Mikä sinusta tulee isona?

Mikä sinusta tulee isona?

Tietysti lakasen lakaisinkoneella!

Vanhassa liikenneturvallisuuskampanjassa kyseltiin lapsilta, mitä he tekevät isona. Yksi hauskimmista ja mieleenpainuvimmista vastauksista oli: “No, tietysti lakasen lakaisinkoneella!” Tänä päivänä vastaukset ovat varmasti osin samoja mutta saman kysymyksen voi esittää, ei vain lapsille, vaan käytännössä kaikille – myös työikäisille ja nykyisille ammattilaisille. Varmaa on, että työtehtävät muuttuvat jatkossakin kiihtyvällä tahdilla ja syntyy paljon uusia ammatteja, joita emme vielä ole edes tunnistaneet. Mitä sinun pitäisi osata, jotta olet ammattilainen myös tulevaisuudessa?

 

Työpaikkailmoitukset vuonna 2025

Tulevaisuudessa ammattinimikkeenäsi voisi olla vaikkapa: Virtuaalitilojen suunnittelija, Kloonifarmari, Freelance biohakkeri, Robottietiikan asiantuntija tai IoT-datasuunnittelija. Tässä on vain muutamia esimerkkejä, teknologian kehittyminen ja osin sen lieveilmiötkin tuottavat jatkossa paljon uusia tehtäviä ja nimikkeitä. Varovaisena arviona voi ajatella, että kymmenen vuoden päästä yli 60% ammattinimikkeistä on sellaisia, joita ei tällä hetkellä ole olemassa.

Useissa eri tutkimuksessa nousee esiin selkeästi myös muutama nykyien toimiala, joissa työpaikkojen määrä on kasvussa robotisaation ja tekoälyn lisääntymisestä huolimatta. Näitä aloja ovat etenkin terveydenhoito ja erilaiset palvelu- ja myyntitehtävät.

Terveydenhuollossa kasvussa nähdään erityisesti terveystekniikkaan liittyvät tehtävät sekä erilaiset hyvinvointiin ja sen edistämiseen liittyvät toimenkuvat, kuten laitehuoltoteknikot ja fysioterapeutit. Myynti- ja palvelualoilla työpaikkojen määrän kasvun nähdään perustuvan kykyyn adoptoitua ja lukea keskustelukumppanin reaktioita ja kulttuuritaustaa, johon robotit eivät vielä lähitulevaisuudessa pysty.

Selkeiden kasvualojen rinnalla kysyntää tulee olemaan erityisesti muutamasta työelämätaidosta. Näitä tulevat olemaan teknologiset taidot ja kyky kiteyttää oleellinen suurista tietomääristä. Tältä osin softakehittäjillä, data-analytiikoilla ja tietoturvan kanssa työskentelevillä näyttääkin olevan kysyntää myös tulevaisuudessa. Tarve jatkuvaan uuden oppimiseen tarjoaa töitä myös opettajille ja eri alojen valmentajille. Myös lyhyemmät työsuhteet ja ‘työkeikat’ ovat yleistymässä – täsmäosaajille löytyy tehtäviä mutta ne eivät kestä samassa yrityksessä kovin pitkään.

 

Tulevaisuuden työntekijän tärkeimmät ominaisuudet

Työelämätaitoja ja työtekijöiden sekä työantajien suhtautumista tulevaisuudessa tarvittaviin taitoihin selvitettiin myös 2016 laajassa Suomalaisen Työn Liiton julkaisemassa tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa työnantajat pitävät tulevaisuuden työntekijän tärkeimpinä ominaisuuksina tahtoa kehittyä ja halua oppia uutta (55 % työnantajista), joustavuutta työaikojen ja työn muotojen suhteen (48 %) sekä muutosvalmiutta ja sopeutumiskykyä (45 %). Tämä korreloi varsin hyvin muiden tutkimusten kanssa, joissa sekä muutos että täsmäosaamisen tarve korostuvat.

Työntekijät itse pitivät työntekijän tärkeimpinä ominaisuuksina moniosaajuutta (51 % työntekijöistä), joustavuutta (43 %), tahtoa kehittyä ja oppia uutta (38 %) sekä muutosvalmiutta ja sopeutumiskykyä (37 %). Tulokset poikkeavat jonkin verran työnantajien näkemyksistä mutta selvästi myös työntekijät ovat oivaltaneet muutosvalmiuden ja jatkuvan oppimisen merkityksen.

 

Eteenpäin kohti tulevaisuuden ammattia

Näyttää siis siltä, että uusia mielenkiintoisia tehtäviä, ammatteja ja toimenkuvia syntyy kiihtyvällä tahdilla. Osa ammateista on hyvin teknisiä mutta ennen kaikkea tulevissa työelämän tarpeissa korostuu halu oppia uutta, muutosmyönteisyys ja kyky tulla toimeen paitsi ihmisten, niin myös suurten tietomäärien kanssa ja pystyä kiteyttämään oleellinen nopeasti.

Oppimisen merkitystä voi tässä kohtaa ainoastaan alleviivata – ja se voi tapahtua hyvin monella eri tavalla – katsomalla lyhyttä videoleikettä ja täsmäoppimalla jonkin pienen asian tai ottamalla haltuun laajemman kokonaisuuden intensiivisesti lyhyessä ajassa. Samalla tavalla kuin ammatit myös oppimismuodot ja niiden tarjonta ovat kehittyneet viime aikoina huomattavasti. Jokaiselle oppijalle löytyy varmasti sopivin tapa oppia uutta. Mikä on sinun tulevaisuuden osaamisalueesi? Millä tavalla sinä haluaisit tulevaisuudessa opiskella?

Alkuun pääset vaikkapa kokeilemalla Sovelton FutuBottia, jolla voit rakentaa oman tulevaisuuden CV:si, sillä paitsi elämä myös työelämä on jatkuvaa oppimista.

 

Lue lisää tulevaisuuden työstä ja katso jutussa mainittu video:

Löydä FutureCV:si

Demos Helsinki – Työ 2040

Suomalaisen Työn Liiton tutkimus / Talouselämä

No, tietysti lakasen lakasinkoneella (Youtube)