Näin pääset kärkeen oppimiskulttuurin muutoksessa

Näin pääset kärkeen oppimiskulttuurin muutoksessa

Työ vaatii enemmän jatkuvaa oppimista kuin koskaan. Sovelton neljä asiantuntijaa kokoontuivat keskustelemaan aiheesta ja antavat vinkkejä, joiden avulla yksilön ja koko organisaation oppiminen saadaan uudelle tasolle.

1. Madalla oppimisen kynnystä

Sovelton asiantuntijoiden mukaan stressiä jonkin tietyn asian oppimisesta voi lähteä purkamaan jakamalla sen tarpeeksi pieniin palasiin.

”Esimerkiksi 20 minuutin bussimatkalla voi jo oppia melkein huomaamatta uutta tai lenkillä kuunnella asiantuntijahaastattelun”, Sovelton eCommerce Manager Mikko Sievänen vinkkaa.

Uudenlaisen, nykyajan tarpeisiin vastaavan oppimiskulttuurin keskiössä onkin tiukkojen parin päivän rypistysten sijaan monimuotoisempi jatkuva oppiminen. Tätä edustavat uudet hybridikurssit, joita Sovelto tarjoaa jatkuvasti lisää. Ne ovat yhdistelmä videosisältöä, omaehtoista oppimista, kouluttajan sparrausta ja harjoitustehtäviä.

”Pienemmät moduulit takaavat tehokkaamman oppimisen ja tekemisen kautta osaaminen syvenee”, Trainee Competence Specialist Miro Temonen kertoo. ”Sertifikaatin lisäksi saavutetaan syvempi ymmärrys.”

2. Räätälöity sisältö säästää aikaa

Usein uuden asian oppimiseen menee paljon aikaa ja voimavaroja, sillä oikean kurssin tai materiaalin löytäminen vie aikaa. Yksittäisen asian oppiakseen joutuu kahlata suuria määriä tietoa.

Tätä haastetta esimerkiksi Sovelton syksyn aikana uudistuva verkkopalvelu tulee entistä vahvemmin ratkaisemaan.

”Meillä tulee olemaan yhä enemmän helposti hakusanoilla löydettäviä lyhyitä videoklippejä, joiden avulla tietyt asiat voi opetella todella nopeasti ja vaivattomasti”, Trainee Competence Specialist Samu Kauppinen kertoo.

Tiedon pirstaloituminen ja moninaiset tilanteet luovat erilaisia tarpeita, minkä takia myös kurssin valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että se räätälöityy omia tavoitteita vastaavaksi.

”Toimivalla kurssilla kouluttaja tarjoaa vastauksia opiskelijoiden soveltaessa kohtaamiin juttuihin, jolloin jokainen koulutus on kurssilaisten ja näiden tarpeiden näköinen”, Sievänen muistuttaa.

3. Tunnista oma oppimistyylisi

Oman oppimistyylin tunnistaminen kannattaa. Luokkamuotoinen koulutus ei aina ole paras ratkaisu jokaiselle eikä kaikkien asioiden oppimiseen.

”Ihmisillä on erilaisia tapoja oppia. Kannattaakin suosia niitä, jotka tuntuvat parhailta. Joku kuuntelee mieluiten, toinen oppii tekemällä ja kolmas visuaalisesti”, CRM Specialist Suvi Tiirakari muistuttaa.

Hybridikurssit eivät ole tiukasti tiettyyn aikaan ja paikkaan sidottuja, joten omasta arjesta voi hyödyntää oppimiseen pieniäkin hetkiä, jolloin oma motivaatio ja vireys ovat parhaimmillaan.

4. Sparraaminen voittaa yksin puurtamisen

Hyödyllisimmät opit ja oivallukset syntyvät usein yhdessä joko kouluttajan tai muiden kurssilaisten kanssa.

”Meidän näkemys Soveltolla on, että kouluttajan tulee olla saatavilla sparraus- ja keskustelukumppaniksi”, Sievänen kertoo.

Tämä tarkoittaa muun muassa, että kouluttaja auttaa kysymyksissä ja luo vertaisoppimisen edellytykset, kuten digitaaliset alustat: ryhmätyötilat, oppimisympäristöt ja yhteiset keskustelut.

”Tällöin tapahtuu vertaisoppimista ja oppimisen tueksi tulee yhteisöllisyyttä”, sanoo Tiirakari.

5. Hyödynnä uudistuvaa verkkopalvelua

Jatkuvan oppimisen kulttuuriin kannattaa Sovelton asiantuntijoiden mukaan siirtyä mahdollisimman pian niin omakohtaisella kuin organisaationkin tasolla.

Siirtymän tukena voi käyttää syksyn kuluessa uudistuvaa Sovelton verkkopalvelua. Se tarjoaa entistä yksilöllisempiä ja monimuotoisempia oppimisratkaisuja helposti löydettävässä muodossa.

”Haluamme tarjota innostusta ja löytämisen riemua sitä kautta, että itselle oikean tyyppinen sisältö löytyy helposti”, Sievänen kertoo.

Käynnissä on liukuva muutos ja uusia kursseja on jo ovella. Uudistuneessa verkkopalvelussa voi pian myös ostaa verkkokauppamaisesti esimerkiksi videoita ja kuukausipohjaisia käyttöoikeuksia, mikä tekee asioinnista helppoa.

Uuden verkkopalvelun keskiöön on otettu käyttäjäystävällisyys ja ihmisläheisyys.

”Sovelto ei ole pelkästään tekninen toimija tai IT-kouluttaja, vaan tarjolla on laaja tarjonta työelämää ja johtamista”, Sievänen kiteyttää. ”Niin organisaatiot kuin yksilötkin löytävät helposti kaiken tarvitsemansa ja pääsevät viemään jatkuvan oppimisensa uudelle tasolle.”

Käynnissä on liukuva muutos ja uusia kursseja on jo ovella. Uudistuneessa verkkopalvelussa voi pian myös ostaa verkkokauppamaisesti esimerkiksi videoita ja kuukausipohjaisia käyttöoikeuksia, mikä tekee asioinnista helppoa. Käynnissä on liukuva muutos ja uusia kursseja on jo ovella. Uudistuneessa verkkopalvelussa voi pian myös ostaa verkkokauppamaisesti esimerkiksi videoita ja kuukausipohjaisia käyttöoikeuksia, mikä tekee asioinnista helppoa.

KATSO OPPIMISEN ERI MUODOT