Näin kehität tiimiäsi viikoittaisen työn ohella tehokkaasti

Näin kehität tiimiäsi viikoittaisen työn ohella tehokkaasti

Työssäoppiminen on organisaatioille ja yksilöille, jotka haluavat menestyä, elinehto.  

Nykyajan nopeasti muuttuvassa maailmassa yksilöiden ja tiimien tavat omaksua uusia teknologioita, työtapoja, vuorovaikutus- ja johtamistaitoja sekä hyödyntää uusia opittuja taitoja käytäntöön, vaikuttavat yksilötasolla uramenestykseemme ja organisaatiotasolla tiimien tyytyväisyyteen, tuloksellisuuteen ja lopulta liikevaihtoon ja tulokseen asti.  

Muutoksen tahdissa pysyminen vaatii jatkuvaa kyvykkyyksien kehittämistä yksilöiltä, ja toisaalta, osaamisen kehittämisen johtamista tiimien esimiehiltä ja johtajilta. 

Perinteisesti, työntekijöiden lähettäminen kurssille oppimaan uusi osaamisalue tai kokonaisuus on toiminut hyvänä keinona sitouttaa osaajia organisaatioon – kurssikokemuksella kasvatetaan samalla osaamista ja luodaan syvempää merkityksellisyyttä työhön laajentuneiden tehtävien ja viihtyvyyttä lisäävän luontaisedun kautta. Tarjoamalla tiimille mahdollisuuden uran kehittämiseen merkityksellisillä osaamisalueilla voidaan sitouttaa tiimin jäseniä samanaikaisesti motivoivampaan ja tehokkaampaan työpanokseen.  

Viikottain tapahtuva jatkuva osaamisen kehittäminen tarjoaa kehittyville tiimeille useita hyötyjä

Monet johtavat organisaatiot ovat kuitenkin tunnistaneet, että kurssi vuodessa ei riitä osaamisen kehittämiseen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tarvitaan tueksi jatkuvan oppimisen työkaluja, kuten laajalti tutkittu 70-20-10 oppimisen malli ehdottaakin: valtaosa yksilön oppimisesta (70 %) tapahtuu itse työssä, työtehtävissä, opittua soveltamalla.  

Jatkuvan oppimisen työkaluilla itse työn aikataulutus ei myöskään kärsi, ja kurssilta palatessa työntekijää eivät odota kasaantuneet työt työpöydällä, vaan oppiminen tapahtuu työn ohessa, mikrohetkinä ja viikkoaikataulun lomassa tehostaen työtä parhaimmillaan enemmän kuin oppimiseen tarvitaan aikaa. 

Juuri näistä syystä voittavien organisaatioiden esimiehet ja johtajat ovatkin alkaneet kiinnittämään huomiotaan siihen valtaosaan, jossa työntekijöiden oppiminen tapahtuu.  

Oikeat kysymykset auttavat osaamisen kehittämistä tehokkaasti ohjaavat johtajat aluille, kuten  

 • Millä tavalla kannustamme työntekijöitä oppimaan osana työtään?  
 • Millä tavalla uusia taitoja meillä omaksutaan?  
 • Miten osaajat haluaisivat oppia ja kehittää osaamistaan?  
 • Millä tavalla osaamisen kehittämistä johdetaan ja mitataan?  
 • Millä tavalla oppeja jaetaan tiimien kesken?  

Silti, vaikka työssä kerääntyneitä oppeja jaettaisiin joka perjantaisissa Show & Tell -tilaisuuksissa rennoissa merkeissä, kerran kvartaalissa tehtävä kysely tuottaisi tiimiesimiehille, HR:lle ja johdolle dataa siitä, mitä osaamisalueita tekijöiden mielestä on tärkeä kehittää ja jatkuvat puolivuosittaiset kehityskeskustelut ohjaisivat tekijöiden tavoiteasetantaa myös osaamisen kehittämisen osalta, jää tiimiesimiehille ratkottavaksi vielä keskeinen ongelma: Miten työn ohella oppiminen järjestetään tehokkaasti?  

Monien tuntien tuhlaaminen oikeaa verkkokurssia tai YouTube-videota etsiessä, kun ongelma tulee eteen ei välttämättä ole se kaikista tehokkain tapa ja pahimmillaan kompetenssialueet eivät ole tuottavassa tilassa isosta prosentuaalisesta osasta työviikkoja. 

Jatkuva oppiminen osana jokaista työviikkoa, ketterästi 

Vastaamaan näihin moderneihin yksilöiden ja organisaatioiden tarpeisiin, olemme kehittäneet jatkuvat oppimisen palvelut – tukemaan organisaatioiden ja yksilöiden oppimista, osana jokaista viikkoa. Samalla myöskään modernien johtajien ja työntekijöiden ei tarvitse enää huolehtia ja murehtia siitä, miten osaamisen kehittäminen järjestetään tehokkaasti osaksi arkea. 

Näin kaikille jää aikaa liiketoiminnallisesti tärkeiden ydinprosessien pyörittämiseen, samalla kun osaamisen kehittäminen tukee näitä ydinaktiviteetteja. 

Jatkuvien palveluiden käyttäjät saavat: 

 • Viikoittaiset ja tehokkaat 1–1,5 h tehokoulutukset käytössä työn lomassa – Tehokoulutusten aikana opitaan uutta tietoa, jonka voi soveltaa käytännön työhön nopeasti, tiiviissä paketissa. Työntekijät ilmoittautuvat omatoimisesti haluamiinsa koulutuksiin. 
 • Kuratoidun sisältökirjaston tarpeisiisi sopivaksi – Osaamisen kehittämiseen vaadittavat sisällöt järjesteltyinä ja pureskeltuina, jotta oikean tiedon etsimiseen käytetty aika minimoituu. Sisältökirjasto käytettävissä itseopiskeluun työn luppotunneilla, silloin kuin tekijät voisivat käyttää aikaansa omaksumaan uutta työtehtävien lomassa.  
   
 • Osaamispolun kehityssuunnitelmat – Osana palvelua luomme räätälöidyn suunnitelman osaajille, miten kyvykkyydet ja taidot nostetaan tarvittavalle tasolle. Kirkastetaan oppimispolut ja tarvittavat opittavat kokonaisuudet ja aikataulutetaan ne järkevästi ja tavoitteellisesti, jotta osaamisen kehittämisen seuranta helpottuu.  
   
 • Konkreettiset ja käytännölliset työssäoppimista tukevat harjoitukset ja caset – Jotta osaamista voi syventää ja soveltaa käytäntöön, tarvitsee oppija tuekseen käytännöllisiä harjoituksia ja keissejä, joilla viedä opittu tieto omaan työhön 
 • Osaavan valmennuksen tuen käyttöön – Tuemme tiimiäsi kehityskeskustelujen ja osaamisen kehittämisen kartoituksissa tarpeen mukaan. Yksilöille tarjoamme 1-on-1 coachingia osana jatkuvia palveluita, kun valmennukselle on tarve.  
 • Asiantuntevien alan johtavien osaajien katsaukset uusimpiin tuuliin ja trendeihin – Osaajille on tärkeä pysyä aallonharjalla, ja siksi tuotamme jatkuvasti asiantuntijoiden alustamia katsauksia interaktiivisina keskustelutilaisuuksina yhteisön kesken. Jatkuvilla oppijoilla on pääsy näihin eksklusiivisiin sisältöihin. 
 • Pääsyn motivoituneeseen oppimisen yhteisöön, jossa opitaan ja jaetaan uusinta tietoa jatkuvalla sykkeellä – Verkostoidu, jaa, inspiroidu. Tiimeille luomme ympäristön, jossa jakaminen ja yhteistyö osaamisen kehittämisen ympäriltä kulminoituu sitouttavaksi kokemukseksi.