Opiskele kuin PRO

Opiskele kuin PRO

Niin organisaatioiden kuin yksittäisen asiantuntijankin pohdinnassa on tällä hetkellä, miten ja millaista osaamista tulisi juuri nyt kehittää. Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja oman osaamisen kehittämiseen tuntuu olevan aina vain vähemmän aikaa. Toki osaaminen kehittyy myös päivittäisissä työtehtävissä, mutta ne harvoin tarjoavat mahdollisuutta kehittää kokonaan uutta osaamista – ainakaan kovin määrätietoisesti. Miten yksilöiden kyvykkyyksiä voi kehittää ja osaamista johtaa organisaatiossa osana päivittäistä tekemistä?

Jatkuvan työssäoppimisen tuki

Sovelto PRO on suunniteltu palvelemaan jatkuvaa työssäoppimista. Tämän mahdollistavat ennen kaikkea palveluun kuuluva oppimisalusta sekä lyhyet työn lomaan helposti sovitettavat 1,5 tunnin mittaiset PRO Live -täsmäkoulutukset. Pedagoginen lähtökohta palvelussa on kouluttajan jatkuva tuki ja läsnäolo – pääset mukaan interaktiivisiin online-koulutuksiin ja kertaamaan sisältöä itseopiskeluna oppimisalustalla. Sinulla on myös mahdollisuus kysyä aihealueista kokeneelta kouluttajatiimiltä sekä hyödyntää myös muiden kysymyksiä ja vastauksia niihin omassa työssäsi. Kehität siis jatkuvasti omaa osaamistasi helposti työn lomaan sovitettavilla koulutuksilla.  

Osaamisen johtaminen osana jatkuvaa palvelua

Jatkuvan työssäoppimisen lisäksi Sovelto Pro tarjoaa työkalut syvempään oppimiseen ja oman osaamisen johtamiseen. Syvempää oppimista toteutamme perinteisten pidempien kurssien muodossa. Sinulla on mahdollisuus osallistua vapaasti noin 50 Sovelton kurssitoteutukseen eri teknologian aihepiireistä – sovelluskehittämisestä infastruktuuriin, mukana on myös erilaisia metodikursseja, kuten esimerkiksi Scrum. Oppimisalustalla suositellaan sopivia jatkopolkuja lyhyille täsmäkoulutuksille, joihin kurssitarjonta tuo syventävän lisän. Kurssien avulla pystyt myös sertifioitumaan useisiin Microsoftin määrittelemiin rooleihin. Kurssit järjestetään aina online-toteutuksina, joten matkustamiseen ei kulu erikseen työaikaa ja jatkuva työssäoppiminen toteutuu helpommin.

Jatkuva palvelu mukautuu oppijoiden tarpeisiin

Pystyt myös itse vaikuttamaan jatkuvasti toteuttaviin koulutuksiin. Jos oma osaamisen kehittämisen polkusi sisältää aiheita, joita ei vielä ole tarjolla, voit aina ehdottaa koulutusaihetta. Täsmäkoulutuksia voidaan tuottaa nopeastikin, jos tietylle aiheelle on selkeästi kysyntää olemassa. Hyödynnä myös kouluttajien vinkit oppimispoluista ja lisämateriaaleista osana jatkuvaa työssäoppimistasi.

Jatkuvaa työssäoppimista kuukausimaksulla

Sovelto PRO asiakkaana saat omaa työssäoppimista ja osaamisen johtamista tukevan koulutuskokonaisuuden jatkuvana palveluna edullisella kuukausimaksulla. Palvelu sisältää monipuolisesti erilaisia koulutustappoja, joiden avulla varmistat oman oppimisesi ja osaamisen kehittämisen osana päivittäistä tekemistä:

  1. Oppimisalusta itseopiskeluun
  2. Kouluttajatiimin tuki ja Q&A-palvelu
  3. 1,5 tunnin PRO Live -täsmäkoulutukset eri aiheista
  4. Vapaa pääsy yli 50 online-kurssille syventämään oppimista

Ota siis osaamisen johtaminen omiin käsiisi ja tueksi palvelu, joka tarjoaa useita erilaisia tapoja kehittää osaamista eri metodeilla. Keskeistä palvelussa on kuitenkin se, että tiedämme oppimisen edellyttävän vuorovaikutusta ja sinulla on jatkuva mahdollisuus kysyä kouluttajiltamme sinua askarruttavia asioita, joka oppimisalustalla tai suoran kouluttajalta eri koulutustapahtumissa. 

Tutustu Sovelto PRO -palveluun ja nosta oman osaamisesi johtaminen PRO-tasolle.