Satoja kursseja, suuria muutoksia – Sovelto OPn tukena digitalisoitumisessa

Satoja kursseja, suuria muutoksia – Sovelto OPn tukena digitalisoitumisessa

Sovelto on toiminut OPn koulutuspalvelutoimittajan roolissa jo vuosia ja tukenut OPta finanssialan suuressa työtapojen ja -välineiden muutoksessa. ”Yhteistyö on erittäin joustavaa ja Sovelton loistavat kouluttajat ovat hyvin perillä OPn eritystarpeista”, kertoo OPn yhteyspäällikkö Tarja Rantanen.

Alun perin OPn ja Sovelton yhteistyö lähti laajasta intran muutoksesta OPn sisällä. Sovelto tarjosi valmennusta uuden Sharepointin käyttöön. Yhteistyö on vuosien mittaan laajentunut satoihin koulutuksiin ja jatkuvan palvelun malliin, johon OPlla ollaan tyytyväisiä.

”Meiltä voi ilmoittautua Sovelton avoimiin valmennuksiin ja lisäksi käytämme paljon meille räätälöityjä koulutuksia. Sovelton ideoita kuunnellaan”, OPn Rantanen kertoo.

Asiakaskäyttäytyminen ja työn tekemisen mallit muuttuvat nyt finanssialalla nopeasti. Myös pankkikonttoreiden uudistukset ja Vallilan uusi toimipiste ovat luoneet laajaa tarvetta uusille työvälineille ja toimintatavoille.

”Eletään mittavaa tietotyön uudistamista. Sovelto on pitänyt OPlle satoja koulutuksia tietotyöasioissa ja tunnemme talon tavat. Voimmekin tarjota geneerisen valmennuksen sijaan juuri OPlle parhaiten sopivia täsmäkursseja”, kertoo johtaja Anne Tarkiainen Soveltolta.

Finanssialan murros tuo mahdollisuuksia

Parhaillaan on käynnissä valtava finanssialan muutos. OP on alan edelläkävijä niin digitalisaatiossa kuin muillakin rintamilla. Toiminta laajenee asteittain puhtaasta finanssitoimijasta digiajan monialaiseksi palveluntarjoajaksi  esimerkiksi terveys- ja hyvinvointipalveluihin sekä liikkumisen palveluihin.

”Alan sääntely ja asiakaskäyttäytyminen muuttuvat – koko kilpailukenttä muuttuu. Tämä näkyy myös työkaluissa ja työtavoissa”, summaa Rantanen.

Soveltolla ollaan jo valmiita vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja palvelemaan OPta tarvittaessa nykyistä laajemminkin.

”Isossa palveluliiketoiminnan muutoksessa Sovelto tarjoaa mielellään tukea valmentajan roolissa”, Tarkiainen lupaa. ”Meillä on tietotyökoulutusten lisäksi paljon annettavaa esimerkiksi johtamiseen, digitalisaatioon, erilaisiin teknologioihin tai vaikkapa OPn verkostossa oleville sovelluskehittäjille rajapinta-asioissa. Finanssiala on mielenkiintoisessa vaiheessa ja OP edelläkävijä.”

Yhteistyöstä avaimia uuteen oppimiskulttuuriin

Pitkäaikainen yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden luoda suurempaa kokonaisuutta. Muuttuva tietotyö ja digitalisaatio vaativat kokonaan uudenlaista jatkuvan oppimisen kulttuuria. On tärkeää pitää henkilöstön oppimisasenne vireänä, koska silloin muutostarpeisiin pystytään vastaamaan.

OPn yhteyspäällikkö Rantanen kiittää Sovelton palvelumallia joustavuudesta.

”Meillä on hyvät pelisäännöt palvelun tilauksesta ja jos on lisä- tai muutostarpeita, aina on löytynyt joustoa”, Rantanen sanoo.

Jatkuva yhteistyö poikii monia etuja

Pitkäaikainen ja jatkuva yhteistyö OPn ja Sovelton välillä mahdollistaa tehokkaan koulutusten räätälöinnin.

”Kykenemme vastaamaan niin yksilöiden tarpeisiin kuin viemään kustannustehokkaasti läpi laajoja kokonaisuuksia suurille henkilöstömäärille”, Tarkiainen kertoo.

Tietotyökoulutuksia on pidetty jo satoja, muun muassa täsmäluentoja One Notesta, Skypestä ja Office-työkaluista. Tärkeä osa yhteistyötä ovat olleet myös tarpeisiin räätälöidyt Sharepointin työtilakoulutukset.

”Palautteet ovat olleet kiitettäviä ja melkein kaikki suosittelisivat koulutuksia kollegoilleen”, Tarkiainen iloitsee.

”Myös käytännön asiat sujuvat jouhevasti: laskutukset, tilaamiset ja asiointi tuttujen yhteyshenkilöiden kanssa”, Tarkiainen sanoo. ”OP kulkee digitalisoitumisen kärjessä, ja me tarjoamme tätä tukevia koulutusratkaisuja ja uudenlaista oppimiskulttuuria.”

BLOGI: DIGITALISAATIO HUUTAA AVUKSEEN OPPIMISEN JOHTAMISTA