Pilviosaamisen systemaattinen kasvattaminen Learning Coachin tuella

Pilviosaamisen systemaattinen kasvattaminen Learning Coachin tuella

Miten omasta organisaatiosta tulisi paras paikka kehittyä? Teknologiaintensiivisyyden kautta ovat organisaatiot kohdanneet entistä nopeampaa tarvetta uusiutua ja osaajapulasta on tullut johdolle suoranainen päänvaiva. Gartner 2022 -kyselyyn vastanneista HR-johtajista 60 prosentilla tärkeimpänä tavoitteena on henkilöstön uudistuminen. ICT-maailmassa teknologioiden nopea kehitys ajaa yrityksiä entistä nopeammin henkilöstön uusiutumistarpeeseen. Miten oppimisvajetta voidaan ehkäistä?

Kohti uudenlaista pilviosaamista

Kuntien Tiera toteutti kahden vuoden aikana organisaatiossaan merkittävän koko henkilöstön kattavan pilviosaamisen kehittämishankkeen. ICT-palveluyksikön kehitysjohtaja Petri Pekkalan mukaan kunnianhimoisen pilvimatkan yksi merkittävä taustatekijä oli tarve kasvattaa yrityksen yhteiskunnallisia vaikuttavuushyötyjä jopa miljardilla eurolla vuoteen 2023 mennessä: “Kyky hyödyntää uusia pilviteknologioita on olennainen osa kasvua. Aluksi tunnistettiin tiettyjä kyvykkyyspuutteita ja niitä olemme yhdessä Sovelton kanssa ratkaisseet.”

Tieran HR-johtaja Jarkko Sanisalo on nähnyt pilviosaamisen kyvykkyyden kasvattamistarpeen pyyhkäisevän koko alan ylitse: “Kyllä jokaisen itseään kunnioittavan ICT-alan toimijan pitäisi lähteä tällaiselle tavoitteelliselle pilvipolulle ja luomaan uutta osaamista ja juurruttamaan uudenlaista tapaa toimia — poispäin sieltä on-premise-maailmasta.”

Pilvimatka on toiminnanmuutosprojekti

Kuntien Tieran pilvimatkalla mullistavaa oli se, että ei lähdetty pistemäisesti kouluttamaan pilviosaajia tiettyihin rooleihin, vaan mukaan otettiin toimitusjohtaja, liiketoimintajohto, myynti, konsultointi – koko organisaatio. ”Myynti, johto ja konsultit toimivat asiakasrajapinnassa ja siksi heillä täytyy olla ymmärrys siitä, mihin moderni IT on menossa ja mitä mahdollisuuksia pilviteknologioissa on. Vain siten pystymme tekemään aikaansa edellä olevia ratkaisuja asiakkaan lisäarvon kasvattamiseksi”, kertoo HR-johtaja Jarkko Sanisalo.

Tieralla haluttiin kasvattaa nimenomaan oman talon osaajien kyvykkyyttä, siten kehityshaluisten ihmisten oppimishalua: “Me teemme kaikkemme, että saamme hyviä sitoutuneita osaajia. Ja jos meillä on talossa kehityshaluisia ihmisiä, niin heitä pitää ruokkia uuden oppimisessa”, kertoo Sanisalo. Uusiakin ihmisiä toki rekrytoitiin: “Tekevät kädet eivät monistu, joten rekryjä on tälläkin hetkellä runsaasti käynnissä.”

Webinaaritallenne – miten organisaatiossa mahdollistetaan pilvimatka?

Webinaaritallenne: Näin teet organisaatiostasi parhaan paikan kehittyä – YouTube

Tieran vinkit onnistuneeseen pilvimatkaan

Valmistaudu ennakkoon Kartoittakaa osaaminen kyvykkään pilviosaajakumppanin kanssa, miettikää mitä voitte tehdä itse ja miten paljon tarvitsette kumppanin tukea.

Tekemällä oppii Pilviosaaminen karttuu tekemisen kautta! Täytyy uskaltaa haastaa itseään matkalle lähdössä ja luoda tavoitteita ei-niin-perinteiselle tekemiselle.

Kokonaisvaltainen osaamisen kehittäminen Kaikkien organisaatiossa toimivien on hyvä ymmärtää pilven perusperiaatteet, teki mitä tahansa työtä. Se helpottaa sisäistä kommunikaatiota, mutta auttaa myös kaikilla tasoilla ja parantaa liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia.

Ajanpuute kuriin Learning Coachin tuella Suurin este oppimiselle on ajanpuute! Oppiminen kannattaakin aikatauluttaa sopiviksi pieniksi palasiksi ja coachin tuella opit, mitä koulutuksia kannattaa tehdä, missä järjestyksessä ja miten ne saadaan aikataulutettua omaan työhön sopivalla tavalla.

Strategiasta teoiksi Osaamisen kehittämiselle on hankittava johdon sitoumus, siten varmistetaan pilviosaamisen jatkuva kehittyminen. Strategian jalkautumiseen on luotava kehitysohjelma ja sitä täytyy myös noudattaa.

Tukeudu Learning Coachiin, kun oma usko meinaa loppua!

Learning Coach Petri Kettunen on toiminut Tieran pilvimatkan aikana valonnäyttäjänä ja matkanjohtajana. Pilviosaamiseen erikoistunut “koutsi” Kettunen auttaa kirkastamaan, mitä pitäisi oppia lisää ja milloin. Valmentajan tehtävä on myös ohjata oppijoita yksilöllisesti oppimispolulla kullekin sopivaa tahtia ja auttaa etenemään tavoitteellisesti kohti sertifiointia ja uutta pilviosaamista. Kettusen paras vinkki oppimiseen on: unohda “Teen sitten, kun mulla on hyvä hetki” -ajatus!

HR-johtaja Jarkko Sanisalon mukaan opintojen aikatauluttaminen oli joustavaa. “Löysimme sopivat opiskeluintervallit eri joukoille ja onnistuimme tasapainottamaan työarkea siten, että oppimiselle saatiin luotua rakoja muun työn lomaan.” Kun HR-johtajalta kysytään, oliko matkan varrella haasteita, on Jarkko Sanisalon vastaus innostuneen ilahtunut: “En tiedä onko se varsinaisesti ongelma, mutta tässä on käynyt niin, että nälkä kasvaa syödessä! Kysyntää on tullut lisää ja sitä olemme sitä kautta päässeet laajentamaan oppimista. On tullut selkeästi halua ja käsitystä siitä, että mitä kaikkea pitää vielä osata.”

Tieran ICT-kehitysjohtaja Petri Pekkala lisää vielä tärkeän havainnon: “Omassa organisaatiossamme pilviosaamisen kasvu on näkynyt tietynlaisena innostuneisuutena ja nähdään, että ollaan tällaisen hyvin suuren muutoksen äärellä. Se on näkynyt positiivisesti myyntitilanteissa; senioriosaaminen ja laajempi ymmärrys asioista on lisännyt intoa viedä pilviosaamista myös eteenpäin verkostoillemme ja sidosryhmille.”

Tutustu Azure opintopolkuihin

Sovelto PRO -palvelussa saat Learning Coachin henkilökohtaisen tuen ja osallistut haluamiisi opintopolkuihin tai koulutuksiin.