhdessä edeten suuretkin oppimisprosessit on mahdollista saavuttaa.” Samalla kun hän pyrkii kehittämään esimiestaitojaan suuren yhtiön toimitusjohtajan roolissa, Kärki tahtoo kasvaa myös paremmaksi työkaveriksi yhteisön sisällä

Tärkeintä on osaamisen soveltaminen

Vaikka arki on kiireistä ja uusia asioita olisi tarjolla jatkuvasti, Kärki pysyy rauhallisena. Hän kertoo oivaltaneensa, että kaiken uuden taustalla on aina jokin teoria, vaatimus tai käytäntö, johon asiat perustuvat. Taustojen sekä reunaehtojen tuntemus auttaa asioiden hahmottamisessa. ”Toisaalta on hyvä myös katsoa, mitä muut ovat tehneet samassa tilanteessa”, hän lisää. ”Kaikkein tärkein asia on kuitenkin se, että osaa tuoda oman mausteensa kokonaisuuteen. Että osaa soveltaa kaikkea ymmärrystään ja löytää oman tapansa toimia”, Kärki kiteyttää. Katso oheinen video, niin tiedät, mitä Timur Kärki lupaa oppia vuonna 2019.

Lue lisää kampanjasta ja katso kaikki videot: #oppimislupaus

Tutustu Sovelton johtamiskoulutuksiin täällä.