Näin taklaat MCPP:n tuomat sertifiointihaasteet

Näin taklaat MCPP:n tuomat sertifiointihaasteet

Taakse jääneen kesän jäljiltä taakse jäi myös Microsoftin vanha kumppaniohjelma Microsoft Partner Network (tai tuttavallisemmin MPN). Lokakuun alusta käynnistyi Microsoftin uusi kumppanuusmalli, Microsoft Cloud Partner Program (MCPP). Microsoft on yksinkertaistanut ja jakanut pilvipalvelunsa kuuteen ratkaisualueeseen. Uusi kumppaniohjelma Microsoft Cloud Partner Program, noudattaa tätä ratkaisualuejakoa. Kumppani voi nyt pätevöityä yhteen tai useampaan ratkaisualueeseen.

Pilviteknologioiden kehittyessä valtavaa vauhtia on osaavan työvoiman puute muodostunut tulpaksi kehityksessä. Microsoft on puhunut tästä jo useamman vuoden ja on selkeästi ottanut vastuunkantajan roolin osaajapulan ratkaisemiseen. Eräs MCPP:n suurimmista muutoksista liittyykin asiantuntijoiden osaamiseen ja osaamisen todentamiseen sertifioinnein.

MCPP-ohjelmassa pisteitä ansaitaan henkilöstön sertifiointien kautta. Perustasoon vaaditaan ns. Associate-tason sertifioinnit (Intermediate) ja niiden lisäksi kumppanilla tulee olla myös Expert-tason sertifioituja osaajia (Advanced). Vaikka yksittäisellä henkilöllä voi olla sekä Intermediate- että Advanced-tason sertifiointeja, saman henkilön sertifioinnit tuottavat vain yksittäiset pisteet. Aikaisempaan verrattuna sertifiointeja täytyy siis olla useampia ja jatkossa niiden ylläpitämiseksi tulee varmistaa myös jatkuva oppiminen.

Jatkuva oppiminen kumppanuustasojen saavuttamisen ytimessä

Monelle yritykselle jatkuvan oppimisen käsite on vielä melko uusi. Pilviteknologioiden nopea kehitysvauhti nostaa jatkuvan oppimisen merkittäväksi liiketoiminnan menestystekijäksi. Osaamisen kehittäminen aiheuttaa pilvikumppaneille kuitenkin usein päänvaivaa. Intensiiviset monen päivän luokkakoulutukset ovat organisaatiolle haastavia. Asiantuntijoiden tehokas työaika romahtaa nollaan ryhmän ollessa 3-4 päivää kurssilla poissa varsinaisista työtehtävistä. Tällä saattaa olla merkittäviä vaikutuksia asiantuntijaorganisaatioiden laskutustavoitteisiin ja projektien aikatauluihin.

Myös halutun oppimäärän saavuttamisen todentaminen jää epäselväksi, jos luokka¬koulutusten jälkeen sertifiointia ei ole saavutettu. Toisin sanoen neljän päivän intensiivikoulutuksen ROI jää saavuttamatta, jos käteen jää vain kampaviinereiden rasvaamat sormet! Intensiivikurssin tietomäärä voi olla musertava ja yksittäisten nippelitietojen muistaminen tietoähkyssä tekemätön paikka.

Yksittäinen kurssi ei tee autuaaksi, jos opiskeltua tietoa ei pysty viemään käytäntöön. Lisäksi Advanced-tason sertifioinnit ovat useamman testin takana. Kumppaniohjelmien vaatimusten saavuttaminen vaikeutuu, jos sertifiointien määrä polkee paikallaan. Hybridityön “on-demand”-vaatimukset koskevat myös työn ohessa tehtävää oppimista. Kaikelle on oltava paikkansa ja aikansa.


Vinkit osaamistasojen saavuttamiseen

Osa kumppaneista ei ehdi saavuttaa uuden kumppaniohjelman vaatimusten mukaisia kompetensseja määräaikaan mennessä. Microsoft on kuitenkin myöntänyt vuoden siirtymäajan ohjelman vaatimusten saavuttamiseksi. Tässä vinkkilista MCPP-kumppanuustasojen osaamisvaatimusten saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi:

  • Tarkastele asiaa liiketoiminnallisesti, strategisella tasolla. Mitkä ratkaisualueet ovat yrityksen liiketoiminnan ytimessä nyt ja huomenna?
  • Osaamisen kehittämiselle tulisi löytyä prosessi: vasta silloin voidaan puhua jatkuvasta oppimisesta.
  • Vie osaamisen kehittäminen kulttuuriin: vaadi, huomioi, viesti ja palkitse!
  • Osaamisen kehittäminen on maraton, ei 110 metrin aitajuoksu.
  • Älä keskity ainoastaan minimivaatimuksiin, vaan tarkastele asiaa pidemmällä tähtäimellä.
  • Varmista että yrityksessä on mahdollisimman laaja-alaista osaamista perussertifioinneista erikoistumisiin saakka.
  • Tee(tä) yksilötason suunnitelmat sekä vuosikello.
  • Ole esimerkkinä! Myös johtotasolle on tarjolla peruskoulutuksia.
  • Varmista että palvelut tukevat opittua, jotta saavutetuille sertifioinneille on myös käyttöä.
  • Varmista että koulutuskumppanisi pystyy huomioimaan liiketoimintasi tarpeet.

Sovelto 💗 Eduhouse tarjoaa 13 erilaista opintopolkua teknisille asiantuntijoille sekä kuuden Fundamentals-tason sertifioinnin koulutuspalvelun Microsoft-pilven perusteisiin. Kaikki opiskelu tehdään jatkuvan oppimisen mallilla, valmentajan johdolla sekä opiskelijan resurssien mukaisesti. Tutustu koulutustarjontaamme!