Etänä koulutukseen osallistuminen koetaan yhtä hyvänä kuin luokkamuotoinen koulutus

Etänä koulutukseen osallistuminen koetaan yhtä hyvänä kuin luokkamuotoinen koulutus

Etäosallistumiseen pohjautuvat osaamisen kehittämisen ratkaisut tarjoavat kiistattomia hyötyjä. Erityisesti usean toimipisteen organisaatioissa ja kansainvälisissä yrityksissä modernin tietotyön ja digitalisaatiovalmiuksien kehittämisessä online-koulutuksista on merkittävää etua.

Online-koulutus haastaa luokkamuotoisen koulutuksen

Mutta miten tehokasta etänä koulutukseen osallistuminen oikeasti on? PhD Nestori Syynimaan tutkimuksen “Does the Learning Channel Really Matter? : Insights from Commercial Online ICTtraining” mukaan online-koulutusten suosio on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Esimerkiksi vuonna 2016 amerikkalaisista yrityksistä yli 75 prosenttia käytti online-koulutuksia henkilökunnan opetukseen. Suosioon on vaikuttanut erityisesti teknologian kehittyminen mutta myös työhön liittyvät aika- ja kustannuspaineet. Töistä ei enää voi irrottautua samalla tavoin monen päivän kurssille ja matkustaminen koetaan samoin suurena kulueränä.

Tutkimuksen tulokset olivat yllättäviä. ”Tieteellisesti sanoen eri toteutustapojen välillä ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa. Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että online-koulutus koetaan aivan yhtä hyvänä kuin luokkamuotoinen koulutus”, Nestori tiivistää.

Online-valmennukset saadaan muokattua yrityksen tarpeen mukaan lähes kaiken suhteen, niin sisällön, osallistujamäärän, ajan kuin paikankin. Valmentajajohtoisissa etäkoulutuksissa avainasemassa onkin terävän suunnitelman tekeminen ja organisaation ongelman kartoittaminen. Tavoitteen ja agendan on oltava selkeä molemmille osapuolille ennen itse etänä tapahtuvaa valmennusta.

Valmennuksen tuottavan tahon vastuulla on luoda teknisesti ja pedagogisesti toimiva kokonaisuus, koska haasteitakin online-koulutuksessa toki tutkimuksen perusteella on. Online-osallistujat kokivat joskus jäävänsä vähemmälle huomiolle kuin luokassa olevat osallistujat. Opettaja, coach tai mentori luo olosuhteet ja tarjoaa ohjauksen, jotta oppiminen on mahdollista. Vastuu oppimisesta on kuitenkin korostetusti yksilöllä. Online-valmennuksessa oppimisympäristön toimivuus onkin suunniteltava erityisen huolellisesti. Tällöin oppimisprosessi innostaa yksilön osallistumaan, kysymään ja haastamaan itseään ja vertaisiaan. Lue itsensä johtamisesta ja lataa itsesi johtamisen opas »

Online-valmennukset ovat osaltaan luomassa yritykseen modernia oppimiskulttuuria, jotta uudet työn haasteet saadaan nopeasti haltuun. Oppimisen, pienissä paloissa työn tai projektin ohella, on oltava arkipäivää. Online-valmennuksiin osallistuminen opettaa työntekijöitä myös jatkossakin hyödyntämään ja tehostamaan työskentelyä virtuaalitiimeissä.

Haluatko lisätietoa organisaatioille räätälöitävistä online-koulutuksista?

Lue blogikirjoitus: Online-koulutus tuo organisaatiollesi joustoa, tehokkuutta ja säästöä lisää

Katso Sovelton avoimet koulutukset, joihin voit osallistua etänä »